شرايط شاهد

شرايط شاهد

پرسش:
آيا ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري در مورد <قيد دليل شرعي> خصوصيتي دارد؟ آيا اين ماده شامل تمامي ‌دعاوي کيفري مي‌شود يا به دعوايي خاص مرتبط است؟

 

پاسخ:
برابر قانون آيين دادرسي مدني شهادت در هر صورت يکي از ادله اثبات دعوا محسوب مي‌شود؛ اما اگر شهود واجد شرايط مقرر در ماده 155 قانون مذکور و ماده 1313 قانون مدني باشند، در اين صورت شهادت دليل شرعي محسوب مي‌‌شود. شهادت در موضوع حدود و قصاص در درجه بالايي از اهميت قرار دارد و ازاين‌رو شهود بايد واجد شرايط باشند تا به شهادت آنان ترتيب اثر داده شود؛ زيرا مجازات اين‌گونه جرايم سنگين بوده و در قبال اصل برائت، بينه و دليل شرعي مقتضي لازم است. در صورتي که شهود واجد تمامي شرايط مقرر در مواد ياد شده نباشند؛ اما به تعبير ماده 1317 قانون مدني "از مفاد اظهارات آنان قدر متيقني به‌دست آيد" و موجب علم قاضي شود، اين شهادت قابل ترتيب اثر خواهد بود. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image