به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ابراء موضوع ماده 289 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ابراء – تاديه دين

 

اينجانب                                فرزند آقاي                     و نام مادر خانم                داراي شماره شناسنامه

صادره از                     متولد                     ساكن :

كه داين سند :

 

شماره                        مورخ    /     /     تنظيمي دفتر خانه شماره                       تهران هستم به اختيار و به موجب اين سند از حق خود در آن سند نسبت به خانم / آقاي :                            فرزند آقاي

داراي شماره شناسنامه شماره                       صادره از                    (مديون آن سند ) صرف نظر نموده و مي نمايم بنابراين تعهد مديون نامبرده در آن سند در قبال اينجانب ساقط و مشار اليه / مشار اليها بري الذمه مي گردد .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء :

اتلاف - تسبيب موضوع مواد 328 و 331 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

 

فروشنده :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                    متر مربع داراي پلاك                   فرعي
از                اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                         فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي               بخش             ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند ماليكت شماره                  
مورخ                  صفحه    جلد         به شماره چاپي                صادره به نام بايع و انتقالي از دولت جمهوري اسلامي ايران (به نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به عنوان معوض ) و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثناء وبه انضمام كليه حقوق ناشي از برق به شماره پرونده                          و آب شماره اشتراك               و گاز شهري شماره شناسايي                    منصوبه هاي در آن اعم از حق اشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سر قفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور بدون استثناء .

 

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده با قراره .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول معامله نمود . منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده مي باشد كه ضمن العقد لازم حاض ر ، فروشنده متعهد و ملزم گرديده مورد معامله را تماماً و سالماً در تاريخ                                  ماه            تخليه نموده و طي يك برگ قبض رسمي صادره اين دفتر در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد و نيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملزم به پرداخت مبلغ                  ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه و تحويل  و به عنوان وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سررسيد مزبور لغايت مدت 10 روز از طريق اين دفتر خانه جهت صدور اجراييه براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده اقدام نمايد والا بايد به دادگاه صالحه رجوع كند هم چنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اين صورت خريدار مي تواند آن را تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول نمايد .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشنده گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قايم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح و رفع اشتباه نمايد .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                     تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                       تهران

4- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                تهران

5- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

6-با لحاظ عدم ساقه كسب در مغازه بنا به اقرار طرفين از اتحاديه مربوطه موافقت نامه اي اخذ نشده است .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

اثر معاملات (تعهدات ) موضوع ماده 221 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعهد استخدامي در شركت خصوصي

 

متعهد :خانم / آقاي :                            فرزند آقاي                   و نام مادر خانم             داراي شماره شناسنامه                        صادره از                   متولد                           ساكن :

 

 

 متعهد له :شركت :                                           (                      ) ثبت شده به شماره

در اداره ثبت شركت هاي تهران مقيم تهران به نشاني :

 

 

 

مورد تعهد

الف : اقدام به اعمال مشروحه ذيل :

1- حضور مرتب در اوقات اداري (از ساعت 8 صبح لغايت 2 بعد از ظهر ) در محل شركت متعهد له واقع در تهران خيابان                        شماره                         آپارتمان شماره                    

2- پاسخگويي ارباب رجوع ، با حسن برخورد ، پاسخگويي تلفن هايي كه به متعهد له ميشود و گرفتن شماره
تلفن هايي كه مدير عامل ، رئيس هيات مديره و اعضاء هيات مديره متعهد له در اختيار او مي گذارد و اتصال جريان آن تلفن به تلفن داخلي سفارش دهنده اتصال تلفن .

3- مرتب نمودن كليه آگهي هاي تبليغاتي در راستاي موضوع شركت متعهد له و به صورت بريده درآوردن آن جهت تسليم به مدير عامل شركت متعهد له .

4- تنظيم نمودن دفتر حضور و غياب كاركنان شركت متعهد له و توصيه نمودن به كاركنان مزبور جهت امضاي آن دفتر .

5- حداقل به مدت            سال تمام شمسي از تاريخ زير در شركت متعهد له اشتغال ورزيدن .

6-

 

 

 

ب: خودداري از امور زير :

1-      استراق سمع تلفني كليه مكالمات تلفني كه به شركت متعهد له از سوي اشخاص يا از شركت متعهد له براي ديگران مي شود .

2-      باز ننمودن پاكات مراسلاتي كه به شركت واصل يا از شركت متعهد صادر مي گردد .

3-      افشاي اسرار كارهاي شركت متعهد له

4-      تعطيل كار جز در روز هاي جمعه و ايام تعطيلات نوروزي و رسمي .

5-       

6-       

7-       

 

مدت اجرا ء : اين تعهد مادامي كه شركت متعهد له به خدمت متعهد در شركت خود پايان نداده و يا او را بركنار ننموده و يا آنكه متعهد مستعفي نشده است و نيز تا يك سال از پايان خدمت يا بركناري و اي استعفاي متعهد به قوت خود باقي است و چنانچه اين تعهد در مرحله اجراي ثبتي باشد تا پايان موارد اجرايي و وصول خسارت مورد اجرا داراي اعتبار مي باشد .

 

مسئوليت و جبران خسارت : در صورتي كه متعهد به هر يك از موارد تعهدي كه در بند (الف) مزبور قيد شده است مبادرت ننمايد و يا از هر يك از اموري كه در بند (ب) ذكر گرديده خودداري نورزد و در نتيجه از مفاد اين تعهد تخلف نمايد و با عدم اجراي اين تعهدات و هم چنين با تخلف متعهد خساراتي به شركت متعهد له وارد گردد شخص متعهد مسئول خسارت مزبور بوده و متعهد است تا ميزان مبلغ                ريال كه به عنوان وجه التزام تعيين مي گردد از عهده خسارت وارده به شركت متعهد له برآمده و به ميزان مرقوم جبران خسارت نمايد .

صرف تشخيص و اعلام شركت متعهد له به دفتر خانه مبني بر تخلف متعهد و ميزان خسارت وارده و حداكثر تا مبلغ التزام فوق الذكر كافي و قاطع و لازم الاجراء و غير قابل اعتراض است .

 

 

 

 

تاريخ س

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي

 

اينجانب :                              فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                               داراي شناسنامه شماره               صادره از                متولد                  ساكن :

 

 

كه براي انجام تحقيقات علمي در رشته                 با استفاده از فرصت مطالعاتي عازم          مي باشم . ضمن العقد و عقد خارج لازم متعهد مي شوم كليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايم و هيچ گونه اقدامي كه خلاف شئون دولت جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري كشور باشد به عمل نياورم و بدون اجازه كتبي و قبلي دانشگاه                     متبوعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، دانشگاه محل تحقيق خود را تغيير ندهم و به طور مرتب گزارش تحقيقات انجام شده خود را به نحوي كه در آيين نامه فرصت مطالعاتي عنوان شده به               و دفتر امور پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارم و به محض اتمام دوره حقيقت و يا هر موقع كه               و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي مراجعت اينجانب را به ايران دستور دهد ، فوراً به كشور مراجعت نموده و سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در                    مربوطه خدمت نمايم .

چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف كنم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك تابعيت نموده و به ايران مراجعت ننمايم و به طور كلي بر خلاف تعهداتي كه فوقاً اشاره شد ، عمل نمايم                متبوعه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در كليه موارد مذكور در اين سند و يا هر موقع ، مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه مرا خواهد داشت و ضمناً مجاز است كه كليه هزينه ها و خسارات وارده را به ميزاني كه                 و زارت فرهنگ و آموزش عالي تشخيص دهد ، بپردازم .

تشخيص                  و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي راجع به وقوع تخلف و كيفيت و كميت و ميزان هزينه ها و خسارات ، قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجراييه از طريق دفتر خانه خواهد بود و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراًبه اين دفتر خانه و هم چنين به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اطلاع دهم والا كليه امور ابلاغات و اخطاريه ها به محل تعيين شده در بالا قطعي است و نيز حاضر گرديده :

فرزند آقاي                         و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه

صادره از                            متولد

ساكن :

 

 

و بعد الحضور تمامت

 

 

 

را با كليه متعلقات و منضمات مربوطه در قبال مبلغ                   ريال نزد                     به رهن و وثيقه قرار داده و متعهد گرديده چنانچه منظور اصلي                 نسبت به مفاد اين سند عملي نگردد           حق دارد بدون هيچ گونه تشريفات و با اعلام به اين دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه معادل مبلغ مذكور به عنوان وجه التزام و بابت ديون و جبران خسارت دولت از متعهد و يا مورد رهن يا از هر دو به طور تضامني (اعم از متعهد و مورد رهن )وصول و دريافت نمايد و قبض كه شرط صحت رهن است از طرف مرتهن (                         ) به عمل آمد و مورد رهن پس از قبض مرتهن مجدداً به موجب اين سند به تصرف راهن داده شد كه از جهت خود استيفاء منافع نمايد و تمامي هزينه مورد رهن در مدت مرقوم به عهده راهن است و راهن حق ندارد قبل از فك رهن نسبت به مورد رهن به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد و غيره معامله ناقله يا منتج به نقل انجام دهد و هر قبيل تغيير يا اضافه ساختماني در مورد رهن صورت گيرد موثر در وثيقه نبوده و مانع از عمل ماده 34 اصلاحي قانون ثبت به وسيله اجراي ثبت نخواهد بود و راهن بدون اجازه كتبي                 حق واگذاري منافع مورد رهن را به غير ندارد و فك رهن موكول به اعلام                مرقوم خواهد بود و ضمن العقد و عقد خارج لازم راهن به                     وكالت تفويض نمود در صورتيكه مبلغ بدهي بيشتر از مبلغ مذكور باشد             مختار است بقيه مطالبات خود را به تشخيص امور مالي خود كه غير قابل اعتراض خواهد بود از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد .

