مفهوم شرط سودآور بودن تشكيل شركت‌ها يا دفاتر خارج از كشور در بند هـ تبصره 2 قانون بودجه سال 1377

 

مفهوم شرط سودآور بودن تشكيل شركت‌ها يا دفاتر خارج از كشور در بند هـ تبصره 2 قانون بودجه سال 1377

س: در بند هـ تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 اجازه تأسيس شركتها يا دفاتر خارجي را مشروط بر سودآور بودن كرده است. بعبارت ديگر اجازه تأسيس شركت معلق است به سودآور بودن و اين شرط صحيح نيست به عبارت ديگر سودآور بودن شركت پس از عملكرد چند ساله مشخص مي­گردد و در حقيقت دستگاههاي دولتي براساس اين ادعا هر شركتي را خواستند، تأسيس مي­نمايند و از طرفي اين امر داراي وصف جزايي نيز هست كه در اينجا جزا پيش­بيني نشده است عليهذا بنظر مي­رسد قانون در اين بخش داراي نقص و لزوم اصلاح را دارد؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 31/1/78 – 80/78/302/2

 

نظر به اينكه قانونگذار در بند هـ  تبصره 2(1) قانون بودجه سال 77 و بند د تبصره 2 قانون بودجه سال 78(2) به منظور استفاده از فرصت­هاي اجرايي در خارج از كشور و بهره­گيري از امكانات و مقررات خدمات اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن­آوري و ارتقاء سطح دانش و حمايت فني با تصويب هيأت وزيران اجازه تأسيس شركت و دفاتر خارج از كشور را داده و آن را از يك طرف مشروط به نداشتن هزينه و از طرف ديگر مشروط به سودآور بودن نموده است لذا تشخيص احراز شروط مذكور به عهده مرجع تصويب­كننده كه هيأت دولت مي­باشد قرار گرفته است مضافاً اينكه اهداف سودآوري در اساسنامه شركت پيش­بيني مي­گردد. لذا به نظر كميسيون موجبي براي تقاضا از مجلس وجود ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image