وضعيت استخدامي بازرسان قضايي شاغل كانديداي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 

وضعيت استخدامي بازرسان قضايي شاغل كانديداي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

س:  با توجه به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا بازرسان قضايي سازمان بازرسي كل كشور نيز مشمول قانون ياد شده بوده و مي بايست ظرف مهلت قانوني استعفا دهند تا بتوانند به عنوان كانديدا ثبت نمايند.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                        شماره و تاريخ نظريه 21/10/78-450/78/302/3

 

با توجه به تصريح  ماده29(1)  قانون  انتخابات مجلس شوراي اسلتمي مصوب سال 1378 مسئوليني  كه از انتخاب شدن در سه مقام كشوري، استاني و شهرستاني احصاء شده  و شركت آنان در انتخابات به ارائه استعفا و قبول آن از شغل مربوطه است مشخص كرديده اند و بازرسي قضايي از عداد مقامات مذكور نمي باشد و منعي براي شركت در انتخابات نداشته و موكول به استعفاي وي نيست. مگر آن كه بازرس قضايي تصريحاً از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان هم طراز يكي از مشاغل مذكور در ماده 29 قلمداد شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image