ماهيت نحله

ماهيت نحله

سؤال

 

الف. مفهوم و ماهيت نحله از جهت فقهي آيا مهر است يا زايد بر آن؟
ب. آيا تحصيل رضايت شوهر با توجه به معناي لغوي نحله (دادن مال به طيب خاطر) لازم است؟ و يا « تسريح به احسان »
ج. هرگاه دادگاه قبل از صدور حکم طلاق، چيزي از باب رضايت زوج و زوجه پراخت کند، آيا مبلغ فوق از آن کسر مي شود يا نحله جداي از آن محاسبه مي گردد؟

 


جواب
آيت الله سيدعلي خامنه اي
نحله غير از مهر است و آن در جايي است که عقد بدون مهر انجام گرفته باشد و قبل از زندگي و دخول، زن طلاق داده شود، که در اين صورت مرد به عنوان متعه (نحله ) بايد به مقدار مناسب با شأن عرفي خودش به زن بدهد.
آيت الله سيدعلي سيستاني
نحله اصطلاح خاصي نيست، بلکه به معناي پرداخت مهر است به طور کامل و بدون کم و کاست، و اين تاکيدي است که در قرآن بر پرداخت مهر آمده است، در آنجا که مي فرمايد: (و آتواالنساء صدقاتهن نحله ). و اين در مقابل عادت بسياري از مردان در آن زمان بوده است که مهر زن را نمي دادند يا از آن مي کاستند و شايد منظور شما متعه باشد و آن مالي است که طبق آيه قرآن (فمتعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره ) در حالت خاص پرداخت مي شود و آن اينکه اگر در عقد نکاح مهري تعيين نشده باشد و پس از آن هم تعيين نشود و دخول هم واقع نشد و طلاق داده شود، واجبات مرد به متقضاي مالي، چيزي به زن بپردازد . اگر فقير است اندک و اگر پولدار است بسيار و اين را متعه مي گويند و اين واجب است و رضايت شرط نيست.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي
الف. نحله در بسياري از موارد به معني مهر است و گاه به معناي عطيه و بخشش مي آيد.
ب. در صورتي که به معناي مهر باشد رضايت او شرط است.
ج. در صورتي که به نيست مهريه داده شود، از آن کم مي شود.
آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج. نحله بيش از يک معنا دارد:
1. دعوا و مذهب، 2. عطاي تبرعي، 3. به صداق و مهريه هم اطلاق مي شود و چنانچه طلب او را مهريه يا غير آن با طيب خاطر بپردازد، به اين نوع پرداخت هم نحله گفته مي شود و چنانچه از باب احسان و با رضايت زوج، چيزي به زن پرداخت شود، جزء مهر محسوب نمي شود و علاوه بر مهر، چيزي به عنوان نحله واجب نيست.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image