ميزان قابليت اجرايي دستورالعمل¬هاي سابق دولت با تصويب قانون محاسبات عمومي

 

ميزان قابليت اجرايي دستورالعمل­هاي سابق دولت با تصويب قانون محاسبات عمومي

س: به پيوست تصوير دستورالعمل نحوه نظارت بر مصرف اعتباراتي كه از محل درآمد عمومي براي مؤسسات غيردولتي بصورت كمك يا اعانه تخصيص داده مي­شود مصوب 27/10/55 هيأات وزيران ارسال مي‌گردد. خواهشمند است نظر آن اداره را درخصوص اعتبار يا عدم اعتبارب دستورالعمل فوق اعلام فرمايد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 22/7/77 – 683 / 77 / ق

 

با توجه به تبصره ذيل ماده 71(1)  قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 كه نحوه نظارت بر كمك­هاي اعطايي دولت از محل بودجه وزارتخانه­ها و مؤسسات و شركت­هاي دولتي و ... را تابع آئيين­نامه و تصويب­نامه هيأت دولت مي­داند و به استناد تبصره ذيل ماده 140(2) قانون محاسبات عمومي چنانچه آيين­نامه فوق­الذكر تدوين و تصويب گرديده باشد دستورالعمل موضوع سؤال فاقد اعتبار و غيرقابل اجرا است در غيراين‌صورت تا تصويب آن به قوت خود باقي است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image