نحوه بازرسي از شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت با تعلق 40% سرمايه آن به شركت ملي نفت ايران

 

نحوه بازرسي از شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت با تعلق 40% سرمايه آن به شركت ملي نفت ايران

س: مشاور حقوقي وزارت نفت درخصوص ماهيت حقوقي و قابليت شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت اعلام ميدارد هرچند در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بحث شركتهاي دولتي و ... مؤسسات وابسته به آنها آمده است، ليكن با دقت در قسمت اخير اين ماده هيچگونه حكمي در مورد مؤسسات وابسته به سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است صادر نشده است بعلاوه آنكه 40 % سهام شركت مهندسي و ساختمان صتايع نفت متعلق به شركت ملي نفت ايران «و نه وزارت نفت» مي­باشد همچنين با توجه به نظر شماره شوراي محترم نگهبان كه ضخيت حقوقي شركت دولتي را مستقل از دولت تلقي دانسته­اند جايي براي استناد عبارت «نظارت و كمك دولت» و بندهاي «الف» و «ب» ماده 35 آيين­نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور باقي نمي­گذارد و از اين رو با توجه به تعاريف به عمل آمده چون سهام متعلق به شركت ملي نفت مي­باشد نه دولت و تعريف دولت مجزاي(1) از شركت دولتي است نمي­توان آن را مورد بازرسي قرار داد. خواهشمند است اعلام فرماييد با توجه به موارد فوق آيا شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت مشمول قانون تشكيل سازمان بازرسي به جهت بازرسي مي­باشد؟

نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 5/7/77 – 675 / 77 / ق

با توجه به مفاد و مضمون سؤال و نامه صدرالاشاره و ضمايم آن كه هر دو حكايت از آن دارد كه
40 % سهام شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت متعلق به شركت ملي نفت ايران بوده، اما معاونت امور اقتصادي سازمان و مديريت گروه بازرسي نفت به اعتبار بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان و بند ب ماده 35 آيين­نامه اجرايي آن قانون صرفنظر از دولتي بودن و نبودن، شركت مذكور را در عداد دستگاههاي مشمول بازرسي دانسته وليكن مشاور حقوقي وزير نفت اظهار ميدارد تعلق 40 % سهام شركت ياد شده به شركت فوق الذكر از مصاديق مندرج در ماده 2 قانون ياد شده نمي­باشد، كميسيون پس از بحث و بررسي عقيده دارد:

چون 40 % سهام شركت مذكور متعلق به شركت ملي نفت ايران مي­باشد و مراد از دولت و سهام دولت سهام متعلق به شركت هاي دولتي به معناي عام تعريف آن مي­باشد چه در غير اين صورت ناگزير بايد تعلق سهام را به بخش خصوصي عنوان نمود و اين منظور و برداشت ناصحيح است لذا:

اولاً: به استناد ماده 2 قانون تشكيل سازمان و عموميت سهام دولتي مذكور در آن شركت و مطابق مقررات حاكم بر نحوه اداره شركت موصوف قابليت ورود براي سازمان بازرسي كل كشور وجود دارد.

ثانياً: تشخيص صلاحيت ورود براي انجام بازرسي مطابق مقررات قانوني تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اين سازمان مي­باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image