 

 

تذكاريه :

خانم / آقاي                          فرزند آقاي                   داراي شماره شناسنامه                صادره از

به نمايندگي از طرف مرتهن طبق معرفي نامه شماره                     صادره از                  اين سند را به امضا مي نمايد .

 

 

ساير مستندات :

پاسخ استعلاميه شماره                         ثبت منطقه                    تهران .

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير  

 

چون خانم / آقاي                    فرزند آقاي                     و نام مادر خانم              داراي شناسنامه
شماره                     صادره از                طبق مدارك موجود در پرونده ارزي شماره                 تحصيلات خود را در رشته                مقطع                  در كشور                   براي مدت                  كه از تاريخ          مشغول به تحصيل شده است / مي شود و طبق آيين نامه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از مزاياي تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايد و به موجب اين سند موظف است كليه دستورات و مقررات و نظامات دولتي و مفاد بخش نامه ضوابط استفاده از ارز تحصيل را كه از طريق گوناگون از جمله نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران و يا روزنامه هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و رسانه هاي جمعي داخلي به اطلاع عموم مي رسد كسب اطلاع و رعايت نمايد و هيچ گونه اقدامي كه خلاف شئونات دولت جمهوري اسلامي ايران و مقررات قانوني باشد ، به عمل نياورده و بدون اجازه كتبي و قبلي .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رشته تحصيلي و يا كشور محل تحصيل خود را تغيير ندهد و مرتباً مدارك اشتغال به تحصيل خود را پس از تصديق و تائيد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران به اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي ارسال دارد و دوره تحصيلي را براي آن را از تحصيلي استفاده مي نمايد در مدت مقرر برابر مقررات آن با موفقيت با پايان برساند و در صورت اشتغال به كار در خارج از كشور با توجه به ماده 12 قانون اعزام با اجازه سرپرستي اموري را پيشه سازد مه مغاير با شئون و وظايف اسلامي و مخل امور تحصيلاتش نباشد و حداكثر ظرف سه ماه پس از فراغت از تحصيل به كشور مراجعت و لااقل به اندازه همان مدتي كه در بالا قيد شده در خارج از كشور تحصيل نموده در داخل كشور جمهوري اسلامي ايران برابر مقررات خدمت نمايد و هم چنين به محض اتمام تحصيل در هر مقطع ، يا ترك تحصيل  و يا در موقعي كه وزارت مذكور مراجعت نامبرده را به ايران دستور دهد ، حداكثر ظرف مدت يك ماه به كشور بازگردد .

چنانچه از دانشگاه محل تحصيل به هر علتي كه مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نباشد ، اخراج شود يا به دلايلي ترك تحصيل كند و يا از عهده امتحانات مربوطه برنيايد و يا ترك تابعيت ايران بنمايد و يا از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نمايد و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شود و يا چنانچه معلوم گردد از دو يا چند محل متفاوت بورس يا كمك هزينه تحصيلي دريافت نموده است اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي در همه موارد فوق يا هر موقعي كه مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه و قطع ارز تحصيلي و اقدام به معاودت ويزا به ياران خواهد داشت .

به منظور حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند و برقراري ارز دانشجويي جهت نامبرده ،
اينجانب :                                فرزند آقاي :                          و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                       صادره از                   متولد                    ساكن :

كه شغلم                                مي باشد علاوه بر تعهداتي كه دانشجويي فوق دارد با رهن و وثيقه گزاردن :

 

در قبال مبلغ                  تعهد مي نمايم كه به محض اعلام وزارت مذكور بعد يا قبل از پايان مدت تحصيل ، مراجعت و معاودت نامبرده را به ايران سريعاً بدون هيچ گونه تعللي فراهم ساخته و هزينه هاي مربوطه را تاديه نمايد و به علاوه كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل يا ساير اشخاص در خارج كشور داشته باشد يا خسارتي به وزارت مرقوم وارد آورد پرداخت نمايم و در صورت تخلف از مفاد اين قرارداد وزارت آموزش پزشكي حق دارد بدون هيچگونه نشريفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه مطالبات خود به ميزان پنج برابر معادل ريالي ارز صرف شده براي نامبرده را وصول نمايد . ضمناً تمامي هزينه هاي مورد وثيقه به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد و غيره هيچ گونه معامله ناقله يا منتج به نقل انجام دهم و هر قبيل اضافه ساختماني در مورد وثيقه صورت گيرد جزء وثيقه محسوب مي شود و مانع از عمل به ماده 34 قانون ثبت به وسيله اجراي ثبت نخواهد بود .

اينجانب ضمناً به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختيار تفويض مي نمايم كه در صورتيكه مبلغ بدهي بيشتر از بهاي وثيقه باشد و يا استيفاي حقوق دولت از وثيقه به هر عنوان ميسر نشود وزارت مذكور مختار است بقيه و يا كليه مطالبات خود را به تشخيص اداره كل امور مالي وزارت مزبور كه به غير قابل اعتراض خواهد بود از ساير اموالم استيفاء نمايد و اين امر جزء تعهدات اينجانب است در هر حال تشخيص وزارت مذكور را نسبت وقوع تخلف از تعهد و كيفيت و كميت ارقام فوق و ميزان هزينه هاي مصروفه و خسارت وارده و تفسير مفاد اين سند قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجراييه از طريق اين دفتر خانه مي دانم و چنانچه نشاني خود را كه در اين سند قيد شده است تغيير دهم بايد مراتب را فوراً به وزارت مذكور اطلاع دهم والا كليه احضاريه ها و ابلاغيات و اخطاريه ها به محل تعيين شده رسمي و قطعي است و اينجانب حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده و تعهدم در قبال دولت تضامني است و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي عليه اجراييه صادر و عمليات اجرايي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايد .

 

تذكاريه : اين سند با نمايندگي خانم / آقاي :                         فرزند آقاي                 داراي شماره شناسنامه

صادره از سوي مرتهن طبق معرفي نامه شماره                       صادره از                    وزارت مزبور تنظيم گرديده .

 

 

 

ساير مستندات :

پاسخ استعلاميه شماره                         ثبت منطقه                    تهران .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء :

 

 

 

 

اجاره موضوع ماده 466 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اجاره – محل تجاري بدون اخذ سر قفلي از سوي موجر

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجر :شركت                 (سهام خاص ) مقيم تهران به نشاني :

و به اعتبار امضاء خانم / آقاي :                              (رئيس هيات مديره ) فرزند آقاي               و نام مادر خانم                   داراي شناسنامه                     صادره از                    متولد            و
خانم / آقاي                         (مدير عامل ) فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                          داراي شماره شناسنامه                                                                                صادره
از        متولد            و همراه با مهر شركت .

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه               به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن با برق به شماره پرونده                   و به قدر السهم از آب و گاز مشترك و بدون تلفن و با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء كه مستاجر با رويت عين مستاجره ، وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفاً جهت دفتر شركت مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت : 4 سال كامل شمسي معادل 48 ماه از تاريخ زير .

 

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام مدت بالا ( بقرار ماهي مبلغ               ريال ) كه مستاجر متعهد گرديده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه از مدت طبق قبض رسمي به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً ظرف ده روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . طرفين عموماً و هر يك از موجر و مستاجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته اند و مي دارند كه هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان سر قفلي ، حق كسب و پيشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است بنابراين مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره لدي الفسخ يا بعد از انقضاي مدت به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هرگونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ( كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بين آنان منعقد شده )مستاجر از خود اسقاط نموده و مي نمايد .

5-   مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جه استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نموده يا از شركت مخابرات انشعاب آن را تحصيل و نصب نمايد .

6-   مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

7-   مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره              موجر نزد بانك                شعبه            واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت ، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

11-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

 

 

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                         تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                              تهران

3- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                         تهران

4- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

5- موافقت نامه شماره               اطاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اجاره محل تجاري كه سر قفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 2- خانم /
آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكنين تهران به نشاني :

و هر دو متساويا و مشاعاً ، متفقاً و متضامناً .

