به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

سوزاندن جسد مقتول

 سوزاندن جسد مقتول

متن سئوال

 

شخصي‌ با گلوله‌ كسي‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ است ، بعد جسد مقتول‌ را سوزانده‌ است‌ قانون‌ مجازات اسلامي‌ ديه‌ خصوص‌ قطع‌ اعضاي‌ مرده‌ و ديه‌ جنايت‌ بر مرده‌ را مشخص‌ كرده‌ است ، لكن‌ در خصوص سوزاندن‌ جسد قانون‌ مسكوت‌ است‌ حال‌ تكليف‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

طبق‌ استفتائاتي‌ كه‌ از فقهاي‌ معاصر شده‌ ديه‌ سوزاندن‌ جسد ميت‌ صد دينار است‌ كه‌ به‌ وراث‌ نمي رسدبلكه‌ در وجوه‌ خيريه‌ براي‌ ميت‌ صرف‌ مي شود بعضي‌ از فقها تعبير به‌ ديه‌ و بعضي‌ تعبير به‌ ارش‌ كرده اند كه‌ ارش هم‌ كمتر از صد دينار نمي باشد.
استفتائات‌ مزبور به‌ شرح‌ ذيل‌ است :

 

سؤال
در خصوص‌ جنايت‌ بر ميت‌ بفرماييد:
الف . آيا سوزاندن‌ كامل‌ بدن‌ ميت‌ ديه‌ دارد؟
ب . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، ميزان‌ آن‌ چقدر است ؟
ج . در فرض‌ فوق ، آيا جاني‌ علاوه‌ بر ديه ، تعزير نيز مي شود؟
د. در موارد وجوب‌ ديه ، آيا بين‌ عمدي‌ و غير عمدي‌ بودن‌ جنايت‌ تفاوتي‌ هست ؟
ه'  . در مقدار ديه ، آيا بين‌ ميت‌ زن‌ و مرد تفاوتي‌ وجود دارد؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف . بلي‌ ديه‌ دارد. والله‌ العالم
ب . صد دينار است . والله‌ العالم
ج . بلي‌ حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط مي تواند تعزير نمايد. والله‌ العالم
د. تفاوت‌ ندارد. والله‌ العالم
ه'   . زن‌ و مرد تفاوت‌ ندارند. والله‌ العالم . 13 شوال‌ المكرم‌ 1420 ه'
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
ارش‌ دارد ولي‌ ارش‌ آن‌ كمتر از ديه‌ كامله‌ جنايت‌ بر ميت‌ (يك‌ صد دينار) نيست‌ و فرقي‌ بين‌ زن‌ و مردنيست‌ ولي‌ در صورت‌ عمد تعزير نيز دارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
ظاهر اين‌ است‌ كه‌ به‌ اضافه‌ قصاص ، صد دينار طلا ديه‌ سوزاندن‌ سر او مي شود، اگر بر فرض‌ حيات سوزاندن‌ باعث‌ مرگ‌ او مي شد، و اين‌ ديه‌ به‌ ورثه‌ نمي رسد و صرف‌ خيرات‌ و مبرات‌ براي‌ ميت‌ مي شود و اداي دين‌ ميت‌ نيز از آن‌ جايز است .

 

سؤال
آيا سوزاندن‌ و جدا ساختن‌ سر ميت‌ از بدن‌ او ديه‌ دارد؟ و در صورت‌ ديه‌ داشتن ، وارث‌ از آن‌ ارث مي برد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
ديه‌ قطع‌ سر ميت‌ و ديه‌ سوزاندن‌ ميت ، هر كدام‌ صد دينار ـ صد مثقال‌ شرعي‌ طلا، يعني‌ يك‌ دهم‌ ديه كامله‌ است ، و به‌ وارث‌ نمي رسد، بلكه‌ در وجوه‌ خيريه‌ براي‌ ميت‌ صرف‌ مي شود. والله‌ العالم 2

 

سؤال
سوزاندن‌ ميت‌ و جدا نمودن‌ سر او از بدن‌ ديه‌ دارد يا نه‌ و در صورت‌ ديه‌ وارث‌ از آن‌ ارث‌ مي برديا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
ديه‌ دارد و ورثه‌ از آن‌ ارث‌ نمي برد بايد مصرف‌ خيرات‌ جهت‌ ميت‌ بشود.3

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image