نحوه بازرسي از شركتهاي تعاوني

 

نحوه بازرسي از شركتهاي تعاوني

س: با امعان نظر به ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه در آن وظايف سازمان تشريح گرديده و اين وظايف شامل بازرسي مستمر از كليه وزارتخانه­ها و ادارات و ... شركت­هاي دولتي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است و يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد و با توجه به اينكه در ماده 7 قانون بخش تعاون شركتها و اتحاديه­هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي­باشند و با دقت نظر در مفاد ماده 2 قانون سازمان كه شركتهاي تعاوني در عداد هيچيك از ارگانهاي مذكور در آن ماده احصاء نشده است آيا سازمان بازرسي مي­تواند شركتهاي تعاوني را مورد بازرسي قرار دهد يا خير.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 4/11/76 – 651 / 76 / ق

 

با توجه به ماده 66(1) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در 29 بند، مصوب 1370 كه در زمينه­هاي مختلف آن نظارت، و كمك دولت بر بخش تعاوني و شركتهاي تعاوني تعريف و احصاء شده است و با رعايت قسمت آخر بند الف ماده 2 (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه كليه مؤسساتي را كه دولت سهمي از آن دارد يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد مشمول بازرسي دانسته است لذا درخصوص شركتهاي تعاوني تحت نظارت دولت در مواردي كه طبق قانون مذكور كمك و نظارت دولت نسبت به تعاونيها تصريح گرديده حق بازرسي براي اين سازمان محفوظ است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image