صلاحيت رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند

 

صلاحيت رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند

نشست قضايي دادگستري سردشت
پرسش:
آيا در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
الزام به تنظيم سند از جمله دعاوي مالي است که تا مبلغ 50 ميليون ريال در صلاحيت شوراها بوده و بايد مطابق مقررات به آن رسيدگي کند. (ماده 11 قانون شوراها)
ب) نظر اقليت
دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از جمله دعاوي غير مالي است و رسيدگي به دعاوي غير مالي از صلاحيت شورا خارج بوده و محاکم عمومي صلاحيت رسيدگي دارند.

 


نظريه گروه:
دعواي الزام به تنظيم سند اجاره که از سوي موجر يا مستأجر مطرح ميشود، غيرمالي است و براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در صلاحيت محاکم عمومي است. دعاوي راجع به مطالبه وفاي به شرط، دعاوي عهود درخصوص معاملات و قراردادها و نيز دعاوي مربوط به حق فسخ، حق شفعه، بطلان معامله و بياعتباري سند، در زمره حقوق مالي هستند که از نظر سابقه موضوع در قوانين مختلف از آنها نام برده شده است و در مالي بودن اين گونه دعاوي ترديدي وجود ندارد. بنابراين، بر مبناي تعيين بهاي خواسته در دعاوي مالي از نظر صلاحيت و امکان تجديدنظرخواهي، با رعايت مواد 61 و 63 قانون آيين دادرسي مدني مرجع صالح مشخص ميشود. در نتيجه، نظر اکثريت صائب تشخيص داده شده و تأييد ميشود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image