نحوه تشكيل شوراي اسلامي كار در مراكز حساس و حياتي دولتي مشمول قانون كار

 

نحوه تشكيل شوراي اسلامي كار در مراكز حساس و حياتي دولتي مشمول قانون كار

س:  آيا تشكيل شوراي  اسلامي كار در مراكز حساس و حياتي مانند صنعت آب، برق مطابق ماده15 قانون تشكيل شوراي اسلامي كار الزامي است يا منوط به موافقت شوراي عالي كار مي باشد؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                شماره و تاريخ نظريه 10/6/78-2/3172/78/302/3

 

با توجه به اين كه در ماده 15 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار(1)  مصوب 1363 وزارت كار موظف شده است در واحد هايي كه بيش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون كار دارد نسبت به تشكيل شوراي اسلامي كار اقدام كند و در تبصره ذيل اين ماده(2) زمان تشكيل شوراي اسلامي كار در شركت هاي بزرگ دولتي موكول به موافقت شوراي عالي كار موضوع ماده55 قانون كار گرديده است. لذا با توجه به عموم صدور ماده تشكيل شوراي اسلامي كار در كليه واحد هاي دولتي و غير دولتي كه بيش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون كار دارند وظيفه وزارت كار تقاضاي  تعيين زمان تشكيل شوراي مذكور را نمايد و آن شورا نيز نظر خود را بر تعيين تشكيل ابراز ننمايد وزارت كار بايد به وظيفه مقامي خود براي تشكيل شورا اقدام نمايد. بنابراين در خصوص الزام به تشكيل شوراي اسلامي كار در واحد هاي تابعه وزارت نيرو، با رعايت مصلحت و تشخيص زمان مورد نظر به عهده شوراي عالي كار بوده و مقام ديگري حق تعيين زمان و توافق در اين خصوص را ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image