 

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك باب پاركينگ به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /   
صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن كه قبلاً مورد اجاره طبق سند اجارهشماره              مورخ     /    /      تنظيمي دفتر خانه شماره           تهران در اجاره خانم / آقاي            بوده ليكن به موجب سند صلح شماره            مورخ    /      /    تنظيمي اين دفتر خانه در همين تاريخ كليه حقوق خانم / آقاي                  (مستاجر آن سند )به مستاجرين اين سند ناشي از حق سر قفلي مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گرديده فلذا مستاجرين اين سند به سبق رويت مورد اجاره ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرين به
شغل                  اجاره داده شده است و لا غير و مستاجرين به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارند .

 

مدت :                سال كامل شمسي ( معادل              ماه تمام خورشيدي ) از تاريخ             كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند .

 

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-   مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت يا لدي الفسخ وفق مقررات جاري كشور مي باشند .

6-   از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجر تا روز تخليه مستاجرين متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشند .

7-   مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره           موجر نزد بانك                    شعبه                واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

 

 

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                  تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                        تهران

3- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                  تهران

4- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

5- موافقت نامه شماره               اطاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اجاره محل مسكوني مشاع

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد اجاره : تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن به همين قدر السهم كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده و با وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، مشاعي بودن ، قبول اجاره كرده و اقرار نمود كه با اذن شريك ديگر ملك مورد اجاره را تصرف و قبض كرده است و از اين حيث مسئوليت آن با وي ميباشد و به هر حال مورد اجاره جهت سكونت مستاجر و همسرش و يك فرزند و جمعاً براي سكونت 3 نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت :                سال كامل شمسي ( معادل              ماه تمام خورشيدي ) از تاريخ             زير.

 

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام مدت بالا (بقرار ماهي مبلغ          ريال )كه مستاجر متعهد گرديد مال الاجاره ماهانه را در اول هر ماه از مدت طبق قبض رسمي به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-   مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت يا لدي الفسخ وفق مقررات جاري كشور مي باشند .

6-   از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجر تا روز تخليه مستاجرين متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشند .

7-   مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره           موجر نزد بانك                    شعبه                واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

 

 

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اجاره به شرط تمليك

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك آپارتمان طبقه            سمت            داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم به انضمام شش دانگ يك باب انباري واقع در زير زمين داراي پلاك             فرعي از اصلي فوق الذكر و مفروز و انتزاعي از پلاك          فرعي از اصلي نامبرده و واقعات در اراضي           بخش         ثبتي تهران با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء و با قدر السهم از عرصه كل و از ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و و محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با انضمام  برق مشترك پرونده          و آب مشترك شماره اشتراك                       و از گاز شهري مشترك شماره شناسايي              و منصوبه هاي در آن و جهت سكونت مستاجر و با عائله درجه يك وي كه مستاجر با رويت مورد اجاره ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود .

 

مدت : از تاريخ                    لغايت مدت                    سال كامل شمسي ( معادل                    ماه تمام خورشيدي ) كه به قراره مستاجر از آغاز مدت استيفاي منافع كرده .

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام كل مدت مرقوم (به قراره ماهانه مبلغ              ريال ) كه مبلغ به عنوان پپيشكي نقدي و في المجلس از كل مال الاجاره از سوي مستاجر به موجر تاديه گرديده باقراره و مابقي را مستاجر متعهد و ملتزم گرديده در ريال طبق قبض رسمي صادره اين دفتر خانه به موجر تاديه و تسليم نمايد .

 

شروط :

1-   پرداخت ماليات ها و عوارض و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر متعهد به حفظ و نگه داري مورد اجاره مي باشد و به عبارت ديگر مسئول جبران خسارت وارده و كسر و انكسار شيشه ها ، درب و پنجره ها و قفل و دستگيره ها است .

3-      مستاجر حق هيچ گونه تعميري در بناي مورد اجاره ندارد .

4-   . مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به هيچ صورت حتي به عنوان نمايندگي ، مشاركت ، وكالت و صلح و غيره ولو به عنوان مشاع يا مفروزاً جزئا و كلا ندارد .

5-   مستاجر حق تغيير استفاده از مورد اجاره را ندارد و بايد به نحو مذكوره و صرفاً جهت سكونت خود و عائله درجه يك خود از آن استفاده نمايد .

6-      حق بازرسي و بازديد از مورد اجاره طي مدت اين اجاره جهت اعمال نظارت براي موجر مي باشد  

7-   هرگونه خريد و نصب اموالي در بناي مورد اجاره با مستاجر خواهد بود و در صورتي كه در اصل بنا نصب شده باشد حق برداشتن آن را ندارد .

8-   ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قراره طرفين عقد خارج لازم شفاهاً بين آنان منعقد گرديده شرط و مقرر شده كه چنانچه مستاجر قبل از پايان مدت اجاره نسبت به تسويه كامل باقيمانده مال الاجاره مرقوم اقدام نموده و يا تمام اقساط مال الاجاره را پرداخته باشد و يا در هر مورد به نفع موجر به صندوق ثبت سپرده باشد با ارائه قبوض مثبته اعم از لاشه قبوض اقساطي مزبور و يا قبض سپرده مرقوم به دفتر خانه حق دارد عين مستاجره را در مالكيت خود در آورد .

9-   در اجراي مفاد شرط 8 فوق الذكر موجر به مستاجر به موجب همين اجاره نامه اختيار وكالت تام و تمام مي دهد كه از طرف موجر آنچه كه لازمه تملك عين مستاجره است اعم از پرداخت ماليات ، عوارض ، حق الثبت و ساير هزينه هاي قانوني و اخذ پايان كار و گواهي ها و اخذ پاسخ استعلاميه ها اقدام و سند رسمي مربوطه را به ملكيت و به نام خود تنظيم و امضاء نمايد و كل مال الاجاره پرداختي موصوفه در اين رابطه به عنوان ثمن مورد معامله تلقي مي گردد و نيز مستاجر در صورت تمليك حق خواهد داشت كه كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش را ضمن العقد انتقال قطعي از موجر (انتقال دهنده ) اسقاط نمايد .

10- چنانچه مستاجر نتواند باقيمانده اقساط مرقوم مال الاجاره را پرداخته و يا نخواهد آن را بپردازد و يا نخواهد آن را بپردازد و يا پرداخت سه قسط از اقساط مزبور متوالياً يا متناوباً و يا بعضاً يا تماماً به تاخير افتد شرط هاي 8 و 9 مندرجه فوق كان لم يكن تلقي مي گردد و عدم تاديه وجوه اقساط به شرح بالا موجب فسخ از طرف موجر براي بقيه مدت خواهد بود .

11- در صورت وقوع فسخ مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر مي باشد و از تاريخ فسخ تا زمان تخليه و تحويل مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل  معادل اجرت المسمي  بوده و در اين صورت وجوه پرداختي بابت اجور بوده و به عنوان ثمن معامله تلقي خواهد شد .

12- مستاجر همچنين متعهد به پرداخت بدهي هاي برق اختصاصي تماماً و به قدر الحصه از بدهي هاي برق و آب و گاز مشترك در صورت وقوع فسخ تا روز تخليه و تحويل مي باشد و الا موجر مي تواند آنرا پرداخته و با ارائه قبوض از مستاجر مطالبه و وصول كند .

13- ضمن العقود موصوفه موجر از تاريخ زير لغايت مدت بيست سال تمام در صورتي كه مستاجر مبادرت به ايفاي تعهدات مزبور در داخل فرجه هاي قانوني نمايد حق نفي اختيار و حق عزل مستاجر را از وكالت اعطايي به مستاجر (كه طبق شرط نهم تفويض اختيار و وكالت شده ) از خود سلب و ساقط كرده و نيز حق ضم امين يا ضم وكيل را در آن مدت (به شرط ايفاي تعهدات مرقوم از جانب مستاجر )ندارد .

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجر ) : خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از يك باب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساخت .....................متر مربع جزء‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .......................فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ..........بخش ................ثبتي .........تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ............
مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ....به شماره چاپي ..........صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن ،‌به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ...........و از آب مشترك به شماره اشتراك ...................و از گاز شهري  مشترك به شماره شناسايي ..............و به انضمام يك رشته تلفن به شماره ...................و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده وبا وقوف از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات آن ، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ......... نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ اول ...........ماه هزار و سيصد و ...............شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاء ‌منافع كرده است .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال براي تمام مدت مرقوم (به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود .

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌ صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-    مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه ،‌قفل  و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-    مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد .

6-  از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

7-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-  عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض  مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

10-                       تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد شد .

