به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مسووليت ادارة موقوفه درصورت بلاعقبه بودن متولي

 

مسووليت ادارة موقوفه درصورت بلاعقبه بودن متولي

متن سئوال

 

در وقف‌ نامه اي‌ واقف‌ (مرحوم‌ الف ) توليت‌ را تا زمان‌ حيات‌ براي‌ خود و پس‌ از آن‌ براي‌ اولاد ذكور خود به ترتيب‌ آقاي‌ سيد حسين‌ و بعد از او براي‌ سيد حسن‌ و سپس‌ براي‌ فرزندان‌ ذكور ديگر خود و بعد براي‌ اولاد ذكورسيد حسين‌ و سپس‌ اولاد سيد حسن‌ و بدون‌ اين‌ كه‌ ذكري‌ از رسيدن‌ توليت‌ به‌ اولاد اولاد ذكور ديگر خود نمايد قيدمي نمايد كه‌ بعد از اولاد سيد حسن‌ به‌ اولاد اناث‌ واقف‌ برسد مرحوم‌ «الف » داراي‌ سه‌ فرزند پسر به‌ نام هاي‌ سيدحسين ، سيد حسن ، سيد باقر و دو دختر به‌ نام هاي‌ خديجه‌ بيگم‌ و آسيه‌ بيگم‌ بوده‌ مرحوم‌ سيد حسين‌ اولادي نداشته . سيد حسن‌ پسري‌ به‌ نام‌ سيدكاظم‌ داشته‌ و سيد كاظم‌ هم‌ فرزندي‌ به‌ نام‌ سيد رضا داشته‌ و شخص‌ اخيربلاعقبه‌ بوده ، سيد باقر فرزند ديگر واقف‌ نيز اولاد ذكوري‌ نداشته‌ لكن‌ دختري‌ به‌ نام‌ سكينه‌ بيگم‌ داشته‌ كه‌ اداره تحقيق‌ اوقاف‌ بعد از سيد رضا توليت‌ را به‌ وي‌ داده . مشاراليها نيز در سال‌ 1358 فوت‌ نموده‌ و در زمان‌ فوت‌ داراي دو پسر بود يكي‌ به‌ نام‌ سيد باقر كه‌ ايشان‌ نيز حكم‌ توليت‌ از اداره‌ تحقيق‌ دريافت‌ داشته‌ و در سال‌ 1377 از دنيارفته‌ است‌ و در حال‌ حاضر فرزند ديگر مرحومه‌ سكينه‌ بيگم‌ يعني‌ ... مدعي‌ توليت‌ بعد از برادر خود هست‌ حال سؤالات‌ زير مطرح‌ است :
1 . با توجه‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ واقف‌ در توليت‌ مقرر نموده‌ است‌ آيا با وجود اولاد براي‌ دختران‌ واقف‌ جايي‌ براي توليت‌ دختر مرحوم‌ سيد باقر به‌ نام‌ سكينه‌ بيگم‌ و سپس‌ فرزندان‌ وي‌ كه‌ يكي‌ از آنها خواهان‌ پرونده‌ است‌ باقي مي ماند در حالي‌ كه‌ واقف‌ حتي‌ دختران‌ خود را نيز متولي‌ قرار نداده‌ و در وقف‌ نامه‌ ذكري‌ از توليت‌ اولاد فرزندسوم‌ خود يعني‌ سيد باقر نداشته‌ در حالي‌ كه‌ از اولاد سيد حسين‌ و سيد حسن‌ به‌ عنوان‌ متولي‌ صراحتا ذكرنموده .
2 . آيا واقعا با توجه‌ به‌ متن‌ وقف‌ نامه ، واقف‌ نظر به‌ توليت‌ اولاد ذكور نداشته‌ است ؟
3 . بر فرض‌ اين‌ كه‌ دختران‌ واقف‌ نيز فوت‌ نموده‌ باشند و از آنهانيز فرزندي‌ باقي‌ نمانده‌ باشد آيا با توجه‌ به اين‌ كه‌ واقف‌ اوصافي‌ را براي‌ متوليان‌ برشمرده‌ و نظر خاصي‌ به‌ سيد حسين‌ و سيد حسن‌ و فرزندان‌ آنها داشته و ذكري‌ از اولاد اولاد ذكور ديگرش‌ نكرده‌ آيا نظر به‌ اين‌ نداشته‌ كه‌ پس‌ از اولاد سيد حسن ، توليت‌ به‌ اولاد اناث خود برسد و در صورت‌ فوت‌ اناث‌ و بلاعقبه‌ بودن‌ آنها به‌ حاكم‌ شرع ؟
4 . آيا از وقف‌ نامه‌ چنين‌ استنباط مي شود كه‌ تا نسل‌ واقف‌ چه‌ از طرف‌ ذكور و چه‌ از طرف‌ اناث‌ باقي‌ است توليت‌ با آنهاست‌ يا در واقع‌ در صورت‌ بلاعقبه‌ بودن‌ فرزندان‌ سيد حسن ، واقف‌ حكم‌ خاص‌ در توليت‌ فرزندان سيد باقر نداشته‌ و به‌ منزله‌ عدم‌ تعيين‌ متولي‌ است‌ و نوبت‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ مي رسد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

