نحوه بازرسي از شركت‌هاي تعاوني روستايي كشور

نحوه بازرسي از شركت‌هاي تعاوني روستايي كشور

س: آيا سازمان بازرسي كل كشور مجاز به بازرسي از اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي كشور با توجه به بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و با توجه به نظارت و كمكهاي فني، آموزشي سازمان مركزي تعاون روستايي به اتحاديه مرقوم موضوع ماده 3 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي مصوب اسفندماه سال 1348 ميباشد يا خير.

نظريه كميسيون حقوقي                                               شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 -2/32494/ت

با توجه به ماده 3(1) اساسنامه قانوني سازمان مركزي تعاون روستايي در بندهاي مختلف بخصوص بند 27 آن كه اعلام داشته است، نظارت و راهنمايي و مراقبت در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي به عهده آن سازمان ميباشد و قسمت آخر بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه اعلام داشته است بازرسي مستمر از كليه سازمانهايي كه دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديههاي استاني شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني روستايي از يك طرف كمك بگير از سازمان مركزي تعاون روستايي بوده و از طرف ديگر تابع نظارت اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي آن سازمان ميباشند. لذا مشمول حكم بند الف ماده 2(2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بوده و بازرسي از آنها بلامانع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image