به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مطالبه ارش‌البكارة در جرم زنا

 

مطالبه ارش‌البكارة در جرم زنا

متن سئوال
ب . چنانچه شخصي يك بار اقرار به زنا كند نمي توان او را محكوم به حد زنا نمود و تبرعه مي شود، آيا اين شخص را مي توان به پرداخت ارش البكاره كه مورد تقاضاي زانيه يا مجني عليه مي باشد محكوم كرد؟
ج . چنانچه شخصي به زنا اقرار نكند و از جهت روابط نامشروع دون زنا به تعزير محكوم شود، آيا با اجراي قاعده مدعي و منكر و عنايت به اين كه در پرونده كيفري اصلا به جرم زنا رسيدگي نشده است ، مي توان به ارش البكاره محكوم كرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن پاسخ

 

اصولا بايد در اين مسأله ، دو مقوله ثبوت و اثبات زنا را تفكيك نمود. بر اين اساس زنايي كه حاكم مي تواند،زاني را به حد شرعي آن محكوم كند و به تبع آن حكم به مهرالمثل يا ارش البكاره در مورد مربوطه نمايد، زنايي است كه به طريق شرعي از جمله چهار بار اقرار ثابت شده باشد. لكن در مواردي كه فرد مثلا يك بار اقرارمي كند، به نظر مي رسد حاكم فقط مي تواند به مقر گوشزد نمايد كه في الواقع ، چنان چه در  همان يك بار اقرارش ،جدي و صادق است ، ذمه او نسبت به مهرالمثل يا ارش البكاره مشغول و بيني و بين الله ، بايد دين خود را ادا كندلكن اين امر چون در دايره ثبوت است و به طرق مقرر اثبات نشده است ، نمي تواند مستندي براي حكم به پرداخت مهرالمثل واقع شود.
اضافه مي شود كه در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل يا ارش البكاره ، آراء و نظرات فقها متفاوت است كه قدر متقين و مسأله مورد اتفاق همه فقهاء ثبوت مهرالمثل در صورت عنف و يا عدم بلوغ است . به منظوراستحضار حضرتعالي از آراء مختلف پيرامون مهرالمثل و ارش البكاره به استفتائات موجود در ذيل اشاره مي گردد:

 

سؤال
در خصوص ارش البكاره با دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه ، بفرماييد:
1 ـ آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكاره مي باشد؟
الف . زنا با رضايت و ميل وي انجام شود.
ب . زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود.
ج . زنا با فريب وي مبني بر وعده قطعي ازدواج و... واقع شود.
2 ـ اگر ازاله بكارت دختر با انگشت يا شيئي صورت گيرد، حكم ارش البكاره چيست ؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وي در حكم تأثيري دارد؟
3 ـ در موارد ثبوت ارش البكاره ، آيا علاوه بر ارش ، پرداخت مهر المثل نيز لازم است ؟1

 

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«1 ـ 3 ـ اگر مكرهه كه استحقاق مهر المثل را دارد بكر بود پس در استحقاق ارش بكارت زائد بر مهر المثل تأمل است و اظهر تداخل در مهر است و براي مطاوعه مهر نيست و در ثبوت ارش بكارت براي او تأمل است .»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«1 ـ الف . لا تستحق ارش البكاره .
1 ـ ب . تستحق ارش البكاره .
1 ـ ج . لا تستحق ارش البكاره .
2 ـ لا تستحق ارش البكاره مع رضاها.
3 ـ لا يثبت مهر المثل علي كل حال .»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«1 ـ الف . خير.
1 ـ ب . مهر المثل را مستحق است .
1 ـ ج . مستحق چيزي نيست .
2 ـ در صورت اكراه مستحق مهر المثل است .
3 ـ ارش مستحق نيست و فقط مهر المثل مستحق است .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . در اين فرض چنان چه زانيه بالغه باشد مستحق چيزي نيست و در غير بالغه بعيد نيست كه هم ارش البكاره و هم مهر المثل ثيبه ثابت باشد والله العالم .
ب . در اين فرض زن مستحق ارش البكاره و مهر المثل ثيبه است والله العالم .
ج . در اين فرض هم مانند صورت الف است يعني زن اگر بالغه باشد مستحق چيزي نيست والله العالم .
2 ـ در مورد سؤال چنان چه ازاله بكارت غير بالغه مطلقا يا بالغه بدون رضايت او بوده جاني ضامن ارش البكاره است و با رضايت بالغه حكم به ضمان مشكل است والله العالم .
3 ـ موارد مختلف است و گذشت كه در مثل مورد زناي با اكراه علاوه بر ارش البكاره زن مستحق مهر المثل ثيبه نيز هست ولي در ازاله بكارت با انگشت در صورت عدم رضايت دختر فقط مستحق ارش البكاره است والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«1 ـ در تمام فروض مزبور احوط وجوبي ثبوت ارش البكاره است . و در فرض (ب ) علاوه بر ارش البكاره دختر استحقاق مهر المثل را هم دارد.
2 ـ بلي ارش البكاره ثابت است و رضايت هم تأثيري در حكم ندارد.
3 ـ در زناي با عنف و اكراه بلي ، اما در ساير موارد خير.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«1 ـ در صورت بلوغ و رضايت ارش بكارت و مهر المثل مشروع نيست و در صورت عنف و يا عدم بلوغ مهر المثل ثابت است و با وجود مهر المثل نوبتي به ارش بكارت نمي رسد.
2 ـ در صورت عنف يا عدم بلوغ ارش البكاره ثابت است و در صورت بلوغ و رضايت ارش بكارت خالي ازاشكال نيست .
3 ـ از جواب سابق معلوم شد.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«1 ـ الف ، ب . اگر زنا با دختر بالغ به عنف و اكراه واقع شود مهر المثل دختر باكره ثابت است و با رضايت زانيه مهر ساقط مي شود و اگر زنا با دختر نابالغ انجام شود، در هر دو صورت رضايت و عدم رضايت ، مهر المثل بر عهده زاني مي باشد.
2 ـ ج . نظر به اين كه دختر با رضايت زنا داده است ، مهر المثل بر زاني واجب نمي شود.
2. مهر المثل فقط در صورت عدم رضايت دختر ثابت مي باشد و تفاوتي نمي كند كه ازاله با انگشت بوده باشد يا به طريق ديگر.
3 ـ پرداخت مهر المثل لازم است و علاوه بر آن ارش ثابت نيست .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف . فقط مستحق ارش البكاره مي باشد.
ب . علاوه بر ارش البكاره مستحق مهر المثل نيز مي باشد.
ج . مانند پاسخ ب مي باشد.
2 ـ همانند پاسخ ب مي باشد. و فرقي بين رضايت و عدم رضايت نمي باشد.
3 ـ از پاسخ هاي بالا روشن شد در تمام موارد فوق فرقي بين بلوغ و عدم بلوغ زانيه نيست .»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image