به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قتل همسر توسط شوهر و فوت پدر مقتول متقاضي قصاص

 

قتل همسر توسط شوهر و فوت پدر مقتول متقاضي قصاص

متن سئوال

 

مردي‌ همسر خود را به‌ قتل‌ رسانده‌ است ، مقتوله‌ داراي‌ اولياي‌ كبار و صغار مي باشد، اولياي‌ كبارعفو و گذشت‌ نموده اند، ولي‌ پدر مقتوله‌ گذشت‌ ننموده‌ و تقاضاي‌ قصاص‌ نموده‌ است ، منتهي‌ قبل‌ ازرسيدگي‌ به‌ پرونده‌ از دنيا رفته‌ است ; اينك‌ سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا قاتل‌ قصاص‌ مي شود، يا اين‌ كه قصاص‌ تبديل‌ به‌ ديه‌ مي شود; در صورت‌ قصاص‌ چه‌ كسي‌ بايد خواستار قصاص‌ باشد؟

 

 

 

متن پاسخ
در خصوص‌ سؤال‌ فوق‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 264 ق .م .ا و رأي‌ وحد رويه‌ شماره‌ 31 مورخ‌ 11365/8/21 اگريكي‌ از اولياي‌ دم‌ تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد، مي تواند با تأديه‌ سهم‌ صغار و پرداخت‌ سهم‌ عفو كنندگان‌ به‌ قاتل ،وي‌ را قصاص‌ نمايد.2 حال‌ اگر ولي‌ دم‌ متقاضي‌ قصاص‌ فوت‌ نمايد، به‌ تصريح‌ فقهاي‌ عظام‌ حق‌ قصاص‌ به ورثه‌ وي‌ منتقل‌ مي شود.
حضرت‌ امام‌ بعد از تقسيم‌ بندي‌ حقوق‌ به‌ غير قابل‌ انتقال ، قابل‌ انتقال‌ و... مي فرمايد:
«و منها (حقوق ) ما يصح‌ نقله‌ و اسقاطه‌ و ينتقل‌ بالموت ، كحق‌ الخيار و القصاص ...»3
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ حق‌ قصاص‌ ولي‌ دم‌ متوفي‌ كه‌ به‌ ورثه‌ او منتقل‌ شده ، به‌ صورت‌ حق‌ واحد به‌ ارث مي رسد. به‌ عبارت‌ ديگر يك‌ حق‌ قصاص‌ به‌ ورثه‌ ولي‌ دم‌ متوفي‌ منتقل‌ مي شود; در نتيجه‌ اگر همه‌ متقاضي قصاص‌ باشند با توجه‌ به‌ ماده‌ 264 ق .م .ا و رأي‌ وحدت‌ رويه‌ فوق‌ الذكر و بخشنامه‌ مورد اشاره ، قاتل‌ قصاص مي شود. پاسخ‌ يكي‌ از فقها در استفتايي‌ در همين‌ مورد قابل‌ توجه‌ است :

 

سؤال
هرگاه‌ وارث‌ و ولي‌ دم‌ منحصر به‌ فردي‌ باشد و تقاضاي‌ قصاص‌ كند، ولي‌ قبل‌ از قصاص‌ بميرد وورثه‌ او متعددند، آيا ورثه‌ داراي‌ حق‌ واحد هستند و بايد اجتماع‌ كنند در تقاضاي‌ قصاص ، مثل‌ حق خيار، يا ورثه‌ متعدد به‌ منزله‌ اولياي‌ متعدد هستند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
داراي‌ حق‌ واحد هستند مانند ارث‌ خيار.4
همچنين‌ بعضي‌ از فقهاي‌ معاصر انتقال‌ حق‌ قصاص‌ به‌ ورثه‌ ولي‌ دم‌ را مسلم‌ دانسته‌ و تصريح‌ مي كنند حقي كه‌ از ولي‌ دم‌ متوفي‌ به‌ ارث‌ مي رسد، به‌ صورت‌ مجموعي‌ (حق‌ واحد) مثل‌ حق‌ خيار مي باشد و در صورتي‌ كه همه‌ متقاضي‌ قصاص‌ باشند، قاتل‌ قصاص‌ و اگر تعدادي‌ از ورثه‌ موافق‌ نبوده‌ يا اسقاط نمايند بقيه‌ ورثه‌ به‌ نسبت سهم‌ خود مي توانند مطالبه‌ ديه‌ نمايند.5

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image