مقدمه : همان‌ گونه‌ كه‌ در سند وقف‌ نامه‌ منعكس‌ است‌ مرحوم‌ واقف ، توليت‌ موقوفه‌ را به‌ ترتيب‌ براي خود، فرزندش‌ سيدحسين ، فرزند ديگرش‌ سيدحسن‌ (با شرط اصلحيت‌ و اتقي‌ بودن‌ و ارشديت‌ آن‌ دو)، سپس ساير اولاد ذكور خود با شرط مذكور و بعد از آن‌ براي‌ اصلح‌ و اتقي‌ و ارشد اولاد ذكور آقا سيدحسين‌ و بعد سايراولاد ذكور سيدحسن‌ با داشتن‌ شرط مرقوم‌ و بعد از آن‌ براي‌ اصلح‌ و اتقي‌ و ارشد اولاد اناث‌ واقف‌ و بعد از آن براي‌ حاكم‌ شرع‌ شرعي‌ بلد خود قرارداده‌ است . و اگرچه‌ واژه‌ اولاد به‌ ويژه‌ زماني‌ كه‌ همراه‌ با قيودي‌ مانند«فنازلا، نسلا بعد نسل‌ و بطنا بعد بطن » باشد، اعم‌ از فرزندان‌ و فرزندان‌ فرزندان‌ نسل‌ در نسلي‌ است ; اما نه‌ تنهاچنين‌ قيودي‌ در وقف‌ نامه‌ نيست ، بلكه‌ قرائن‌ موجود در وقف‌ نامه‌ و ترتيب‌ توليت‌ مقرر در وقف‌ نامه‌ حاكي‌ ازآن‌ است‌ كه‌ منظور واقف‌ از عبارت‌ ساير اولاد ذكور خود و نيز عبارت‌ اصلح‌ و اتقي‌ و ارشد اولاد اناث‌ واقف ،اولاد بلاواسطه‌ خود بوده‌ است‌ و واژه‌ اولاد در وقف‌ نامه‌ منصرف‌ به‌ آن‌ است ; بنابراين :
1 . اگرچه‌ در وقف نامه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ در مرحله‌ بعد از توليت‌ سيدحسن ، توليت‌ ساير اولاد ذكور واقف پيش بيني‌ شده‌ است‌ و نيز بعد از توليت‌ اولاد ذكور سيدحسن ، توليت‌ موقوفه‌ براي‌ اصلح‌ و اتقي‌ و ارشد اولاداناث‌ واقف‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است ، ليكن‌ (ظاهرا به‌ علت‌ عدم‌ حيات‌ آن ها يا به‌ جهات‌ ديگر) توليت‌ موقوفه عملا به‌ آن ها نرسيده‌ است ; با توجه‌ به‌ مفاد وقف‌ نامه‌ پس‌ از دختران‌ (اولاد اناث ) واقف‌ يا در فقدان‌ آن هاتوليت‌ موقوفه‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ مي رسيده‌ است‌ و لذا جايي‌ براي‌ توليت‌ دختر مرحوم‌ سيد باقر و فرزندان‌ وي‌ باقي نبوده‌ است‌ و ادعاي‌ خواهان‌ (...) وجه‌ قانوني‌ ندارد.
2 . اگر منظور از اولاد ذكور، غير از اولاد ذكور بلاواسطه‌ خود و اولاد ذكور سيد حسين‌ و سيد حسن‌ باشد،خير.
3 . جواب‌ مثبت‌ است‌ و نظر دادگاه‌ در اين‌ قسمت‌ كاملا درست‌ است‌ و قصد واقف‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ پس‌ ازاولاد سيدحسن ، توليت‌ به‌ اولاد اناث‌ خود برسد و در صورت‌ فوت‌ اولاد اناث‌ (دختران‌ واقف ) توليت‌ موقوفه به‌ حاكم‌ شرع‌ برسد و طبق‌ مفاد وقف نامه‌ و با توضيح‌ مذكور در مقدمه ، حتي‌ اگر از دختران‌ واقف‌ نيز فرزنداني به‌ جاي‌ مانده‌ باشد توليت‌ به‌ آن ها نمي رسد.
4 . آري ، واقف‌ نظري‌ به‌ توليت‌ فرزندان‌ سيد باقر نداشته‌ و مطابق‌ وقف‌ نامه‌ پس‌ از اولاد ذكور سيدحسن ،نوبت‌ به‌ اولاد اناث‌ خود واقف‌ مي رسيده‌ و در صورت‌ عدم‌ حيات‌ آن ها نوبت‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ مي رسد و لذا به نظر مي رسد توليت‌ مرحوم‌ سكينه‌ بيگم‌ و مرحوم‌ سيدباقر ثاني‌ خارج‌ از وقف‌ نامه‌ بوده‌ و تعيين‌ آن ها توسطشعبه‌ تحقيق‌ اوقاف‌ صرفا از باب‌ نصب‌ امين‌ براي‌ موقوفه‌ قابل‌ توجيه‌ است‌ و در هر حال ، ادعاي‌ خواهان‌ وجه قانوني‌ ندارد و در حال‌ حاضر توليت‌ موقوفه‌ در اختيار حاكم‌ شرع‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image