 

ساير شروط: )در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجر ) : خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از يك باب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساخت .....................متر مربع جزء‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .......................فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ..........بخش ................ثبتي .........تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ............
مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ....به شماره چاپي ..........صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن ،‌به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ...........و از آب مشترك به شماره اشتراك ...................و از گاز شهري  مشترك به شماره شناسايي ..............و به انضمام يك رشته تلفن به شماره ...................و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده وبا وقوف از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات آن ، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ......... نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ اول ...........ماه هزار و سيصد و ...............شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاء ‌منافع كرده است .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال براي تمام مدت مرقوم (به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود .

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌ صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-    مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه ،‌قفل  و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-    مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد .

6-  از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

7-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-  عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض  مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

10-                       تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد شد .

 

ساير شروط: )در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره ..................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجر ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه ............به مساحت .............متر مربع داراي پلاك .............فرعي از ...............اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ...............فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ..............بخش ......................ثبتي تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ..............مورخ       /     /    13 صفحه ............جلد ...........به شماره چاپي ..............صادره به نامه موجر با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه  اجرايي آن با برق اختصاصي به شماره پرونده ................و بقدر السهم از آب و گاز مشترك و بدون تلفن با جميع توابع ولواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا كه مستاجر با رويت عين مستاجره ،‌وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفاً جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي معادل ............. ماه تمام خورشيدي از تاريخ زير .

..............................................................................................................................

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي  در قبال دريافت رسيد به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً طرف .........روز از تاريخ از سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

 

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-    مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4-  طرفين عموماً و هر يك از موجر و مستاجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مي دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي ،‌حق كسب و پيشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است . بنابراين مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره بعد از انقضاي مدت اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بين آنان منعقد شده ) مستاجر از خود ساقط نموده و مي نمايد .

5-  مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نمايد و يا از شركت مخابرات انشعاب آن را تحصيل و نصب نمايد .

6-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ،‌قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

7-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-  عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

10-          از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت ،‌ مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

11-تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد اجاره وسيله نقليه  

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي / شركت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                  كه طبق آگهي شماره                  روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهيه و اعزام                     دستگاه اتومبيل / شماره شهرباني                       با راننده ذي صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظيفه تحت نظر و امر                                        

 

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت كل قرارداد           روز / ماه از تاريخ              الي تاريخ               و طبق برنامه زمان بندي ذيل انجام خواهد شد :

 

 

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ كل : مبلغ كل قطعي / تقريبي                موضوع قرارداد به حروف           به عدد        ريال و به شرح ذيل مي باشد :

1- نوع وسيله نقليه :                     از قرار هر روز / ساعت كاري                     ريال

2- راننده پايه 1 از قرار هر روز / ساعت كاري                    ريال

3- راننده پايه 2 از قرار هر روز / ساعت كاري                    ريال

ب: پيش پرداخت : متعهد له قبول كرد مبلغ                              ريال به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ تضمين معتبر در اختيار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظيم صورت جلسه لازم پس از كسر                  درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هرگونه كسور قانوني ظرف مدت              روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

 

ماده 4- تضمين حسن انجام كار   

متعهد مبلغ                  ريال معادل           در صد بهاي قرارداد به صورت تضمين نامه بانكي / سفته               به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد و در صورت انجام تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت                روز پس از پايان قرارداد توسط متعهد ، تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني    

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد

 

ماده 6- مواد اوليه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به طور همكاري / الزامي از طريق                در اختيار متعهد قرار مي گيرد ، به شرح زير مي باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذكور را عينا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عيناً به متعهد له مسترد نمايد و چنانچه بابت آن وجهي پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وي مسترد مي نمايد .

 

 

 

ماده 7- تاخيرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همين قرارداد انجام دهد و در صورت تاخير متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخير معادل               ريال از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و ساير اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخير از             روز ، ساعت تجاوز نمايد ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوي كه مقتضي بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد .

در اين صورت اگر متعهد له متحمل خسارتي بشود ، خسارت مزبور را به تشخيص خود از محل تضمين حسن انجام كار و ساير مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود .

 

ماده 8- انتقال به غير و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي متعهد له به غير نداشته و نيز بدون مجوز كتبي حق ندارد هيچ يك از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نمايد .

 

ماده 9- تغييرات ميزان كار

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت به همان ميزان مدت قرارداد نيز تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل           روز مانده به پايان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد .

 

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه كه خارج از حيطه اقتدار متعهد براي انجام تعهد باشد ، متعهد بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به متعهد له ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد ، اتخاذ تصميم شود .

 

ماده 11- تائيدات و تعهدات طرفين

1-11- متعهد اعلام نمود كه داراي گواهينامه معتبر رانندگي پايه          مي باشد و نيز از صحت جسمي . رواني لازم براي رانندگي برخوردار مي باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود كه وسيله نقليه مورد استفاده را هميشه به موقع بررسي و در صورت بروز عيب و نقص تعمير خواهد نمود و در هر حال خرابي وسيله نقليه فورس ماژور محسوب نمي شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و تعهد نمود تا پايان انجام قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده 12 عمل نمايد .

4-11- مسئوليت ناشي از تصادفات و حوادث در حين انجام موضوع قرارداد همگي بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتي و يا غير دولتي هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و خسارت ناشي از تصادفات اعم از آنكه متعهد مقصر باشد يا نباشد ، در مورد خود وسيله نقليه اش و نيز سر نشين ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگي بر عهده متعهد است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي  در اين مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حين انجام موضوع قرارداد مرتكب تخلف قانوني گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي از اين حيث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسيله نقليه اش را بيمه ديه و حوادث و سر نشين بنمايد .

 

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجراي هر يك از موارد اين قرارداد تخلف محسوب شده در اين صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نمايد .

تبصره : در هر حال متعهد له مي تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلي با صلاحديد خود قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و در اين صورت متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نداشته و امور مالي قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت .

 

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و يا تفسير آن ، موضوع به                        ارجاع مي شود و نظر مرجع مذكور قطعي و براي طرفين لازم الاجراء مي باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وي طبق ماده 12 رفتار خواهد شد .

 

ماده 14- ساير شروط :

 

 

 

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

 

اقامتگاه متعهد له :

 

تبصره (1) : طرفين قرارداد متعهد هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطار هاي قانوني به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): اين قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

 

 

امضاء نماينده متعهد                                                          امضاء نماينده متعهد له

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك باب پاركينگ )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره ........................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجرين ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد : تمامت شش دانگ پاركينگ به مساحت .............متر مربع داراي پلاك .............فرعي از ...............اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك ...............فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي ..............بخش ......................ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ..............
مورخ       /     /    13 صفحه ............جلد ...........به شماره چاپي ..............صادره به نامه موجر با جميع توابع شرعيه ولوايح عرفيه آن بدون استثنا عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن كه قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره.................   /    /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ...........تهران در اجاره خانم / آقاي ...............بوده ليكن به موجب سند صلح شماره .....................مورخ    /   /   13 تنظيمي اين دفتر خانه در همين تاريخ كليه حقوق خانم / آقاي ............................(مستاجر آن سند ) به مستاجرين اين سند ناشي از حق سرقفلي مورد اجاره سند به سبق رويت مورد اجاره وقوف كامل از محل وقوع ،‌حدود مشخصا اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرين به شغل ..............اجاره داده شده است
و لا غير و مستاجرين به هيچ عنوان حق تغيير شغل خود را در مورد اجاره ندارند

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ ..................كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال رايج براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي  در قبال دريافت رسيد به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً طرف 10 روز از تاريخ از سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ،‌قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

4-  مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت وفق مقررات جاري كشور مي باشد .

5-  از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجرين متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

6-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

7-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

8-  عدم تاديه بدهي ها ي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

9-    تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

ساير شروط :( در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول ( موجر) :                                       محل امضاء طرف دوم (‌مستاجر) :

 

 

 

 

 

 

اقاله موضوع ماده 289 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تفاسخ و فك رهن

 

مفاسخ :

 

متفاسخ :

 

مورد تفاسخ : فسخ سند (نوع سند قيد شود)شماره                              مورخ                 تنظيمي دفتر خانه شماره                    تهران كه طرفين امضاء كنندگان اين سند آن را در اين تاريخ متراضياً فسخ و ملغي الاثر و باطل نموده و از كل مورد رهن آن كه عبارت بوده از ملك پلاك                  فرعي از اصلي             واقع در بخش                  تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره               مورخ                 در صفحه        دفتر املاك جلد                       و به شماره چاپي                   به لحاظ اداي كامل دين با متعلقات و نيروهاي منصوبه در آن نيز فك رهن گرديد .

 

 

مستندات :1- گواهي مالياتي شماره                     سر مميزي

2- نامه شماره                      مورخ                      دفتر خانه شماره                      تهران .

