معرفي مال از طرف ثالث

معرفي مال از طرف ثالث

پرسش:
چنانچه در مرحله اجراي احکام، شخص ثالث اعلام دارد که با توافق محکومعليه حاضر به پرداخت محکومبه به صورت معرفي مال غير منقول از طريق مزايده است، آيا تکليفي براي اجراي احکام وجود دارد؟ در صورتي که شخص ثالث وثيقهگذار باشد و قبل از وقوع تخلف، تمايل خود را به شرح مذکور اعلام دارد، تکليف چيست؟

 

پاسخ:
با توجه به اطلاق مواد 145 و 146 قانون آيين دادرسي کيفري مال مورد وثيقه به فروش رسيده و ابتدا تا ميزان محکوميت از مبلغ وثيقه توديعي به محکومله پرداخت ميشود و چنانچه مازادي داشته باشد، زايد بر آن به وثيقهگذار مسترد ميشود. در مواردي که فرد ثالثي با موافقت محکومعليه مالي را براي اجراي احکام معرفي نمايد، از شمول قاعده مزبور خارج نبوده و اين اقدام منع قانوني ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image