ماهيت حقوقي شركت‌هاي تشكيل شده از محل سرمايه‌گذاري بانك‌ها

ماهيت حقوقي شركت‌هاي تشكيل شده از محل سرمايه‌گذاري بانك‌ها

س: با توجه به اينكه شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران از طريق سرمايه‌گذاري بانك صنعت و معدن تشكيل شده است جزء شركت‌هاي دولتي محسوب، يا اينكه مشمول تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي(1) مي‌گردد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 3/5/78-242/78/302/3

 

به موجب تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي شركت‌هايي كه بانكها از طريق عقود بانكي و با استفاده از سپرده‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهند مشمول قانون محاسبات عمومي نيست و به موجب آراء متعدد شوراي عالي مالياتي تشكيل شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي از سپرده‌هاي مردمي بانك توسعه و صادرات محرز است و مطابق اساسنامه شركت ياد شده دولتي تشكيل نشده است. لذا كميسيون با غير دولتي تشخيص دادن شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي اعلام مي‌دارد. عملكرد مديران شركت مذكور بايد براساس اساسنامه مربوط و در صورت سكوت مطابق قانون تجارت صورت پذيرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image