 

 

تاريخ

امصاء

 

 

 

به نام خدا

 

قرارداد اقاله

 

 

طرف اول قرارداد (مقايل)خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد (متقايل )خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ........................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

 موضوع قرارداد (مورد اقاله ): تمامت مورد معامله بيع نامه قطعي شماره .................................
مورخ     /   /   13تنظيمي بين طرفين كه عبارت از فروش شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت .......................متر مربع داراي پلاك ................فرعي از ................. اصلي واقع در بخش ثبتي .......... تهران   محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ..................مورخ ............صفحه ............جلد ....................به شماره چاپي ................. مي باشد ،‌با جوامع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان وبا برق به شماره پرونده .......... و آب به شماره اشتراك ............. و گاز شهري به شماره شناسايي .................. منصوبه هاي در آن .

عوض اقاله :مبلغ .................ريال رايج ( معادل ثمن معامله سند بيع نامه شماره مذكور ) كه نقداً و تماماً تسليم مقابل گرديد با قراره .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش اسقاط گرديده است .

منافع مورد اقلام قبلاً به كسي واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رويت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذكاريه :

1- با قرار هيچ گونه نماآت منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملك مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالي آن متعلق به مقابل است كه مقايل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت  متصله متعلق به متقايل است . 2- مقايل اقرار نمود كه پس از عقد در مورد تصرفاتي ننموده كه موجب ازدياد قيمت آن شود بنابراين هيچ گونه استحقاقي در اين مورد ندارد .

 

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل )                                 محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقايل )

 

الزامات بدون قرارداد موضوع ماده 301 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اعاده مالكيت (تملك يد سابق )

 

اعاده دهنده : دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به استناد نامه شماره              مورخ                  و با حضور و امضا خانم / آقاي :                 فرزند آقاي              داراي شماره شناسنامه           صادره از              طبق معرفي نامه مرقوم .

 

اعاده گيرنده : خانم / آقاي                      فرزند آقاي            و نام مادر                    داراي شماره شناسنامه          صادره از               متولد                           ساكن

 

 

مورد اعاده مالكيت : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                متر مربع داراي پلاك               فرعي از                   اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                 فرعي از اصلي            مزبور واقع در بخش          ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                    مورخ              صفحه           جلد           به شماره چاپي                   صادره به نام دولت كه در اجراي قانون                   به تملك دولت درآمده است .

 

عوض اعاده : به لحاظ تحقق مالكيت اوليه اعاده گيرنده و ذيحق بودن وي ، بدون اخذ هيچ گونه وجهي يا مالي مورد اعاده به مالكيت اعاده گيرنده با توجه به مفاد نامه شماره مرقوم آن اداره كل ، اعاده گرديده است .

 

الزامات : 1- به سائقه احتياط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش اسقاط گرديده و ضمن العقد ، متعاقدين هرگونه اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب نمودند .

2- منافع مورد اعاده قبلاً واگذار نشده و اعاده گيرنده با رويت قبول ،اقرار به تصرف  و قبض مورد اعاده كرده است .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

بيع قطعي موضوع ماده 338 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

 

فروشنده :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                    متر مربع داراي پلاك                   فرعي
از                اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                         فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي               بخش             ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند ماليكت شماره                  
مورخ                  صفحه    جلد         به شماره چاپي                صادره به نام بايع و انتقالي از دولت جمهوري اسلامي ايران (به نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به عنوان معوض ) و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثناء وبه انضمام كليه حقوق ناشي از برق به شماره پرونده                          و آب شماره اشتراك               و گاز شهري شماره شناسايي                    منصوبه هاي در آن اعم از حق اشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سر قفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور بدون استثناء .

 

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده با قراره .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول معامله نمود . منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده مي باشد كه ضمن العقد لازم حاض ر ، فروشنده متعهد و ملزم گرديده مورد معامله را تماماً و سالماً در تاريخ                                  ماه            تخليه نموده و طي يك برگ قبض رسمي صادره اين دفتر در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد و نيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملزم به پرداخت مبلغ                  ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه و تحويل  و به عنوان وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سررسيد مزبور لغايت مدت 10 روز از طريق اين دفتر خانه جهت صدور اجراييه براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده اقدام نمايد والا بايد به دادگاه صالحه رجوع كند هم چنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اين صورت خريدار مي تواند آن را تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول نمايد .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشنده گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قايم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح و رفع اشتباه نمايد .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                     تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                       تهران

4- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                تهران

5- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

6-با لحاظ عدم ساقه كسب در مغازه بنا به اقرار طرفين از اتحاديه مربوطه موافقت نامه اي اخذ نشده است .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

 

فروشندگان  :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   2- خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                  

(بالمناصفه و الاشاعه نسبت به مورد معامله ) و متناصفاً نسبت به طلب ذيل الذكر و ساكنين :

 

 

 

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به
مساحت              متر مربع داراي پلاك                      فرعي از                     اصلي مفروز و مجزي شده ازپلاك                    فرعي از اصلي واقع در اراضي                      بخش                     ثبتي تهران محدوده و موارد ثبت دو طغري سند مالكيت شماره                            مورخ                     صفحات وجلد                 به شمارات چاپي             و                   صادرات به نام فروشندگان انتقالي ازخانم / آقاي                      به موجب سند شماره                  مورخ                   دفترخانه شماره                    تهران با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان با برق شماره پرونده                    و آب شماره اشتراك                       و گاز شهري شماره شناسايي                          منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه .

 

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج كه مبلغ                  ريال از آن نقداً و في المجلس تسليم فروشندگان گرديده باقرار آنان و مابقي را كه مبلغ                            ريال است بر ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ                               ماه هزار و سيصد و                        شمسي طبق همين سند به فروشندگان بپردازد .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به ظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ريال بول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشندگان گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قائم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح رفع اشتباه نمايد .

شمول رهن : خريدار جهت تامين دين موضوع مابقي ثمن معامله فوق تمامت مورد معامله را طي مدت مرقوم نزد فروشندگان با الزامات ذيل در رهن قرار داده :

1-      فك رهن نگردد مگر با اداي تمامت دين مرقوم و پرداخت قسمتي از دين موجب فك قسمتي يا تمام مورد رهن نخواهد بود .

2-   مادامي كه فك رهن نشود راهن حق هيچ گونه معامله حتي به صور : صلح حقوق و وكالت و اجاره و غيره را نسبت به مورد رهن و به هيچ صورت ولو به طور مشاع يا مفروز ، جزئاً يا كلاً ندارد .

3-      ايجاد و احداث اعياني هاي بعدي و تاسيسات و خدمات جديد در مورد رهن جزء مورد رهن خواهد بود .

4-   مرتهنين حق دارند جهت وصول تمام يا هر قسمتي از طلب مرقوم خود عليه راهن يا رهينه اجراييه صادر كننده و رجوع به هر يك مسقط حق رجوع به ديگري حتي در مراحل اجرايي نخواهد بود .

5-   راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقاد يافته شفاهي في مابين خود با مرتهنين بنا به اقراره مرتهنين را منفرداً يا متفقاً (با الزام به رعايت نصفت ) وكلاي وكيل بلا عزل خود را از تاريخ زير به مدت پنجاه سال شمسي با حق توكيل به غير ولو مكرر قرار داده كه مرتهنين جهت مطالبات خود ناشي از اين سند و صرفاً بنا به تشخيص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فك اين رهن به هر قيمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به خود اقدام نموده و اخذ بها و خالص بهاي آن را بابت مطالبات مرقوم خود پاياپاي نموده و چنانچه زيادتي داشته زيادت را به راهن مسترد نموده و در صورت نقيصه حق وصول مابه التفاوت را از راهن دارند و در اين راستا مرتهنين (وكلاء )حق مراجعه به ادارات دولتي و شهرداري و موسسات وابسته جهت اخذ مجوز ها و گواهي ها حتي گواهي پايان كار و مفاصا حساب ها و پاسخ استعلاميه ها و پرداخت هزينه هاي قانوني و تعهد تخليه و تحويل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تامين تخليه و تحويل به موقع بنا به تشخيص خود و همچنين در صورت عدم دسترسي به سند مالكيت درخواست و دريافت اخذ المثني سند مالكيت و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش و تنظيم و امضاء اسناد رسمي مربوطه حتي اصلاحيه هاي احتمالي بعدي دارا مي باشد وبنابراين راهن  حق عزل يا بركناري وكلاي مرقوم و يا حق ضم امين و يا تعيين ناظر و همچنين حق هرگونه اعمال مغاير با مفاد متن اخير را ضمن العقو فوق الذكر در مدت 50 سال موصوفه از خود ساقط كرده است بديهي است بعد از تسويه حساب راهن (بدهكار )در مورد اين سند با بستانكار (مرتهنين) قبل از اجراي اين وكالت نامه كه نهايتاً رهينه از رهن خارج خواهد شد وكالت مزبور نيز به خودي خود منتفي و ملغي الاثر مي باشد .

