رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان جزء ضابطين دادگستري مي باشند .

 

رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان جزء ضابطين دادگستري مي باشند .

شماره و تاريخ نظريه: 9375/7- 27/9/1379
 
سؤال‌:
با توجه به ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در اموركيفري آيا رئيس زندان و معاونين او در زمينه اجراي دستور قاضي اجراي احكام مبني بر آزادي زنداني،ضابط محسوب مي شوند يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
مستنداً به بند 2 از ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري روساء و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان جزء ضابطين عدليه به شمار آمده‌اند پس درمورد استعلام نيز كه درامر مربوط به زندان و آزاد نمودن زندانيان بوده است ضابط محسوب مي شوند و توجه به ماده 16 قانون فوق الذكر ضروري به نظر مي‌رسد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image