رسيدگي به موارد خلاف شئون اخلاقي كاركنان در حين بازرسي

 

رسيدگي به موارد خلاف شئون اخلاقي كاركنان در حين بازرسي

س: همانگونه كه مطلعيد بازرسي مستمر از ادارات و سازمان­هاي دولتي به حكم قانون بر عهده سازمان بازرسي كل كشور ق4رار گرفته است. هيأت­هاي اعزامي به مراكز مصرح در قانون، موظف به بررسي و اعمال تحقيقات همه جانبه و مستند به مدارك كافي در اظهارنظرهاي قضايي و غيره مي­باشند در جريان تحقيقات بعضاً به گزارشات خاصي برخورد مي­شود كه متضمن مسايل خلاف اخلاق و مشكوك فيمابين پرسنل زن و مرد در سطوح مختلف مديريتي مي­باشد. آيا بازرسين اعزامي مجاز به ورود و تحقيق در اينگونه موضوعات مي­باشند يا خير. در فرض جواز محدوده و ميزان گسترش تحقيقات و بررسي تا چه مقدار خواهد بود؟

 

 نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 27/7/77 ـ 670 / 77 / ق

 

با توجه به اينكه بند ب ماده 6 (1) آيين­نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان تكليف بازرسان در رابطه با بررسي طرز رفتار كارمندان دستگاههاي مشمول بازرسي از حيث اخلاق، ايمان، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل و طرز رفتار با مردم آگاهي و تخصص در رشته مربوط و غيره را روشن نموده است، مراد از اين عناوين بررسي رفتار سازماني و تكليف شغلي و اعتقاد ب مباني اسلامي مي­باشد و رسيدگي به عناوين مذكور در سؤال بويژه تحقيق در احراز آن از حدود و شمول اين بند خارج و در عهده ساير مراجع صالحه است لذا بازرسان محترم نمي­توانند براي احراز مسائل خلاف عفت عمومي مبادرت به تحقيق نمايند ولي اگر اشتهار به فسادي نسبت به احدي از كاركنان اعلام و يا احراز گردد مي­توانند در گزارشات خود منعكس نمايند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image