به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مرجع رسيدگي به ادعاي عسر و حرج و تقاضاي طلاق

 

مرجع رسيدگي به ادعاي عسر و حرج و تقاضاي طلاق

متن سئوال

 

خانمي‌ به‌ اتهام‌ اينكه‌ در عقد دايم‌ شاكي‌ بوده‌ و مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ مجدد نموده‌ (به‌ دادگاه‌ احضارشده‌ است ) نامبرده‌ در دفاع‌ از خود اظهار داشت‌ اينجانب‌ عراقي‌ مي باشم‌ ليكن‌ پدر و مادرم‌ ايراني هستند و از مقلدان‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ سيد محمد شيرازي‌ هستند من‌ به‌ دليل‌ عسروحرج‌ در قم‌ به‌ ايشان مراجعه‌ نموده‌ و معظم له‌ دستور اجراي‌ صيغه‌ طلاق‌ را دادند.
با توجه‌ به‌ قوانين‌ مدون‌ كه‌ عسروحرج‌ بايستي‌ در دادگاه‌ اثبات‌ گردد ضمن‌ ارسال‌ عين‌ سند ارائه شده‌ كه‌ دلالت‌ بر اجراي‌ صيغه‌ طلاق‌ دارد اولا: اعتبار سند ارائه‌ شده‌ را از نظر شرعي‌ و صحت‌ طلاق اعلام‌ فرماييد ثانيا: چون‌ آدرس‌ دفتر حضرت‌ آيت‌ الله‌ سيد محمد شيرازي‌ در دسترس‌ اين‌ دادگاه نمي باشد در صورت‌ امكان‌ قبول‌ زحمت‌ فرموده‌ تا صحت‌ و اعتبار سند ارائه‌ شده‌ را از طريق‌ دفترحضرت‌ آيت‌ الله‌ سيد محمد شيرازي‌ را براي‌ اين‌ مرجع‌ ارسال‌ فرماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

در مواردي‌ كه‌ زن‌ به‌ ادعاي‌ عسروحرج‌ تقاضاي‌ طلاق‌ مي نمايد بايد با تقديم‌ دادخواست‌ به‌ دادگاه خانواده‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ كند كه‌ با اجراي‌ تشريفات‌ قانوني‌ و رعايت‌ حقوق‌ طرفين‌ حكم‌ قانوني‌ صادر گردد وماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ نيز راجع‌ به‌ تشريفات‌ رسيدگي‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ از دادگاه‌ است‌ و مناسب‌ است‌ اين‌ امرتوسط غير دادگاه‌ انجام‌ نگيرد تا موجب‌ اختلال‌ در امور نگردد، لكن‌ ماده‌ مرقوم‌ صراحتي‌ در بطلان‌ ساير طرق ندارد و در موردي‌ كه‌ طلاقي‌ توسط مجتهد جامع‌ الشرايط با احراز عسروحرج‌ توسط مشاراليه‌ واقع‌ شده‌ باشدنمي توان‌ حكم‌ به‌ بطلان‌ نمود چنان‌ كه‌ فتواي‌ فقهاي‌ عظام‌ نيز مؤيد آن‌ است‌ كه‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي گردد ورهبر معظم‌ انقلاب‌ نيز در پاسخ‌ نامه‌ شماره‌ 3756 مورخ‌ 79/7/3 كه‌ تصوير آن‌ پيوست‌ مي باشد، فرمودند: درصورتي‌ كه‌ طلاق‌ طبق‌ ضوابط و معيارهاي‌ شرعي‌ واقع‌ شده‌ باشد طلاق‌ صحيح‌ است‌ ... ولي‌ موضوع‌ خاص نياز به‌ رسيدگي‌ دارد كه‌ حل‌ و فصل‌ آن‌ موكول‌ است‌ به‌ محاكم‌ قضايي .
در ضمن‌ در مورد موضوع‌ مورد نظر چندين‌ مرتبه‌ به‌ دفتر آيت‌ الله‌ شيرازي‌ مراجعه‌ شد، همه‌ مديران‌ ودست اندركاران‌ آن‌ دفتر از وجود افرادي‌ كه‌ نامشان‌ به‌ عنوان‌ مجري‌ طلاق‌ و شاهد، ثبت‌ شده‌ است ، اظهاربي اطلاعي‌ كرده‌ و گفتند:
از سيره‌ مرحوم‌ آيت‌ الله‌ شيرازي‌ بعيد مي نمايد كه‌ به‌ اين‌ راحتي‌ و بدون‌ تحقيق‌ صيغه‌ طلاق‌ را جاري‌ ياامضا كرده‌ باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image