كيفيت‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ و تفخيذ

 

كيفيت‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ و تفخيذ

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كيفيت‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ و تفخيذ از حيث‌ داشتن البسه‌ متعارف‌ يا نداشتن‌ آن‌ و شدت‌ و ضعف‌ شلاق‌ جرايم‌ مذكور شديد نواخته‌ مي شود يا خير و آياساتري‌ به‌ جزء عورتين‌ نبايد داشته‌ باشد يا از روي‌ البسه‌ متعارفه‌ اجراء مي شود.

 

 

 

متن پاسخ

 

در خصوص‌ كيفيت‌ اجراي‌ حد جلد در روايات‌ و فتاواي‌ فقها در خصوص‌ حد زنا، شرب‌ خمر و حد قذف مطالبي‌ آمده‌ است :
درباره‌ حد زنا در روايات‌ آمده‌ است‌ كه‌ در موقع‌ اجراي‌ حد جلد، زاني‌ بايد برهنه‌ باشد و تازيانه‌ بر تمام بدن‌ وي‌ به‌ جزء سر و صورت‌ و عورت‌ با شدت‌ زده‌ مي شود و زانيه‌ به‌ صورت‌ نشسته‌ در حال‌ پوشيده‌ بودن‌ به لباس ها حد زده‌ مي شود. در موثقه‌ اسحاق‌ بن‌ عمار آمده‌ است : «قال : سألت‌ ابا ابراهيم‌ (ع ) عن‌ الزاني‌ كيف يجلد؟ قال : اشد الجلد قلت : فمن‌ فوق‌ ثيابه ؟ قال : بل‌ تخلع‌ ثيابه ...»1 اسحاق‌ بن‌ عمار مي گويد از امام‌ هفتم‌ (ع )در خصوص‌ كيفيت‌ اجراي‌ حد بر زاني‌ سؤال‌ كردم ، ايشان‌ فرمودند: به‌ شدت‌ تمام‌ تازيانه‌ زده‌ مي شود. گفتم‌ ازروي‌ لباس ؟ فرمود: او را برهنه‌ مي كنند. از اين‌ نظريه‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز پيروي‌ شده‌ است .2
در خصوص‌ شارب الخمر نيز در روايات‌ و فتاواي‌ فقهي‌ آمده‌ است‌ كه‌ حد زاني‌ شديدتر از حد قاذف‌ و حدشارب‌ الخمر شديدتر از حد قذف‌ كننده‌ است .3 امام‌ خميني‌ (ره )4 در حد شرب‌ خمر، تعبير شدت‌ به‌ كار نبرده و در قانون‌ مجازات‌ اسلامي 5 نيز چنين‌ است .
درباره‌ حد قذف‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) مي فرمايند: به‌ مفتري‌ هشتاد تازيانه‌ زده‌ مي شود، مرد باشد يازن ، ولي‌ تازيانه ها به‌ طور متوسط زده‌ مي شود و او را برهنه‌ نمي كنند و از روي‌ لباس‌ متعارف‌ مي زنند.
اما در خصوص‌ كيفيت‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ و تفخيذ به‌ طور خاص‌ در مباحث‌ فقهي‌ و روايات‌ مطلبي‌ بيان نگرديده‌ است . البته‌ مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در خصوص‌ كيفيت‌ ضرب‌ كه‌ شامل‌ جلد در حدود و تعزيرات‌ نيزمي شود، مي فرمايد: بايد زدن‌ بين‌ دو حالت‌ باشد، نه‌ آن‌ چنان‌ شديد باشد كه‌ موجب‌ قتل‌ مضروب‌ شود و نه‌ آن چنان‌ آرام‌ باشد كه‌ اثري‌ در منع‌ وي‌ از گناه‌ نداشته‌ باشد. هنگام‌ زدن‌ دست‌ را آن‌ قدر بالا نبرد كه‌ زير بغل‌ وي آشكار گردد و آن‌ اندازه‌ پايين‌ نگيرد كه‌ مضروب‌ احساس‌ درد نكند.6 ايشان‌ براي‌ استدلال‌ كلام‌ خود به‌ دوروايت‌ از اميرالمؤمنين‌ (ع ) اشاره‌ كرده اند:
