سقط جنين به علت بيماري مادر

 سقط جنين به علت بيماري مادر

متن سئوال

 

بنا به تقاضاي خانم بارداري كه داراي جنين 8 هفته اي ميباشد و به لحاظ بيماري كليوي، ادامه بارداري موجب ايجاد خطر براي جان مادر مي باشد و موضوع به تأييد پزشكي قانوني نيز رسيده است تقاضاي صدور اجازه از سوي دادگاه جهت سقط جنين را نموده است، لطفاً نظر غالب فقهاي محترم در اين خصوص را ارائه فرمايند.

 

 

 

متن پاسخ

 

غالب‌ فقهاي‌ معاصر در صورتي‌ كه‌ در استمرار حاملگي‌ ترس‌ بر حيات‌ مادر وجود داشته‌ باشد قبل‌ از ولوج روح‌ اسقاط جنين‌ را جايز مي دانند حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ مي فرمايند: هرگاه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ متخصص مورد وثوق‌ در استمرار حاملگي‌ ترس‌ بر حيات‌ مادر وجود داشته‌ باشد قبل‌ از ولوج‌ روح‌ اسقاط حمل‌ مانعي ندارد.1
استفتائات‌ مربوط به‌ موضوع‌ سؤال‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
اگر ادامه‌ حمل‌ براي‌ مادر، ضرر معتنابه‌ يا خطر جاني‌ داشته‌ باشد، آيا اسقاط آن‌ جايز است‌ يا نه ؟و بر فرض‌ جواز، حكم‌ ديه‌ آن‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
در صورت‌ دميده‌ شدن‌ روح‌ مطلقا جايز نيست‌ و در صورت‌ عدم‌ دميده‌ شدن‌ روح‌ اگر طبق‌ تشخيص‌ دكترمتخصص‌ و مورد اطمينان ، بقاي‌ حمل‌ براي‌ مادرش‌ خطر جاني‌ داشته‌ باشد يا مستلزم‌ ضرر، يا درد غير قابل تحمل‌ باشد، اسقاط مانعي‌ ندارد. و نسبت‌ به‌ ديه‌ آن‌ با پدر جنين‌ مصالحه‌ شود، يا وي‌ مباشر سقط را بري‌ الذمه و حلال‌ كند.2
سؤال
آيا سقط جنين‌ جايز است‌ و اگر جايز باشد ديه‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در صورتي‌ كه‌ از گفته‌ متخصصين‌ يقين‌ يا خوف‌ خطر يا ضرر مهمي‌ حاصل‌ شود اقدام‌ به‌ سقط جنين‌ جايزاست‌ (مادامي‌ كه‌ به‌ صورت‌ انسان‌ كاملي‌ در نيامده‌ باشد) و چون‌ احتمال‌ تعلق‌ ديه‌ مي رود احتياط آن‌ است‌ كه ورثه‌ اين‌ كودك‌ (غير از پدر و مادر) با ميل‌ و رضاي‌ خود از آن‌ صرف‌ نظر كنند.3

 

سؤال
در مواردي‌ كه‌ سن‌ جنين‌ از چهارماه‌ گذشته‌ و ادامه‌ حاملگي ، خطر جاني‌ براي‌ مادر داشته‌ باشد،سقط درماني‌ (اختتمام‌ حاملگي ) مجاز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ خميني
بعد از ولوج‌ روح‌ جايز نيست .4

 

سؤال
هرگاه‌ دكتر تشخيص‌ دهد كه‌ حمل‌ براي‌ مادر زيان‌ دارد و اگر در شكم‌ بماند يا هر دو مي ميرند يايكي‌ از آن‌ دو، آيا سقط جنين‌ جايز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در مثل‌ دو غريقي‌ كه‌ هر دو در معرض‌ هلاكت‌ باشند و انسان‌ نتواند هر دو را نجات‌ دهد مخير است‌ كه يكي‌ از آنها را نجات‌ دهد اما اگر هر دو در معرض‌ غرق‌ شدن‌ باشند و نجات‌ يكي‌ از آن ها توقف‌ بر هلاك‌ كردن ديگري‌ داشته‌ باشد مثل‌ همين‌ فرض‌ مورد سؤال ، جايز نيست .5
سؤال
اگر پزشك‌ تشخيص‌ دهد كه‌ بارداري‌ براي‌ مادر ضرر دارد، چنانچه‌ بچه‌ در شكم‌ بماند مادر يانوزاد يا يكي‌ از آن‌ دو مي ميرند، در اين‌ صورت‌ آيا سقط جنين‌ جايز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
چنانچه‌ مادر خوف‌ داشته‌ باشد كه‌ وجود حمل‌ براي‌ جان‌ او خطر دارد ولو از گفته‌ دكتر حاذق‌ اين‌ حرف براي‌ او پيدا شود خود مادر مي تواند با خوردن‌ دوا و مثل‌ آن‌ اسقاط كند. والله‌ العالم .6

 

سؤال
سقط جنين‌ از نظر شرع‌ مقدس‌ در بيماري هاي‌ زير چه‌ حكمي‌ دارد:
الف . در بيماري هايي‌ كه‌ مادر ناچار از معالجه‌ است‌ و معالجه‌ مستلزم‌ اسقاط جنين‌ مي باشد؟ قبل از ولوج‌ روح‌ و بعد از ولوج‌ روح‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
ب . در بيماري هايي‌ كه‌ ادامه‌ حاملگي‌ خطر احتمالي‌ براي‌ مادر دارد آيا احتمال‌ خطر جاني‌ مي تواندمجوز سقط جنين‌ باشد يا قطعيت‌ خطر جاني‌ و خوف‌ فوت‌ مادر يا خسارت‌ غير قابل‌ درمان‌ به‌ مادربايستي‌ ملاك‌ باشد؟
ج . در بيماري هايي‌ كه‌ مادر اگر ادامه‌ حاملگي‌ داشته‌ باشد جنين‌ مرده‌ يا ناقص‌ الخلقه‌ و معلول‌ به دنيا مي آيد و يا مبتلا به‌ بيماري هايي‌ از قبيل‌ تالاسمي‌ و... مي شود سقط درماني‌ جايز است‌ يا نه ؟امكان‌ تشخيص‌ اين‌ بيماري ها، قبل‌ از ولوج‌ روح‌ با وسايل‌ تشخيصي‌ وجود دارد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف . در بيماري هايي‌ خطرناك‌ كه‌ مادر ناچار از معالجه‌ است‌ و معالجه‌ مستلزم‌ اسقاط جنين‌ است‌ معالجه جايز است‌ خواه‌ پيش‌ از ولوج‌ روح‌ باشد يا بعد از آن‌ خصوصا در جايي‌ كه‌ معالجه‌ نكردن‌ جان‌ هر دو (مادر وجنين ) را به‌ خطر اندازد و معالجه‌ جان‌ مادر را نجات‌ دهد و بچه‌ بميرد احتياطا ديه‌ را بدهند.
ب . پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ از آنچه‌ در جواب‌ سؤال‌ قبل‌ گفته‌ شد روشن‌ است‌ و نيازي‌ به‌ تكرار نيست .
ج . جايز نيست‌ و اشكال‌ دارد.7

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image