به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف

آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه
رسیدگی هیات حل اختلاف


مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۹ شورای عالی کار

ماده ۱ هیات حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران استان و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی , فرماندار و رئیس دادگستری محل) و یا نمایندگان آنها برای مدت دو سال تشکیل می گردد .
تبصره جهت تسریع در امر رسیدگی در هر استان به تعداد مورد نیاز هیات حل اختلاف تشکیل می گردد .

ماده ۲ جلسات هیات حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیرکل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل خواهد شد .

تبصره ۱ در صورتی که جلسات هیات حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل شود کارفرما مکلف است با ماموریت نماینده کارگر در جلسات هیات موافقت نماید .

تبصره ۲ دعوت از اعضاء هیأت حل اختلاف برای تشکیل جلسات با واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود .

ماده ۳ جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج نفر رأی از آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود .

ماده ۴ در صورتی که هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی ظرف پانزده جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند واحد کار و امور اجتماعی , می تواند غیبت را در حکم استعفا تلقی نماید .
تبصره واحد کار و امور اجتماعی مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب جانشین نماینده مستعفی بر اساس مقررات اقدام نماید .

ماده ۵ غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می شود و مراتب جهت پیگیری امر به وزیر کار و امور اجتماعی منعکس می گردد .

ماده ۶ وظایف هیأت حل اختلاف عبارت از : انجام وظایفی است که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت حل اختلاف گذاشته شده است .

ماده ۷ رسیدگی به پرونده ها به ترتیب تاریخ وصول می باشد ولی هیأت حل اختلاف می تواند به پیشنهاد واحد کار و امور اجتماعی به پرونده خاصی از نوبت رسیدگی نماید .

ماده ۸ تصمیمات هیأت حل اختلاف د دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد و ابلاغ آنها به طرفین با واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد . اشخاص ذینفع می توانند از آرا صادره هیأت رونوشت اخذ نمایند .

ماده ۹ میزان حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۰ این آئین نامه شامل ۹ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۶۹ شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۲/۱۲/۶۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید .
نمایندگان دولت نمایندگان کارگران نمایندگان کارفرمایان

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image