وجود لوث و اختلاف قاضي و اولياي دم در نوع قتل

 

وجود لوث و اختلاف قاضي و اولياي دم در نوع قتل

متن سئوال

 

محتويات‌ پرونده‌ قتل‌ مطروحه‌ در دادگستري‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ براي‌ حاكم‌ دادگاه‌ ايجاد لوث‌ بروقوع‌ قتل‌ شبه‌ عمدي‌ نموده‌ است‌ و حاكم‌ دادگاه‌ اقدام‌ به‌ قسامه‌ قتل‌ غير عمد (25 قسم ) نموده‌ است .ليكن‌ اولياي دم‌ اصرار بر وقوع‌ قتل‌ عمدي‌ داشته‌ و حاضر به‌ قسامه‌ قتل‌ عمد مي باشند. سؤال‌ اين‌ است با عنايت‌ به‌ اينكه‌ حالت‌ لوث‌ در اثر ظن‌ براي‌ قاضي‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ غير عمدي‌ ايجاد شده‌ است‌ تعيين نوع‌ قتل‌ در هنگام‌ اجراي‌ قسامه‌ به‌ عهده‌ قاضي‌ است‌ يا اين‌ كه‌ اختيار تعيين‌ قتل‌ نيز به‌ عهده‌ اولياي دم مي باشند جواب‌ سؤال‌ را با عنايت‌ به‌ اينكه‌ قاضي‌ اعتقاد به‌ قتل‌ غير عمدي‌ دارد تهيه‌ و عنايت‌ فرماينددر اسرع‌ وقت‌ ارسال‌ دارند.

 

 

 

متن پاسخ

 

تحقق‌ لوث‌ در اجراي‌ قسامه‌ موضوعيت‌ دارد و در تعريف‌ لوث‌ نيز همچنان‌ كه‌ اطلاع‌ داريد، فرموده اند:«اماره‌ ظنيه‌ قامت‌ عند الحالكم‌ علي‌ صدق‌ المدعي .»1 بنابراين‌ در تحقق‌ لوث‌ لازم‌ است‌ براي‌ حاكم‌ نسبت‌ به آن‌ چه‌ اولياي‌ دم‌ ادعا مي كنند ظن‌ و گمان‌ قوي‌ حاصل‌ شود. به‌ علاوه‌ در سوگندي‌ كه‌ حالفين‌ ادا مي كنند نيزبايد نوع‌ قتل‌ مطابق‌ ادعاي‌ مدعي‌ معين‌ و مشخص‌ گردد. لذا به‌ نظر مي رسد چنانچه‌ قاضي‌ نوع‌ قتل‌ را مغاير آن چيزي‌ بداند كه‌ اوليا ادعا مي كنند در واقع‌ لوث‌ محقق‌ نگرديده‌ است . اضافه‌ مي شود كه‌ چون‌ فلسفه‌ تشريع قسامه‌ و به‌ عبارت‌ صحيح تر امضاي‌ آن ، اثبات‌ اصل‌ جنايت‌ است ، نمي توان‌ در موارد اختلافي‌ با قسامه‌ نوع‌ آن را نيز تعيين‌ نمود. در مجموع‌ قبل‌ از اجراي‌ قسامه‌ بايد دقت‌ شود كه‌ لوث‌ حاصله‌ براي‌ قاضي‌ در راستاي‌ قبول‌ وتأييد نظر مدعي‌ و اولياي‌ دم‌ باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image