1 ـ لقول‌ علي‌ (ع ): «ضرب‌ بين‌ ضربين‌ و سوط بين‌ سوطين » زدن‌ متوسط باشد و شلاق‌ نيز متوسط باشد (نه زياد زبر و خشن‌ و نه‌ بسيار نرم ).
2 ـ و روي‌ عن‌ علي‌ (ع ) و ابن‌ مسعود و غيرهم ... انهم‌ قالوا: «لايرفع‌ يده‌ في‌ الضرب‌ حتي‌ يري‌ بياض‌ ابطه »در موقع‌ زدن‌ آن‌ قدر دست‌ خود را بالا نبرد كه‌ سفيدي‌ زير بغل‌ وي‌ آشكار گردد.7
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ روايت‌ اول‌ مستند مرحوم‌ شيخ‌ در كتب‌ روايي‌ شيعه‌ نقل‌ نگرديده‌ است‌ بلكه‌ اهل سنت‌ نقل‌ كرده اند.8 روايت‌ دوم‌ را نيز در كتب‌ روايي‌ شيعه‌ و عامه‌ نيافتيم .
نتيجه : با توجه‌ به‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ به‌ ويژه‌ كلام‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) مي توان‌ گفت‌ اجراي‌ حد به‌ صورت شديد و حالت‌ برهنه‌ بودن‌ مجرم‌ امري‌ استثنايي‌ است‌ و به‌ خاطر وجود دليل‌ خاص‌ در حد زنا يا شرب‌ خمرگفته‌ شده‌ است‌ در نتيجه‌ در بقيه‌ حدود بايد به‌ طور متوسط و بر روي‌ لباس‌ متعارف‌ زده‌ شود. علاوه‌ اين‌ كه‌ درخصوص‌ حد مساحقه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مجرمين‌ زن‌ هستند اجراي‌ حد بر زن‌ حتي‌ در جرم‌ زنا نبايد به‌ صورت ايستاده‌ و برهنه‌ باشد. همچنين‌ نمي توان‌ از زنا الغاي‌ خصوصيت‌ كرد و حكم‌ آن‌ را بر اين‌ موارد تعميم‌ داد.
در پايان‌ در تأييد نتيجه گيري‌ به‌ عمل‌ آمده‌ به‌ استفتائاتي‌ در خصوص‌ حد مساحقه‌ و تفخيذ اشاره‌ مي گردد:
سؤال‌ اول :
در خصوص‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ بفرماييد:
كيفيت‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ از حيث‌ نحوه‌ اجراي‌ شلاق‌ (مثل‌ داشتن‌ لباس‌ متعارف‌ و نداشتن‌ آن‌ وشدت‌ و ضعف‌ زدن‌ شلاق‌ و...) چگونه‌ است ؟9

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
مانند حد زنا زن‌ نشسته‌ و با لباس‌ بايد باشد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
اگر با لباس‌ دستگير شده اند، با لباس‌ معمولي‌ و ضرب‌ متوسط، حد جاري‌ شود.

 

سؤال‌ دوم :
در خصوص‌ اجراي‌ حد تفخيذ بفرماييد:
كيفيت‌ اجراي‌ حد تفخيذ از حيث‌ نحوه‌ اجراي‌ شلاق‌ (مثل‌ داشتن‌ لباس‌ متعارف‌ و نداشتن‌ آن‌ وشدت‌ و ضعف‌ زدن‌ شلاق‌ و...) چگونه‌ است ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
يكسان‌ بودن‌ حد تفخيذ و حد زنا در تمام‌ جهات‌ ثابت‌ نيست‌ بنابراين‌ بايد اجراء حد آن‌ از روي‌ لباس باشد. والله‌ العالم . 81/4/10
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
اگر با لباس‌ دستگير شده اند، با لباس‌ معمولي‌ و ضرب‌ متوسط، حد جاري‌ شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image