به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نحوه محاسبه ديه يا ارش انگشتان قطع شده پس از ترميم كامل

 

نحوه محاسبه ديه يا ارش انگشتان قطع شده پس از ترميم كامل

متن سئوال

 

در تصادفي‌ دو انگشت‌ دست‌ و دو انگشت‌ پاي‌ فردي‌ قطع‌ مي شود، بعد عمل‌ جراحي‌ روي‌ آنهاصورت‌ مي گيرد. بعد از عمل‌ بهبودي‌ كامل‌ حاصل‌ مي شود و انگشتان‌ به‌ طور كامل‌ ترميم‌ مي شوند حال با توجه‌ به‌ اين‌ جهت‌ آيا باز هم‌ عشر ديه‌ براي‌ هر انگشت‌ بايد پرداخت‌ شود يا ارش‌ تعيين‌ مي شود؟

 

متن پاسخ
طبق‌ ماده‌ 444 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ترميم‌ در مورد شكستگي‌ استخوان‌ موجب‌ تقليل‌ ديه‌ مي شود امادر صورتي‌ كه‌ عضوي‌ قطع‌ شود ديه‌ مقدره‌ براي‌ قطع‌ آن‌ عضو به‌ عهده‌ قاطع‌ قرار مي گيرد و ترميم‌ آن‌ تأثيري‌ دراين‌ امر ندارد، البته‌ ديه‌ اصبع‌ در صورتي‌ عشر ديه‌ كامله‌ است‌ كه‌ هر سه‌ بند انگشت‌ قطع‌ شده‌ باشد و اگر يك بند يا دو بند آن‌ قطع‌ شده‌ باشد ديه‌ آن‌ يك‌ سوم‌ عشر يا دو سوم‌ عشر خواهد بود و در انگشت‌ ابهام‌ ديه‌ هر بنديك‌ دوم‌ عشر ديه‌ است ، استفتائاتي‌ كه‌ در اين‌ مسأله‌ انجام‌ شده‌ بدين‌ شرح‌ است .

 

سؤال
همان‌ گونه‌ كه‌ مستحضريد بر اساس‌ برخي‌ روايات‌ وارده‌ باب‌ ديات ، خوب‌ شدن‌ بعضي‌ جراحات يا نقص‌ عضوها (نظير شكستگي‌ استخوان‌ در اعضايي‌ كه‌ ديه‌ مقدره‌ دارد يا شكافتن‌ لب ) ميزان‌ ديه‌ راتغيير مي دهد، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ امروزه‌ به‌ خاطر پيشرفت‌ علم‌ پزشكي‌ تعداد قابل‌ ملاحظه اي‌ ازجراحات‌ و نقص‌ عضوها قابل‌ درمان‌ مي باشد، بفرماييد:
الف . آيا تأثير درمان‌ در ميزان‌ ديه‌ را به‌ غير موارد مصرح‌ در فقه‌ نيز مي توان‌ تعميم‌ داد؟
ب . آيا پيوند عضو مقطوع‌ در ميزان‌ ديه‌ تأثير دارد يا خير؟ (در صورتي‌ كه‌ انگشت‌ يا دست شخصي‌ در اثر جنايت‌ قطع‌ شود، اگر به‌ موقع‌ اقدام‌ گردد مي توان‌ عضو مقطوع‌ را پيوند زد).1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . در موارد منصوص‌ ديه‌ كسر مي شود و در غير آن‌ با تحقق‌ نفس‌ عنوان‌ ديه‌ ثابت‌ مي شود و دليلي‌ بركسر و تغيير آن‌ نداريم .
ب . با قطع‌ عضو ديه‌ ثابت‌ مي شود در ميزان‌ ديه‌ مقدره‌ اثري‌ ندارد و نيز طول‌ كشيدن‌ يا آسان‌ شدن‌ مداواموجب‌ تغيير ديه‌ مقدره‌ نمي شود البته‌ اگر در هر دو مورد مصالحه‌ كنند بهتر است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
1 ـ در غير موارد منصوصه‌ ديه‌ را نمي توان‌ تغيير داد.
2 ـ تأثيري‌ ندارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف . در غير موارد منصوص‌ ديه‌ نيست ، ارش‌ الجنايه‌ ثابت‌ است‌ و آن‌ به‌ نظر حاكم‌ است‌ و او بايد خسارت و ضرر را در نظر بگيرد و ارش‌ را تعيين‌ كند.
ب . تأثيري‌ ندارد.
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شمار 7/2226 مورخ‌ 1378/6/18: بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 352/78 ـ78/3/9 نظريه‌ مشورتي‌ اداره‌ كل‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي شود:
سؤال‌ 43 مجرد وقوع‌ جنايت‌ بر مجني‌ عليه‌ در مواردي‌ كه‌ ديه‌ خاصي‌ مقرر شده‌ است‌ موجب‌ اشتغال ذمه‌ جاني‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ به‌ مجني‌ عليه‌ مي شود و حصول‌ سلامت‌ و بهبود مجني‌ عليه‌ چه‌ قبل‌ از حكم‌ و چه بعد از حكم‌ محكوميت‌ و چه‌ قبل‌ از دريافت‌ ديه‌ يا بعد از دريافت‌ آن‌ باشد موجب‌ سقوط آن‌ نمي گردد و جز درموارد مصرحه‌ در قانون‌ موجب‌ تغيير مقدار آن‌ هم‌ نيست .

 

سؤال
آيا ديه‌ شكستن‌ يك‌ بند از انگشتان‌ دست‌ و يا پا از باب‌ ديه‌ شكستگي‌ يك‌ انگشت‌ محسوب‌ مي شوديا بايد با احتساب‌ ديه‌ يك‌ بند حساب‌ كرد؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
به‌ احتساب‌ ديه‌ يك‌ بند انگشت‌ محاسبه‌ مي شود،يعني‌ درانگشت‌ شصت‌ يك‌ دوم‌ ديه‌ انگشت‌ و درساير انگشت ها يك‌ سوم‌ ديه‌ انگشت‌ مي باشد20

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image