مرجع صدور قرار تأمين و قبولي آن براي حکم غيابي

مرجع صدور قرار تأمين و قبولي آن براي حکم غيابي

پرسش:
پرونده‌اي با رعايت ماده 180 قانون آيين دادرسي کيفري، پس از صدور کيفرخواست و قرار مجرميت و رأي غيابي براي اجرا به اجراي احکام کيفري ارسال شده است. پس از حضور محکوم عليه و اعتراض به رأي دادگاه، رسيدگي و صدور قرار تأمين و قبولي آن توسط دادگاه صورت مي‌گيرد يا دادسرا؟

 

پاسخ:
در مواردي که متهم بدون اخذ تأمين به صورت غيابي محکوم شده و نامبرده اقدام به واخواهي نموده باشد، دادگاه صادرکننده حکم غيابي ضمن رسيدگي به واخواهي، تأمين مقتضي را نيز از وي اخذ خواهد نمود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image