به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مطالبه مهريه توسط ورثه در صورتي که مهريه سفر حج باشد

 

مطالبه مهريه توسط ورثه در صورتي که مهريه سفر حج باشد

سؤال

 

1- چنانچه مهريه خانمي سفر حج قرار داده شود و قبل از رفتن حج آن خانم فوت نمايد، آيا بعد از فوتش ورثه مشاراليه مي توانند مطالبه مهريه را بنمايند؟
2- در صورتي که مطالبه کنند، نحوه تقسيم يک سفر حج همين چند ورثه چگونه خواهد بود؟
3- آيا قيمت يوم قرار يا يوم اداء يا يوم فوت بايد پرداخت شود؟
4- آيا ضمان کاهش ارزش پول که حضرت عالي در مهريه منتفي مي دانيد، در اين مسئله مطرح
مي گردد؟
5- آيا در فرض مذکور، تفاوتي بين تعابير مختلف سفر حج به عنوان مهريه (مانند: عند القدره و الاستطاعه يا قول مطلق مبني بر يک سفر حج، خودم ببرم، خودش برود و هزينه را پرداخت کنم و.....) وجود دارد؟
6- در صورتي که مرد از دنيا برود، مهريه مزبور چه حکمي دارد؟
7- در فرض مذکور آيا مرد مي تواند انجام مهريه (سفر حج) نايب بگيرد يا خود برود يا بايد قميت را به ورثه پرداخت کند؟
جواب:

 


آيت الله محمدتقي بهجت
با اجازه ورثه و با مصالحه بر مقدار يک حج يا عمره براي او بدهند و در صورت وصيت نسبت به ثلث اجازه نياز ندارد.
آيت الله سيد علي خامنه اي
بلي، حق دارند و مي توانند قيمت آن را مطالبه کنند.
آيت الله لطف الله صاف گلپايگاني
در مورد سؤال، زوج بايد به مقدار مخارج متعارف حج به ورثه زوجه بدهد که بين خود کمالفرض الله تقسيم نمايند . خود زوج نيز سهم الارث خود را از آن مي برد. والله العالم.
آيت الله محمد فاضل لنکراني
1- بلي، مي توانند مطالبه کنند ولي متوجه باشند سهم الارثش هر يک را هم محاسبه کنند.
2- قيمت آن را محاسبه مي کنند و مثل ساير اموال متوفا بين ورثه به نسبت سهم الارث تقسيم مي شود.
3- قيمت روز پرداخت ملاک است.
4- خير، چون در اين جا حج مطرح است.
5- اگر مقيد به اين باشد که با هم حج برويم يا خودم مي برم، در اين صورت با فوت زن يا شوهر منتفي مي شود، ولي در موارد ديگر، حکم همان که بيان شد . بلي، مهرالمثل ثابت است. والله العالم
6- زن حق مطالبه دارد.
7- بستگي به توافق با ساير ورثه دارد.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي
آري مي توانند مطالبه کنند و هزينه يک حج به هنگام فوت آن مرحومه را از شوهر او مي گيرند و مانند ساير اموال زن بين همه ورثه تقيسم مي کنند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image