مجاز بودن وزارت بازرگاني به تأسيس شركت جديد

مجاز بودن وزارت بازرگاني به تأسيس شركت جديد

س:  به استناد ماده4 قانون محاسبات عمومي و تبصره هاي 2و13 قانون بودجه سنواتي شركت هاي دولتي از تأسيس شركت جديد منع شده اند. آيا اين ممنوعيت شامل وزارتخانه ها با داشتن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي خصوصاً وزارت بازرگاني نيز مي‌گردد؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 10/6/78-5/317/78/302/3

 

با موجب ماده 7 قانون  تشكيل وزارت بازرگاني آن وزارتخانه مجاز به تشكيل شركت جديد يا شركت در سرمايه گذاري شركت هاي ديگر مي باشد لذا با داشتن قانون خاص از شمول قوانين و مقررات عمومي از جمله ماده4 قانون محاسبات عمومي در نحوه تشكيل شركت مستثني است و مي تواند با استفاده از اختيارات حاصله موضوع ماده 7 قانون تشكيل وزارت بازرگاني(1) به هر يك از دو نحو مذكور با داشتن اعتبار اقدام نمايد و ممنوعيت هاي مطرح در تبصره 2 و13 قانون بودجه سنواتي مشمول قانون خاص وزارت بازرگاني نمي گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image