مرجع اعمال تخفيف در مجازات معاونت در قتل عمد

مرجع اعمال تخفيف در مجازات معاونت در قتل عمد

پرسش:
چنانچه محکوميت متهمي‌به اتهام معاونت در قتل عمدي به همراه حکم قصاص متهم اصلي در ديوان عالي کشور تأييد و ابرام شده باشد، مرجع اعمال‌کننده تخفيف مجازات در مورد معاون با توجه به ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري -که رسيدگي در آن شکلي است- با دادگاه صادر کننده رأي بدوي است يا ديوان عالي کشور؟

 

پاسخ:
اعمال تخفيف موضوع ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري، در مورد معاونت و قتل عمدي با دادگاه صادرکننده رأي بدوي است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image