6-      وكالت مندرج در شق پنجم مزبور بعد از فوت هر يك از مرتهنين با توجه به ماده 777 قانون مدني با ورثه وكيل متوفي معتبر خواهدبود .

7-   مورد رهن قبل از رهن آني مرتهنين ثانياً به تصرف راهن داده شده تا طي آن مدت به رايگان از آن استيفاي منافع نمايد و صيغه رهن به قرار جاري گرديد .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                       تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                         تهران

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره ...........................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :  فروش تمامت شش دانگ يك دستگاه اتومبيل سواري از نوع ................مدل ........داراي شاسي شماره ................... و موتور شماره ...........و به شماره شهرباني ..............با تمامي متعلقات  و منضمات منصوبه در آن بدون استثنا ابتياعي فروشنده به موجب سند قطعي شماره ................
مورخ     /   /   13 دفتر خانه شماره .......تهران كه داراي دفترچه مالكيت شماره ........صادره از اداره راهنمايي و رانندگي  شهرستان ............ مي باشد .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال مي باشد كه تماماَ و نقداَ تسليم فروشنده گرديده با قراره كافه خيارات خصوصا خيار غبن هرچند فاحش از متابعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديده و خريدار با رويت مورد معامله و وقوف كام از مشخصات و احراز كميت و كيفيت آن ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

تذكاريه :

1-  ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره .................به بانك ملي شعبه .......تاديه شده و گواهي عدم تخلف به شماره ............رويت گرديد و مفاصاي عوارض شهرداري به موجب فيش شماره .......ملاحظه و كليه اوراق  و مدارك تحصيل خريدار شده است .

2-  فروشنده ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خريدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت كشف فساد در مورد معامله از تاريخ زير به مدت 10 سال شمسي گرديد .

 

 

محل امضاء طرف اول ( فروشنده)                                      محل امضاء طرف دوم (خريدار) :

 

تاريخ انجام معامله :....................

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(فروش قطعي يك باب خانه مسكوني )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :  شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني احداثي به مساخت .....................متر مربع داراي‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي................واقع در تهران بخش .............ثبتي  و به نشاني .....................................................................................................................................................................................................................محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .....................مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ..........به شماره چاپي ..........صادره به نام خانم / آقاي ....................انتقالي مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمي شماره .........مورخ ........دفتر خانه ...... تهران وبا جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً به انضمام برق به شماره پرونده ....و آب به شماره اشتراك ........و گاز شهري به شماره شناسايي ........و يك رشته تلفن به شماره ......منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه .

مبلغ قرارداد(قيمت مورد معامله) : مبلغ ..............ريال كه مبلغ ...........ريال از آن طي چك شماره .........مورخ .............عهده حساب جاري .... بانك ................ شعبه .............. تسليم فروشنده گرديده و ما بقي كه مبلغ ............... ريال است ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ .......و همزمان با تنظيم و امضاء‌سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه به فروشنده بپردازد .

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متعابعين اسقاط گرديده و به اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده است .

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده وبا قرار مبيع در تصرف فروشنده است كه متعهد گرديده مورد معامله را در تاريخ     /   /   13 صحيحاً و سالماً تخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار تحويل دهد و در صورت عدم تحويل به موقع ،‌فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ . ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار محق به مراجعه از طريق مراجع رسمي جهت تخليه و تحويل مبيع و وصل وجه التزام مزبور از تاريخ سررسيد مرقوم مي باشد و فروشنده اقرار نمود كه افراد ممنوع المعامله نمي باشد .

 

شروط :

1-  كليه ماليات ها و ماليات نقل و انتقال و عوارض شهرداري به عهده فروشنده و هزينه محضر اعم از
حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق به عهده طرفين است .

2-  تاريخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظيم سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه ساعت ..........صبح روز ... مورخه ......ماه هزار و سيصد و ............13 شمسي و در دفتر خانه اسناد رسمي شماره ............واقع در تهران در خيابان ........ مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در آن و اجرا ي مفاد متن اين قرارداد مي باشد .

3-  دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض و اخذ پاسخ استعلاميه هاي دفتر خانه  و ساير مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفتر خانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذكر با فروشنده است .

4-  بنا به مالكيت خريدار كه طبق اين مبايعه نامه قطعيت يافته خريدار حق انتقال مورد معامله را جزاً يا كلاً دارد بنابراين نسبت به مورد انتقال اخير الذكر قائم مقام خريدار مالكيت خواهد داشت كه طبيعتاً متعهد به اجراي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه در قسمتي كه مالكيت او محرز گرديده باشد .

5-  طرفين اعم از فروشنده و خريدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان به طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجرا تمامي مفاد اين مبايعه قطعيه گرديده و مي باشد .

6-  تاديه بدهي هاي احتمالي ناشي از آب و برق و تلفن و گاز منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده فروشنده است والا خريدار حق دارد آنرا پرداخته وبا رائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه وصول كند

7-    ضمان درك از تاريخ زير لغايت پنجاه سال شمسي به عهده فروشنده است .

اين مبايعه نامه در دو نسخه متحد المتن و متحد الاعتبار تنظيم و امضاء‌شده و مبادله گرديده  است .

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول ( فروشنده)                                      محل امضاء طرف دوم (خريدار) :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي ملك )

 

 

فروشنده :نام : ...................نام خانوادگي ...............................فرزند ..............
داراي شناسنامه شماره ...................................................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

خريدار : نام  : .......................نام خانوادگي:.................................فرزند:.........................
داراي شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ............................................................................................................................................................................................................مورد معامله  :  تمامي شش دانگ يك باب آپارتمان /يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار زير و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاك .فرعي................. از اصلي................اراضي بخش ............به مساحت ...................( فتوكپي سند مالكيت شماره ............ كه كليه اوراق آن ممضي به امضاء‌فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد مطالعه در فتوكپي مذكور مضبوط و مورد قبول طرفين است )

مورد معامله :داراي آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراك ..............) تلفن ،‌به شماره يا شماره هاي ..........................،‌گاز شهري به شماره ......... مي باشد . اعيان مصوبه در مورد معامله كه جز مبيع است به قرار ذيل است :

كولر ............دستگاه – لوستر سقفي ........ عدد – دستگاه تصفيه آب استخر – دستگاه برق  اضطراري ..............و........

ثمن معامله كلاً معادل ......... ريال مي باشد كه مبلغ ...... آن طي چك شماره .................... مورخ ................. از حساب جاري .... بانك ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقي معادل ............. ريال به ترتيب و در مواعدي كه در اين سند آمده است به فروشنده تاديه خواهد شد .

شروط  و توضيحات :

1-    صيغه شرعي بيع بين طرفين جاري شد و اسقاط كافه خيارات منجمله غبن (ولو به اعلي درجه ) از طرفين به عمل آمد

2-  به منظور انجام تشريفات ثبتي بيع انجام شده ،‌طرفين متعهد شدند كه راس ساعت .............صبح روز ............مورخه    /   /  13 در دفتر خانه شماره ...... تهران واقع در خيابان .....
 شماره............. طبقه حاضر شوند .

3-  فروشنده مكلف است نسبت به اخذ و تهيه مفاصاها و واهي ها و مدارك و اسناد لازم براي ثبت معامله اقدام كند و در روز موعود با در دست داشتن كليه مدارك و اسناد وبا تهيه كليه مقدماتي كه به او مربوط مي شود در دفتر خانه حاضر شود . حضور بدون همراه داشتن مدارك از نظر ترتيب آثار موضوع اين سند ،‌در حكم عدم حضور خواهد بود .

4-    خريدار مكلف است در روز و ساعت موعود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود .

5-    تسليم و تحويل مبيع حين ثبت معامله انجام خواهد شد .

6-  هر يك از طرفين كه در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و يا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را كه مربوط به اوست فراهم نياورد مكلف است مبلغ ........... ريال بابت جريمه عدم حضور به موقع به طرف ديگر بپردازد . اين جريمه بدل اصل تعهد نيست و پرداخت آن لطمه اي به اصل معامله انجام شده نمي زند و طرف پرداخت كننده را نيز از انجام تعهداتش بري نمي سازد .

7-  هر يك از طرفين پس از حضور در دفترخانه ،‌در صورتيكه طرف مقابل حاضر نشود بايد مراتب را كتباً به سر دفتر اعلام كند و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفتر خانه ثبت كند . فروشنده كپي كليه اسناد را كه آماده كرده ضميمه نامه مذكور خواهد كرد و خريدار در صورتيكه ثمن به صورت چك بانكي باشد قتوكپي چك يا چك ها را ضميمه خواهند نمود . اگر ثمن وجه نقد باشد بايد به رويت سر دفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب درنامه مورد اشاره درج شود

تبصره : انجام موارد فوق از طريق تامين دليل نيز بلامانع است .

