عدم شناسايي متهم پس از صدور کيفرخواست

عدم شناسايي متهم پس از صدور کيفرخواست

پرسش :
در رسيدگي جزايي پس از صدور کيفرخواست و تعيين وقت رسيدگي توسط دادگاه، چنانچه شاکي و متهم در نشاني موجود در پرونده شناسايي نشوند، آيا مورد از موارد نقص و مجوز ارسال پرونده به دادسراست؟ آيا مي‌توان به کفيل و وثيقهگذار اعلام کرد که متهم را براي اعلام مشخصات دقيق محل اقامت به دادگاه معرفي نمايد؟

 

پاسخ:
1. پس از صدور کيفرخواست و طرح موضوع در دادگاه کيفري، عدم شناسايي شاکي و متهم در نشاني تعيين شده از موارد نقص پرونده نبوده و اعاده پرونده بدين لحاظ به دادسرا مجوزي ندارد.
2. به موجب ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري چنانچه موضوع اتهام جنبه حقاللهي نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند به موضوع رسيدگي نموده و حکم صادر کند؛ اما چنانچه دادگاه حضور متهم را ضروري بداند ميتواند از طريق کفيل يا وثيقهگذار براي احضار او اقدام نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image