نحوه درخواست سوابق و ملاحظه پرونده¬هاي بازرسي و اخذ تصاوير از آنها توسط مراجع قضايي

نحوه درخواست سوابق و ملاحظه پرونده­هاي بازرسي و اخذ تصاوير از آنها توسط مراجع قضايي

س: بعضاً شعب دادگاههاي عمومي و تجديد نظر استان به لحاظ استناد نمودن طرفين دعوي به نظريات و گزاراشت ابرازي در پرونده­هاي بازرسي استان خواستار ملاحظه پرونده و بعضاً اخذ تصوير از مدارك مربوط مي­باشند لذا به جهت اينكه به استناد ماده 7(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مي­بايست هيأت بازرسي گزارش خود را مستقيماً به سازمان تسليم نمايد لذا وظيفه مقامي دفاتر بازرسي در زمينه پاسخگويي موارد خواسته مبهم است خواهشمند است نقطه نظرات ارشادي را اعلام داريد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 29/4/77 – 353 / 77 / ق

 

مستفاد از منظوق و مفهوم ماده 7 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور پاسخگويي به محاكم يا مراجع قانوني ديگر از ناحيه واحدهاي اجرايي سازمان اعم از مركز و استاني چنانچه در حد انعكاس گزارش و نتايج بازرسي باشد صرفاً در عهده سازمان و پس از ارائه گزارش بازرسي يا هيأت بازرسي به سازمان صورت مي­گيرد. بديهي است اقدامات بعدي مسئولين در حدود قانون و حسب­الارجاع و حسب مورد به ويچه پاسخگويي به محاكم يا مراجع قانوني ديگر در حد مكاتبات اداري معمول و متعارف در اجراي ماده 304(2) آيين دادرسي مدني (غير از انعكاس ابتدايي گزارش و نتايج بازرسي و بررسي) از ناحيه واحدهاي مذكور مخالف ماده 7 نمي­باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image