استفتاء از رهبرمعظم انقلاب اسلامي درباره کالاهاي آمريکايي و اسرائيلي

 

استفتاء از رهبرمعظم انقلاب اسلامي درباره کالاهاي آمريکايي و اسرائيلي

آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى كه اين كار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟
پاسخ معظم له:
بايد از معاملاتى كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد كردن و ترويج كالاهاى آنان كه از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچكس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن كالاها بخاطر مفاسد و ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

 

*******
آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در كشورى كه تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو كرده، جايزاست؟
پاسخ معظم له:
واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايى كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى‏شود، خوددارى كنند.

 

*******
آيا براى مسلمانان خريد كالاهاى اسرائيلى كه در سرزمين اسلامى به فروش مى‏رسند، جايز است؟
پاسخ معظم له:
بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست‏ها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى‏شود، اجتناب كنند.

 

*******
آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در كشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟
پاسخ معظم له:
اين كار به دليل ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچكس جايز نيست.

 

*******
آيا خريد توليدات شركتهاى يهودى يا امريكايى يا كانادايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مى‏پردازند، جايز است؟
پاسخ معظم له:
اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بكار مى‏روند، خريد و فروش آنها براى هيچكس جايز نيست و الاّ اشكال ندارد.

 

*******
اگر كالاهاى اسرائيلى وارد كشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟
پاسخ معظم له:
اين كار براى آنان به علت مفاسدى كه دارد، جايز نيست.

 

*******
اگر كالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يك كشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز كه از كشورهاى ديگر وارد شده‏اند، امكان داشته باشد، جايز است؟
پاسخ معظم له:
بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‏ها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى‏شود، اجتناب كنند.

 

*******
اگر بدانيم كه كالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق كشورهاى ديگرى مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّدا صادر مى‏شوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى‏دانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى‏كنند، دراين صورت تكليف مسلمانان چيست؟
پاسخ معظم له:
مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خوددارى نمايند.

 

*******
خريد و فروش كالاهاى امريكايى چه حكمى دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى‏شود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جارى است؟
پاسخ معظم له:
اگر خريد كالاهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين‏هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيرى و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقى بين كالايى با كالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى كافرى كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

 

*******
كسانى كه در كارخانه‏ها و مؤسساتى كار مى‏كنند كه سود آنها به دولتهاى كافر مى‏رسد و باعث استحكام و تقويت آنها مى‏شود، چه تكليفى دارند؟
پاسخ معظم له:
كسب درآمد با كارهاى مشروع فى‏نفسه اشكال ندارد هر چند از امورى باشد كه درآمد آن به دولت غيراسلامى مى‏رسد، مگر زمانى كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image