8-  فروشنده مكلف است آخرين قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفتر خانه به خريدار تحويل دهد . پرداخت اين وجوه تا تاريخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود .

9-  در صورتيكه خريدار براي ثبت معامله در دفتر خانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت وبا اعلام مراتب عدم حضور خريدار به دفتر خانه مي تواند معامله را فسخ و مبيع را به هر كس ديگري كه بخواهد منتقل كند . در اين حالت وجه پرداختي به كسر مبلغ موضوع شق 6 وي مسترد خواهد شد . اين فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خريدار ،‌از طرق مقتضي محقق مي شود و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي  نخواهد بود .

10-          در صورتيكه يكي از طرفين به علت تخلف طرف ديگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طريق طرح دعوي در دادگستري اقدام كند پرداخت كليه هزينه اي قانوني دعوي اعم از هزينه اي دادرسي و حق الوكاله و غيره بر عهده طرف مستنكف خواهد بود .

11-          در صورت استنكاف فروشنده از حضور در دفترخانه ،‌در تاريخ تعيين شده براي حضور تا زماني كه سند رسمي انتقال تنظيم و مورد معامله به خريدار تحويل داده شود (هر كدام كه دير تر تحقق يابد ) فروشنده بايد بابت هر روز تاخير مبلغ ............ ريال به خريدار بپردازد . تعلق اين وجوه تا انجام دو مورد فوق الذكر ادامه خواهد يافت ولو اين كه مبلغ آن از كل ثمن فراتر رود . اين مبلغ غير از مبلغي است كه به موجي بند 6 از شروط و توضيحات مقرر شده است .

اين قرارداد كه دربردارنده بيع قطعي شرعي و تعهد متاعبين به حضور در دفترخانه و انجام تشريفات شكلي و انوني واقع شده است ،‌با توجه به مادتين 338 و339 قانون مدني و ماده 10 همان قانون در تاريخ .......... بين طرفين امضاء‌ و مبادله شد . اين سند مشتمل بر ...... نسخه هر نسخه شامل ............... صفحه وبا اعتبار واحد است .

 

 

 

محل امضاء ( فروشنده)                                                       محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ..........................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ............................................................................................................................................................................................................موضوع قرارداد  :  تمامي شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ........................متر مربع داراي  ‌پلاك .فرعي. از ................ .اصلي. مفروز و انتزاعي از پلاك ..............فرعي از اصلي مرقوم واقع در .اراضي ....................بخش ...........ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت  سند مالكيت شماره .....................مورخ      /     /     13 صفحه.............جلد .................به شماره چاپي .....................صادره به نام بايع با جميع توابع شرعيه  ولواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثناء و به انضمام كليه حقوق ناشي از برق و شماره پرونده ..............و آب شماره اشتراك .................و گاز شهري شماره شناسايي ..........................منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور
 بدون استثناء‌. .

مبلغ قرارداد : مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقرار كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

خريدار با رويت مبلغ مبيع ،‌وقوف كامل از محل وقع ،‌حدود و مشخصات ،‌قبول معامله نمود .

منافع مورد معامله قبلا ًبه كسي واگذار نشده وبا قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده است كه ضمن العقد لازم حاضر ،‌فروشنده متعهد و ملتزم گرديده مورد معامله را تماماً و سالماً در تاريخ ................ماه هزار و سيصد و .......شمسي تخليه نموده در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد ونيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ......................ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه  و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سر رسيد مزبور لغايت به مدت 10 روز براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده در دادگاه صالحه اقدام نمايد ،‌همچنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اينصورت خريدار
مي تواند آنرا تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول كند .

 

 

         

محل امضاء ( فروشنده)                                                                     محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني  )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : .............................................................................................................................................................................................................موضوع معامله   :  تمامي سه دانگ از شش دانگ يك باب خانه پلاك واقع در بخش 17 ثبتي شهرستان ...........محدوده و مورد ثبت سند مالكيت  شماره .............مورخ ...............صفحه ...........جلد .........فاقد شماره چاپي صادره به نام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثناء‌ و بانضمام قدر الحصه از برق به شماره پرونده ...................و آب به شماره اشتراك ...................و گاز شهري به شماره شناسايي .............و منصوبه هاي در آن وبا قيد اينكه آقاي :...................فرزند .............. صادره .................متولد .................. ساكن :.......................................................نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند  مالكيت شماره .......................
مورخ     /    /    13 صفحه  ................جلد ........ فاقد شماره چاپي با امضاء اين سند حق شفعه را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرف نظر نمود .

مبلغ قرارداد : مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به فروشنده تاديه و تسليم شده است .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

 

         

محل امضاء ( فروشنده)                                                           محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث )

 

 

1-(فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ............................................به نشاني: .................................................................................................................................................................................................................................................................

2-(خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:........................................
داراي شناسنامه شماره .....................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد : تمامي شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت .................. متر مربع داراي پلاك ..................فرعي از ............... اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ................فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي ............... بخش ................ ثبتي تهران به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتي مربوط ،‌با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء ‌اعم از عرصه و اعيان و يك حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ............منصوبه .

مبلغ قرارداد : مبلغ .......... ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار ضيغه مبايعه قطعيه جاري شده

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ،‌وقوف كامل از محل وقع ،‌حدود و مشخصات ،‌جرياني بودن ثبت ملك ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود .

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد  خارج لازم ( كه با قرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بين متعاملين منعقد گرديده ) متعهد و ملتزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت  به مدت 50 سال شمسي مورد معامله مستحق الغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خريدار برآيد همچنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول كند .

 

         

محل امضاء ( فروشنده)                                                           محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي يك قطعه باغ   )

 

 

طرف اول قرارداد ::خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ..................................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد : خانم / آقاي :................................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : .....................................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد:

تمامي شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ........................متر مربع داراي  ‌پلاك .فرعي .از ................ .اصلي .مفروز و انتزاعي از پلاك ..............فرعي از اصلي مرقوم واقع در .اراضي ....................بخش ...........ثبتي تهران محدوده و با جميع توابع شرعيه  و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان و يك حلقه چاه آب حفرش ده در آن با برق به شماره پرونده .................. منصوبه .

مبلغ قرارداد :

مبلغ            ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقرار كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار ضيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

منافع مور معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ،‌وقف كامل از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات ،‌جرياني بودن ثبت ملك ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ( كه به قرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بين متعاملين منعقد گرديده ) متعهد و ملزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت مدت 50 سال شمسي مورد معامله مستحق للغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خريدار برآيد هم چنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارايه قبوض مثبته از فروشنده وصول كند .

 

 

          محل امضاء طرف اول قرارداد                                            محل امضاء طرف دوم قرارداد :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(قولنامه انتقال ملك )

 

 

فروشنده :.........................................................................................................................

خريدار :...........................................................................................................................

موردمعامله :......................................................................................................................

قيمت : مبلغ .............................ريال رايج كه مبلغ ..............................ريال از آن طي چك شماره .....................عهده بانك ...........................شعبه ........................از سوي خريدار به فروشنده به عنوان بيعانه تسليم گرديده و مابقي بها را خريدار متعهد است به هنگام تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال ملك در دفتر خانه نقداً به فروشنده بپردازد .

 

 

شروط :

1- تاريخ تنظيم و امضاء‌ سند رسمي انتقال ملك اين قولنامه روز ......... ماه ...........سال هزار و سيصد و.................13 شمسي مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي شماره .......................واقع در ..................................................................................به نشاني : ...................................................................................................................................................................... در تاريخ مزبور مي باشند .

2- تخليه و تحويل مورد معامله در تاريخ ..................ماه هزار و سيصد و ...........شمسي مي باشد كه بايد در سند رسمي موصوفه قيد و قبض تخليه و تحويل از سوي دفتر خانه صادر گردد و در صورت عدم تخليه و تحويل به موقع مورد معامله ،‌فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ ............ريال به عنوان وجه التزام و خسارت وارده به خريدار علاوه بر تخليه و تحويل مبيع مي باشد .

3- خريدار حق انتقال اين قولنامه را جزاً يا كلاً ولو به صورت صلح حقوق و يا وكالت و غيره را ندارد.

4-در صورت عدم حضور خريدار در دفتر خانه فوق در آن تاريخ جهت تنظيم و امضاء ‌سند رسمي مربوطه و عدم تاديه مابقي ثمن معامله به طور نقد د رهمان تاريخ ،‌به منزله تخلف خريدار تلقي گرديده و ضمن كان لم يكن شدن اين قولنامه ،‌فروشنده حق دارد بيعانه دريافتي مذكور را به عنوان وجه التزام به نفع شخصي خود برداشت نمايد و خريدار در اين صورت حقي بدان ندارد .

