مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان

 

مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان

س:  مسئول محترم هيأت‌هاي هماهنگي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت راه و ترابري اعلام مي‌دارد مقام رسيدگي به اعتراض سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء قطعي  هيئت‌هاي بدوي ديوان عدالت اداري است. در صورتي‌كه مستند به ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوب 1372 آراي صادره در دو مرحله بدوي و تجديد نظر به عنوان مرجع خاص تعيين گرديده است. اعلام فرماييد به آراء قطعي هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در چه مرجعي بايد رسيدگي شود.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                       شماره و تاريخ نظريه: 10/6/78 – 317/78/302/3

 

به موجب ماده 6 اصلاحي قانون تشيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1375(1)  صادره توسط هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري را با درخواست سازمان بازرسي كل كشور  ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي دانسته و با عنايت به ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوب 1372 آراء صادره در دو مرحله بدوي و تجديد نظر داراي خاصبت قطعيت مي باشند و حسب مورد در هر مرحله مرجع حاصي براي رسيدگي به اعتراضات مربوط به آراء مذكور وجود دارد لذا چنانچه اعتراض سازمان به آراء قطعي مرحله بدوي يا تجديد نظر اعمال شود حسب مواد فوق بايد در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image