محکوم عليه بيمار

محکومعليه بيمار

پرسش:
اگر شخصي که محکوم به حبس است، ادعاي بيماري و عدم تحمل حبس را بنمايد و قاضي اجراي احکام وي را در راستاي اجراي ماده 291 قانون آيين دادرسي کيفري به دادگاه اعزام نمايد، آيا ابتدا بايد به زندان و سپس به پزشکي قانوني معرفي شود يا پيش از معرفي به زندان لازم است نظر پزشکي قانوني اخذ گردد؟ در اين فاصله، آيا زنداني بايد آزاد باشد؟

 

پاسخ:
دادگاه بايد براساس ماده 291 قانون آيين دادرسي کيفري، محکوم را به پزشک معرفي کرده و مطابق نظر پزشک و مقررات ماده مذکور اقدام نمايد. آزادي بيقيد و شرط محکومعليه فاقد مجوز قانوني است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image