به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي    

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل مالك 

 

 

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف

 

مشخصات كامل متصرف عدواني

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

در غيبت اينجانب مالك ،‌يك قطعه زمين به پلاك مذكور را تصرف
نموده ايد، و در آن احداث بنا كرده ايد اين تصرف به نحوه عدوان انجام شده مراجعات مكرر در جهت متقاعد كردن جنابعالي بر تحويل ملك اينجانب و رفع تصرف تاثيري نموده است وبا توجه به اينكه حكم خلع ديد و قلع و قمع بنا و اجرت المثل دوران تصرف از طرف شعبه    دادگاه عمومي    صادر گرديده است ،‌و فقط اجراي آن مانده لذا به جهت اينكه بنا قلع و قمع نگردد يا شما قيمت ملك موصوف را به قيمت روز پرداخت كنيد يا اينكه بنا آنرا به اينجانب بفروشد و اجرت المثل دوران تصرف را پرداخت نماييد ،‌در غير اينصورت از طريق محاكم دادگستري موارد را پيگيري خواهم نمود .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

      

خلاصه جواب

 

                  

       

 

اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل چك دهنده

 

 

وجه چك بلا محل و خسارت وارده   

 

مشخصات كامل صادر كننده چك

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

از بابت اجناس     كه در اختيار جنابعالي قرار دادم بابت پرداخت وجه اجناس    دريافتي چكي به شماره     به تاريخ     به مبلغ    ريال در عهده بانك    شعبه    به اينجانب تسليم نموده ايد . با مراجعه به بانك محال عليه معلوم شد كه چك فوق الاشاره به دليل عدم موجودي يا بسته شدن حساب يا كسري موجودي بي محل بوده و فاقد اعتبار مي باشد .
لذا از جنابعالي تقاضاي مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت وارده آن را خواستارم و در صورت عدم پرداخت طبق مقررات قانوني از طريق محاكم دادگستري موارد را با پيگيري خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

 

  

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل خريدار 

 

 

انجام تعهد در خصوص مراجعه  

 

مشخصات كامل فروشنده

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

به موجب قرارداد اجاره عادي مورخ    اينجانب يك باب مغازه پلاك ثبتي    فرعي از   اصلي بخش   شهرستان    را به جنابعالي داده ام .

با انعقاد قرارداد مورد اجاره به تصرف شما داده شد و از آن استيفاي منفعت نموده ايد ، برابر قرارداد مذكور مقرر بوده است اجاره بهاي مورد اجاره (اجرت المسمي ) در موعد معين پرداخت شود و پس از مدت اجرت المثل آخر هر ماه ظرف 10 روز تاديه گردد . با كمال تاسف در طول مدت قرارداد اجاره بهاي ماه   (آخرين ماه مدت قرارداد )به مبلغ   نپرداخته ايد ، ضمنا اجرت المثل ماه   به مبلغ    ريال نيز تا كنون پرداخت نشده از تسويه اجور معوقه خودداري نموده ايد . اينك حسب ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) با ارسال اين اظهار نامه اعلام مي شود طبق مواد 6 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مكلف بوده ايد اجاره بهاي مورد اجاره را ظرف مهلت مقرر قانوني بپردازيد . لكن از تاديه خودداري نموده و بر امتناع ادامه داده ايد

نظر به مراتب فوق به شما ابلاغ مي شود ظرف 10 روز از تاريخ رويت اين اظهار نامه مبلغ    ريال بابت اجاره بهاي ماه    سال   به مبلغ    ريال و اجرت المثل ماه    همان سال را بپردازيد . در صورت عدم پرداخت به مرجع قضايي مراجعه خواهد شد . انتظار دارد با تسويه وجوه مذكور حسن نيت خود را ابراز نماييد .

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

 

 

اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان

اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان    

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل كارفرما 

 

 

منع ادامه عمليات ساختمان و انجام آن طبق قرارداد

 

مشخصات كامل پيمانكار

خلاصه اظهارات

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

به موجب قرارداد مورخ    جنابعالي متعهد گرديد كه در ملك واقع در    تعداد 5 واحد آپارتمان دو خوابه طبق نقشه احداث كند كه با ايجاد دو واحد در عمليات ساختمان تخلف نموده و ادامه آن موجب بروز خسارات بيشتر به اينجانب خواهد شد ، از طرف ديگر اين ترتيب در بردارنده مخارج بيشتر مي شود كه به هيچ وجه مورد توافق طرفين نبوده است لذا از جنابعالي تقاضاي منع ادامه عمليات ساختماني (ايجاد 10 واحدي ) انجام تعهد خود طبق قرارداد را خواستارم و در صورت عدم انجام تعهد مطابق قرارداد ضرر ناشي از انجام تعهد مطابق قرارداد به عهده جنابعالي بوده ،‌و در صورت ادامه عمليات ساختماني به صورت غير قانوني موارد از طريق محاكم قضايي پيگيري خواهد شد .

