به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

گذشت مجّاني ولي قهري نسبت به صدمات وارده بر صغير

 

گذشت مجّاني ولي قهري نسبت به صدمات وارده بر صغير

متن سئوال

 

در مواردي‌ كه‌ طفلي‌ به‌ واسطه‌ ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ يا غير عمدي‌ مقتول‌ يا مصدوم‌ شود آيا ولي‌ اومي تواند از ديه‌ نفس‌ و عضو يا صدمه‌ مجانا صرف‌ نظر كند و رضايت‌ بدهد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : سيد عطاءالله معنوي
-----------------------------
اگر طفلي‌ در اثر جنايت‌ عمدي‌ يا غير عمدي‌ به‌ قتل‌ برسد اختيار قصاص‌ يا اخذ ديه‌ يا عفو با ولي‌ او است .اما اگر جنايت‌ بر صغير ضرب‌ و جرحي‌ باشد كه‌ موجب‌ قصاص‌ يا ديه‌ گردد قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ فعلي‌ دراين‌ مورد ساكت‌ است‌ و بايد طبق‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌ به‌ فتواي‌ مشهور فقها مراجعه‌ نمود از فتاوي‌ فقهامعاصر استفاده‌ مي شود كه‌ در مورد قصاص‌ حق‌ عفو براي‌ ولي‌ ثابت‌ نيست‌ و نسبت‌ به‌ گذشت‌ از ديه‌ هم‌ تنها درجايي‌ ولي‌ اين‌ حق‌ را دارد كه‌ عفو براي‌ صغير مصلحت‌ داشته‌ باشد (نه‌ براي‌ خود ولي ) بعضي‌ از فقهاي‌ بزرگ مانند حضرت‌ امام‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ گذشت‌ ولي‌ را در اين‌ مورد مطلقا صحيح‌ نمي دانند و بعضي ديگر از بزرگان‌ جواز آن‌ را مقيد به‌ وجود مصلحت‌ براي‌ مجني‌ عليه‌ مي نمايند. قسمتي‌ از فتاوي‌ مزبور تقديم مي گردد.

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ جنايتي‌ بر طفلي‌ وارد شده‌ باشد ولي‌ او، در زمينه‌ مصلحت‌ طفل ، ديه‌ جراحت‌ را به جاني‌ مي بخشند، اولا: اين‌ عمل‌ صحيح‌ است‌ يا خير؟ و ثانيا: پس‌ از بلوغ ، طفل‌ مذكور، حق‌ اعتراض‌ برولي‌ خود دارد يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني
بخشيدن‌ ديه‌ جنايت‌ بر صغير، از طرف‌ ولي‌ او جايز نيست‌ و مصلحتي‌ در بخشش‌ مال‌ صغير به‌ نظرنمي رسد.1

 

سؤال
در مورد صغار و مجانين‌ كه‌ مورد ضرب‌ و جرح‌ يا توهين‌ قرار گرفته‌ باشند، بفرماييد:
الف . آيا اولياي‌ آنان‌ با رعايت‌ غبطه‌ مولي‌ عليه‌ حق‌ گذشت‌ دارند يا خير؟
ب . ملاك‌ در رعايت‌ غبطه‌ مولي‌ عليه‌ چيست ؟ (آيا صرف‌ عدم‌ الضرر كافي‌ است‌ يا بايد نفع‌ صغيرلحاظ گردد؟)2
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
ولايت‌ در مثل‌ حق‌ قصاص‌ يا عفو يا بخشش‌ ديه اي‌ كه‌ حق‌ صغير است‌ ثابت‌ نشده‌ و مشكل‌ است . بلي‌ اگرولي‌ مصلحت‌ صغير را اخذ ديه‌ بداند بعيد نيست‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ بتواند ديه‌ بگيرد. و دخل‌ و تصرف‌ ولي‌ كه اب‌ و جد باشند در مال‌ مولي‌ عليه‌ نبايد مفسده‌ داشته‌ باشد بلكه‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ مصلحت‌ داشته‌ باشد. واگر تصرف‌ به‌ نفع‌ ولي‌ باشد اما براي‌ مولي‌ عليه‌ مفسده‌ داشته‌ باشد، مسلما جايز نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
غبطه‌ مولي‌ عليه‌ به‌ معناي‌ صلاح‌ او است‌ و ولي‌ شرعي‌ بايد مصلحت‌ صغير را در نظر بگيرد و اگر گذشت به‌ صلاح‌ صغير نيست‌ ولي‌ حق‌ ندارد گذشت‌ نمايد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف . تنها در صورتي‌ حق‌ گذشت‌ دارند كه‌ به‌ صرفه‌ طفل‌ باشد.
ب . بايد اين‌ كار سودي‌ براي‌ صغير داشته‌ باشد معادل‌ ديه‌ يا بيشتر از آن .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در مورد سؤال‌ به‌ جهت‌ لزوم‌ رعايت‌ غبطه‌ ولي‌ آنها نمي تواند عفو كند و در غبطه‌ ملاك‌ مراعات‌ مصلحت است . والله‌ العالم

 

سؤال
آيا پدر مي تواند نسبت‌ به‌ فرزند صغيرش‌ كه‌ مجروح‌ شده ، هم‌ از ديه‌ بگذرد و هم‌ از قصاص‌ ومجانا صرف نظر نمايد، يا چنين‌ حقي‌ ندارد؟ چون‌ هيچ‌ مصلحتي‌ براي‌ طفل‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ و درباب‌ قصاص ، فتوي‌ و قانون‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ولي‌ صغير، حق‌ ندارد قاتل‌ را مجانا عفو نمايد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني
در فرض‌ مزبور، احوط آن‌ است‌ كه‌ صبر كنند تا صغير بالغ‌ شود و در قصاص‌ يا غير آن ، خودش‌ تصميم بگيرد و ولي‌ صغير در فرض‌ مذكور گذشتش‌ صحيح‌ نيست .3

 

سؤال
اگر در صورت‌ فوق ، ولي‌ صغير بخواهد قصاص‌ نمايد و قصاص‌ را غبطه‌ صغير تشخيص‌ دهد، آيامي تواند بدون‌ پرداخت‌ ديه‌ صغير قصاص‌ نمايد؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني
ولي‌ صغير حق‌ قصاص‌ از طرف‌ صغير را ندارد.4

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image