نحوه تعليق كاركنان دستگاه‌هاي مورد بازرسي

 

نحوه تعليق كاركنان دستگاه‌هاي مورد بازرسي

س: احتراماً با توجه به ماده 9 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

منظور از حسن جريان امور و تعليق مبتني بر آن آيا حسن جريان امور بازرسي است؟ يا حسن جريان امور دستگاه مشمول بازرسي است؟

آيا تعليق صرفاً مشروط به اشتغال كارمند در دستگاه مورد بازرسي مي­باشد يا خير؟

در صورت اشتغال از دستگاه مورد بازرسي مي­توان كارمند را تعليق نمود؟

نظريه كميسيون حقوقي                                               شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 –3/32494/ت

مستنبط از عموم و اطلاق ماده 9(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه بعدي آن اين است كه بازرسين هم به منظور حسن جريان امر بازرسي و هم به منظور حسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي مي­تواند تقاضاي تعليق تفويضي ماده مذكور را بنمايد و اين اختيار در كليه مراحل تحقيق و بازرسي،  تنظيم گزارش و ارسال آن و پس از اتمام بازرسي قابل اعمال است. حالت اشتغال كارمندي كه براي وي تقاضاي تعليق شده است تأثيري در ماهيت تقاضاي بازرسي براي تعليق وي ندارد و اگر در دستگاه و شغل مورد بازرسي شاغل باشد يا تغيير شغل و يا به دستگاه ديگر مأمور و منتقل گردد تقاضاي تعليق در مورد وي قابل اعمال است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image