5- عدم حضور فروشنده در تاريخ مذكور در دفتر خانه موصوفه براي تنظيم و امضاء سند مذكور به منزله تخلف فروشنده محسوب مي شود و فروشنده ملتزم است در اين صورت علاوه بر رد دريافتي بيعانه فوق نيز مبلغي معادل بيعانه فوق الذكر به عنوان وجه التزام به خريدار بپردازد .

6- ملاك عدم حضور هر يك جهت انجام تعهدات متن ، گواهي دفتر خانه مذكور خواهد بود .

7- تاديه ماليات ها اعم از ماليات نقل و انتقال و غيره و عوارض شهرداري و بيمه به عهده فروشنده است و هزينه هاي محضر اعم از حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق رسمي مربوطه و احتمالاً پاداش كاركنان دفترخانه به عهده طرفين و بالمناصفه مي باشد .

8- در صورت بروز قوه قاهره (فرس ماژور ) موثر در تاخير تحصيل گواهي هاي مالياتي ،‌استعلام ثبت ،‌و نوسازي و بيمه و احتمالاً پايان كار و يا عدم خلاف و تمديد هاي آن مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهي هاي مربوط علت قانوني تاخير آن از مراجع صادركننده آن گواهي ها وبا اعلام قبلي رسمي فروشنده به خريدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبيعه وقت تخليه و تحويل موضوع شرط دوم بالا به همان ميزان افزوده خواهد شد .

9-اين قولنامه در دو نسخه متحد المتن و الاعتبار تنظيم و پس از امضاء‌بين طرفين مبادله گرديده است .

 

 

 

 

محل امضاء‌فروشنده :                                                                                 محل امضاء‌خريدار :

 

 

                                                محل امضاء شاهدين :1-

                                                                          2-

 

 

 

تبديل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تبديل تعهد موضوع بند اول ماده 292 قانون مدني

 

چون در سند بيع قطعي شماره                 مورخ         /     /   تنظيمي دفتر خانه شماره             تهران خريدار باقيمانده ثمن مورد معامله را به فروشنده آن بدهكار گرديده علي هذه در تاريخ زير نامبردگان ذيل :

الف : خانم / آقاي                 فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                 داراي شناسنامه شماره           صادره از                 متولد                 ساكن :

 

به عنوان (فروشنده يا متعهد له ) از يك طرف و :

 

ب: خانم / آقاي :                  فرزند آقاي                  و نام مادر خانم              داراي شماره شناسنامه     صادره از                 متولد                   ساكن :

 

به عنوان (خريدار يا متعهد ) از طرف ديگر در اين دفتر خانه حاضر شده و بعد الحضور تعهدات ناشيه از پرداخت باقيمانده ثمن مورد معامله آن سند را به موجب اين سند به اين شرح تبديل نمودند :

(متعهد (خريدار )به موجب اين سند متعهد و ملتزم است تمامت باقيمانده ثمن معامله آن سند را كه بر ذمه متعهد دين ثابت است به مدت يك سال از تاريخ زير در مقابل اين سند به متعهد له بپردازد و در صورت عدم تاديه تمام يا هر قسمت از دين مذكور متعهدله حق دارد عليه نامبرده از تاريخ سررسيد فوق اجراييه صادر نمايد و صرف اظهار متعهد له به عدم تاديه ملاك صدور اجراييه خواهد بود و بنابراين  متعهد (خريدار 9 از تعهد اصلي بري شده و مفاد اين سند به عنوان تعهد جديد لازم الاجراء است .

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تبديل تعهد موضوع بند2 ماده 292قانون مدني

 

نظر به اينكه طبق سند شماره                    مورخ      /     /   تنظيمي دفتر خانه شماره         تهران خانم / آقاي :                             فرزند آقاي                            و نام مادر خانم         فرزند              داراي شماره شناسنامه                 ساكن :

مديون است علي هذا در تاريخ زير :

خانم / آقاي                         فرزند آقاي                 و نام مادر خانم                    داراي شماره شناسنامه

صادره از              متولد                 ساكن

 

 

 

به جاي مديون اصلي فوق الذكر متعهد بپرداخت تمامي دين مندرج در آن سند بداين آن گرديد كه آن دين را به مدت                          ماه شمسي ديگر از تاريخ زير برابر اين سند به داين آن بپردازد و در صورت عدم تاديه تمام يا هر قسمت از ‍آن ، داين حق دارد به موجب اين سند عليه خانم /آقاي                       (متعهد فعلي اين سند )اجراييه صادر كند و صرف اظهار داين بعدم تاديه ملاك صدور اجراييه خواهد بود .

 

خانم / آقاي                               به عنوان داين نيز با تبديل تعهد مذكور به اين تعهد كه شخص ثالث فوق الذكر تاديه دين متعهد اصلي را نموده است رضايت داده و موافقت نمود و بنابراين تعهد سابق الذكر ملغي الاثر است و فقط مفاد اين سند لازم الاجراء مي باشد .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تبديل تعهد موضوع بند3 ماده 292قانون مدني

 

از آنجايي كه اينجانب :                    فرزند آقاي                و نام مادر                 داراي
 شماره شناسنامه              صادره از                         متولد                    ساكن :

 

به موجب سند شماره                           مورخ     /     /   تنظيمي دفتر خانه                   تهران به
 خانم / آقاي :                            فرزند آقاي                      داراي
شماره شناسنامه                           ساكن :

 

مديون مي باشم كه داين نامبرده خواسته است آن دين را در مقابل خانم / آقاي                  فرزند               داراي شماره شناسنامه                    صادره از             ساكن :

بر ذمه داشته باشم علي هذا به موجب اين سند متعهد مي گردم كه دين فوق را به مدت                    ديگر شمسي برابر اين سند برابر اين سند تماماً به طلبكار جديد مذكور بپردازم و در صورت عدم تاديه  تمام يا قسمتي از آن به صرف اظهار نامبرده اخير ، طلبكار جديد موصوفه حق صدور اجراييه عليه اينجانب را به موجب اين سند دارد .

خانم / آقاي                   (داين سابق آن سند ) به عنوان موافقت با مفاد اين سند ذيل اين سند را امضاء نموده و بنا بر مفاد اين سند مديون مرقوم در مقابل داين سابق الذكر آن سند براي الذمه شده است .

 

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 

 

حق ارتفاق موضوع ماده 93 قانون مدني

به نام خدا

 

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق    )

********

مالك :خانم / آقاي : ...........................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و متمتع از حق ( صاحب حق ) :خانم / آقاي :..................................فرزند آقاي:............................
داراي شناسنامه شماره ........................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

حق الاارتفاق  : عبور از راه اختصاصي احداثي در ملك پلاك شماره ...........فرعي ............... از ........... اصلي واقع در اراضي .............................جزء حوزه ثبتي .............. از محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .............. مورخ ............. صفحه ......... جلد ..... به شماره چاپي ............... صادره به نام و ملكي مرقوم كه در ضلع شرقي ملك مزبور معبر موصوفه به عرض ...... متر و به طول ............. متر مربع احداث گرديده و صرفاً متمتع از حق مي تواند به رايگان جهت امور زراعي خود در زمين منتهي به آن راه عبور و مرور نمايد كه به هر حال اين حق مانع از استفاده از آن راه نمي باشد

شروط :

1-  متمتع از حق به هيچ صورت حق ندارد موضوع حق الارتفاق را ولو آنكه ملك خود را به ديگري به هر نحوي انتقال داده باشد منتقل نمايد

2-  متمتع از حق نبايد موجبات مسدود كرد راه را ولو به صورت غرضي يا طولي بعضاً يا تماماً به هيچ صورت فراهم نمايد و در صورت مشاهده توليد مزاحمت به منظور مسدود كردن آن مالك حق رجوع از اذن خود دارد .

3-  چنانچه به هر دليل متمتع از حق ملك خود را كه عبور از آن از حق الارتفاق متن است به ديگري منتقل نمايد ملك حق رجوع از اين اذن را دارد و مي تواند مانع عبور گردد .

4-     مالك مي تواند هر وقت را كه بخواهد از اذن خود رجوع نموده و مانع عبور متمتع از حق گردد .  

5-     كليه مخارج لازم براي متمتع از حق به عهده متمتع از حق ( صاحب حق ) مي باشد كه بايد از مال خويش بپردازد .

6-     مالك حق دارد هر گونه تصرفاتي را كه باعث تضييع يا تعطيل حق الارتفاق مزبور باشد به هر صورت بنمايد و به اين ترتيب از سوي صاحب حق ماذون به آن است  .صاحب حق ( متمتع از حق ) حق رجوع از اين اذن را ضمن العقد از خود اسقاط نمود .

 

محل امضاء طرف اول (جاعل )                                              محل امضاء طرف دوم (عامل )

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image