به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حکم مهريه غيرنقدي و انتقال آن به ورثه

 

حکم مهريه غيرنقدي و انتقال آن به ورثه

سؤال:

 

هرگاه مهريه زني غير از وجه نقد باشد، همانند سفر حج، تعليم قرآن يا کتابت و ...
و قبل از رفتن به حج يا تعليم [قرآن غيره....] بميرد، بفرماييد:
الف. آيا اين حق به ورثه مشاراليه منتقل و توسط آنها قابل مطالبه است؟
ب. آيا مي توان بين سفر حج يا تعليم، در دو فرض قيام و عدم قيام به شخص، تفاوتي قايل شد؟ (مثلاً گفته باشد من تو را به حج ببرم يا تعليم کن يا اينکه هزينه حج يا تعليم تو را بپردازم).
ج. در صورت انتقال به ورثه، نحوه استيفا چگونه است؟ (مثلاً در حج، آيا بايد فقط حج نيابتي انجام داد يا اينکه ورثه مي توانند ما به ازاء مالي حج را مطابق سهم الارث خود تقاضا کنند؟)
د. به طور کلي هرگاه مهريه از جمله امور غير مالي باشد، آيا قابليت انتقال به ورثه دارد؟

 


جواب:
آيت الله محمدتقي بهجت
الف وب. به ارث مي رسد.
ج ود. هر چه ماليت دارد ولو به تقويم کردن منتقل مي شود.
آيت الله ميرزا جواد تبريزي
قميت آنها به ارث مي رسد. والله العالم
آيت الله سيدعلي خامنه اي
مهريه حکم ترکه را دارد، نقدي باشد يا غيرنقدي. بلي اگر زن واجب الحج بوده و نرفته يا وصيت کرده، هزينه حج را از ترکه اش بر مي دارند و حج را از ترکه اش بر مي دارند و حج بجا مي آورند و در وصيت مطابق وصيت عمل مي نمايند.
د. در هر صورت مهريه زن يا اجرت المثل عملي که مهريه زن بوده به ورثه او مي رسد.
آيت الله سيدعلي سيستاني
الف. به مقدار اجرت آن عمل به آنها منتقل مي شود و در حج نيز به مقدار مخارج حج منتقل مي شود.
ب. فرقي ندارد.
ج و د. پاسخ معلوم شد.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني
الف، ب و ج . بلي، حق مذکور به ورثه منتقل مي شود و بايد معادل ارزش هر يک از موارد مذکور به ورثه داده شود و حکم اموال موجود زوجه را دارد که هر يک از ورثه، سهم الارث خود را مي برد و زوج هم سهم خود را مي برد.
د. بلي، نحوي که ذکر شده قابل انتقال است. والله العالم
آيت الله محمد فاضل لنکراني
الف. بلي، اين حق به ورثه زن رسيده و قابل مطالبه به مثل يا قيمت است.
ب. بلي، في الجمله تفاوت دارد.
ج. مي توانند مقداري را که مصرف حج زن مي شده مطالبه کنند، نه يک حج نيابي را.
د. بلي.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي
مهريه در هر حال منتقل به ورثه مي شود و اگر قائم به شخص باشد تبديل به وجه رايج مي شود.
آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي
مهريه زن در صورتي که عملي از اعمال باشد، در صورت متعذر بودن، به قيمت تبديل مي شود و اگر زن مرده باشد بين وراث او حسب تقسيم ارث، تقسيم مي گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image