اگر نفي‌بلد به معناي تبعيد باشد،

 

اگر نفي‌بلد به معناي تبعيد باشد، بفرماييد:

اگر نفي‌بلد به معناي تبعيد باشد، بفرماييد:
الف) آيا مي‌توان مدت محكوميت به تبعيد را طي چند مرحله و به‌طور متناوب اجرا نمود؟
ب) مدت نفي‌بلد درمورد محارب زاني بكر چقدر است؟ (يك‌سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ يا به‌طوركلي تعيين مدت با حاكم است؟)
ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم‌عليه، هزينه‌هاي ضروري در تبعيدگاه به‌عهده كيست؟
آيت‌الله محمدتقي بهجت
الف) از مسئله بعد معلوم مي‌شود.
ب) در مفروض سؤال يك سال خالي از رجحان نيست كه مستمر است.
ج) به‌عهده كسي نيست. والله‌العالم
آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي
الف) مشكل نيست.
ب) بعد از يك‌سال نفي مستمر است تا زمان توبه و احوط آن است كه كمتر از يك‌سال نباشد هرچند توبه كرده باشد.
ج) به‌عهدة كسي نيست.
آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني
الف) بستگي به نظر حاكم شرع جامع‌الشرايط كه حكم تبعيد را صادر نموده دارد. والله‌العالم
ب) مدت تبعيد در مورد زنايي كه تبعيد دارد يك‌سال است و در محارب موارد مختلف است و با نظر حاكم شرع معين مي‌شود.
ج) به‌عهدة خود محكوم‌عليه است. والله‌العالم
آيت‌الله محمد فاضل لنكراني
الف) مدت محكوميت در نفي محارب تا آخر عمر است و بايد بلافاصله اجرا شود و وجهي براي اجراي آن در چند مرحله وجود ندارد.
ب) در مورد محارب مدت نفي تا آخر عمر اوست و در زاني مدت نفي يك‌سال است.
ج) به‌عهدة خودش است و اگر معسر باشد مثل بقيه افراد كه در وطن خود معسر باشند است.
آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي
الف) جايز نيست.
ب) حد آن يك‌سال است.
ج) اگر مؤسر باشد برعهدة خود اوست و اگر معسر باشد بر عهدة بيت‌المال اسلامي است.
آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
الف) اگر حكم به استمرار باشد، جايز نيست.
ب) مدت نفي‌بلد يك‌سال متيقن است.
ج) درصورت معسربودن اگر حاكم يا ولي تشخيص داد، مي‌شود از بيت‌المال مصرف شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image