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

 

 

اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت

اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت      

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل دارنده چك

 

 

مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت      

 

مشخصات كامل صادر كننده چك

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

شركت   يك فقره چك به شماره     مورخ     به مبلغ    ريال به عهد بانك    شعبه    از حساب جاري شماره    به نام شركت    كه جنابعالي مدير عامل شركت مزبور هستيد در وجه اينجانب صادر كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهي نامه عدم پرداخت شماره     مورخ    چك موصوف به علت بسته شدن حساب و نداشتن مهر برگشت خورده و تا كنون نيز شركت شما نسبت به اداي دين خود اقدام ننموده است . لذا به جنابعالي طبق اين اظهار نامه ظرف 10 روز بعد از ابلاغ مهلت داده مي شود كه از پرداخت بدهي خود اقدام و در صورت عدم پرداخت نسبت به توقيف اموال شركت و مطالبه وجه خويش از طريق محاكم دادگستري اقدام خواهم كرد .

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

       

 

خلاصه جواب

 

                   

       

 

 

 

اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه     

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل دارنده چك

 

 

مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه  

 

مشخصات كامل صادر كننده چك

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

در رابطه با طلبي كه از جنابعالي داشتم     فقره جك شماره (يا شماره ها )   مورخ    بانك   شعبه   به مبلغ    از حساب جاري    صادر
نموده ايد . با مراجعه به بانك محال عليه به علت بسته شدن حساب چك برگشت شده است .

با توجه به اينكه مدت يك سال از تاريخ پرداخت وجه چك فوق الذكر گذشته است از جنابعالي تقاضا مي شود بدون حضور به مراجع قضايي وجه اصل چك را پرداخت نماييد ،‌در صورت عدم پرداخت از طريق محاكم دادگستري اقدام و پيگيري خواهم كرد .

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

 

 

 

 

اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب 

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل ضرر ديده 

 

 

مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

 

مشخصات كامل تخريب كننده

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

جنابعالي هنگامي كه قصد ساختن ساختمان پلاك    ملكي خود را داشتيد و زماني كه به وسيله لودر گود برداري مي نموده ايد به سبب بي احتياطي قسمتي از خانه ملكي اينجانب را تخريب نموده و علاوه بر مقداري از ديوار اتاق ،‌اشياء خانگي منقول را نيز از حيز انتقاع خارج نموده به اين ترتيب طبق نظر كارشناس مبلغي معادل    ريال به اينجانب خسارت وارد كرديد ،‌لذا نظر به مراتب ياد شده تقاضا دارم خسارت مورد نظر را پرداخت و جبران نماييد ،‌در غير اين صورت مجبور به اقدام قضايي از طريق محاكم دادگستري خواهم برد .

 

 

 

 

 

 

 

با تشكر

نام ونام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن

اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

احمد احمدي به نشاني  تلفن

 

 

به شرح متن    

 

حسين حسيني به نشاني  تلفن

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

جناب آقاي  

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :

برابر قرارداد مورخ   يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي فرعي    از    اصلي بخش     را به مبلغ     ريال به اينجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ    ريال آن طي چك بانكي شماره   مورخ    بانك   به شما پرداخته ، آن را وصول نموده مورد معامله را تحويل داده ايد ، نظر بر اينكه بين طرفين عقد بيع محقق شده است و بر حسب ماده    قرارداد تعهد نموده ايد در تاريخ     با حضور در دفتر خانه شماره    مورد معامله در قبلا اخذ بقيه ثمن به اظهار كننده انتقال دهيد اينك به لحاظ امتناع از اجراي مفاد تعهد بند ياد شده به جنابعالي ابلاغ مي شود در تاريخ     ساعت 8 الي 30/14 در دفتر خانه شمرده
( ذكر شده در قرارداد ) به نشاني     حضور يافته مورد معامله در قبال دريافت بقيه ثمن رسما انتقال دهيد بديهي است در صورت امتناع از انتقال حسب بند    قرارداد را دادگاه تنظيم انتقال و خسارت به دادرسي و وجه التزام معين شده مطالبه خواهد شد .

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي(خريدار)

امضاء و تاريخ     

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

          592                  

شماره ثبت اظهار نامه

               25/02/75

 

 

به تاريخ نهم خرداد هفتاد و پنج به نشاني معينه مراجعه شد مخاطب حضور داشت با احراز هويت حسب ماده 68 ق –د- م (جديد ) يك نسخه به وي ابلاغ گرديد

 

 

نام – امضاء

       

 

 

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

 

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل فروشنده  

 

 

فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

 

مشخصات كامل خريدار

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

مطابق قولنامه مورخ     ملك اينجانب واقع در    را خريداري نموده ياد و متعهد گرديده بوديد كه حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ امضاء ‌قولنامه براي تنظيم سند رسمي حاضر شويد اما به موقع حاضر
 نشده ايد نظر به مراتب ياد شده به شما به مدت 5 روز مهلت داده مي شود كه براي امضا سند رسمي حاضر شويد در غير اينصورت با عنايت به بند    قولنامه مذكور كه تاخير خريدار را موجب فسخ تلقي كرده از طريق مراجع قضايي فسخ قولنامه را به لحاظ خريدار در مراجعه به دفتر خانه خواهم نمود .

 

 

 

 

با تشكر

نام ونام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

    

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image