به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه متن شكواييه هاي كيفري

 

نمونه متن شكواييه هاي كيفري

 

 

شاكي :(مشخصات ) ...به نشاني :.............................................................................................

مشتكي عنه (يا مشتكي عنها يا مشتكي عنهم و .... بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ..... به نشاني ......... (نشاني ها بايد دقيق نوشته شود )

موضوع : اعلام شكايت (اگر وصف جرم را مي دانيد همان وصف را بنويسيد . مثلاً كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا تصرف عدواني )

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري ...................... (يا مجتمع قضايي ........ يا دادگستري ........)

 

سلام عليكم

احتراماً ، نظر به اينكه آقاي ........ (مشتكي عنه ) به شرح ذيل مرتكب جرم موضوع شكواييه شده است ، بدين وسيله مستنداً به ماده .......... قانون .............. تعيين مجازات وي استدعا مي شود .

(در ذيل هم شرح ماوقع نوشته مي شود )

مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسيدي كه فتوكپي مصدق آن ضميمه است به امانت از اين جانب دريافت كرده و علي رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ............ مورخ ......... از استرداد آن خودداري مي كند )(كه اين موضوع از مصاديق خيانت در امانت است . )

يا مورد ديگر .....(به موجب سند رسمي شماره ..... مبلغ ........... ريال به اينجانب قرض داده و وجه مذكور را طي چك شماره ............ تاريخ ......... بانك ............. از بنده دريافت داشته است . مع ذلك از طريق صدور اجراييه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقيف اموال اينجانب اقدام كرده است . (كه اين به اعتباري از مصاديق كلاهبرداري است . )

يا مورد ديگر : با وارد كردن ضربه عمدي شيشه مغازه اينجانب واقع در ............ (آدرس دقيق ) شكسته و مرتكب تخريب شده است ) (كه اين هم جرم تخريب است )

و ...........

(بعد هم در ذيل ما وقع ، چنين نوشته مي شود )

(خسارت وارده به اينجانب ناشي از عمل مرتكب معادل مبلغ .......... ريال است . و بدين وسيله مستنداً به ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري (در حال حاضر ماده 74 و نيز 75 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجراي قرار تامين خواسته را نيز استدعا دارد. )

يا نوشته مي شود مستنداً به ماده 68 مكرر قانون دادرسي كيفري (در حال حاضر ماده 74 قانون آيين دادرسي كيفري جديد ) صدور قرار تامين معادل مبلغ مذكور را استدعا مي كنم . خواهشمند است مقرر فرمايند معادل مبلغ ياد شده از اموال مشتكي عنه توقيف شود )

(و موقعي كه طرف بيش از يك جرم مرتكب شده در آن صورت نوشته مي شود

(ضمناً توجه مقام عالي را به تعدد جرايم ارتكابي مشتكي عنه جلب كرده و در نظر گرفتن اين مورد را در صدور قرار استدعا مي كنم .

(و در نهايت در ذيل شكواييه نوشته مي شود )

مدارك و اسناد به شرح ذيل تقديم مي شود :

1-......................................................................................................................................

2-......................................................................................................................................

3-......................................................................................................................................

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

 

ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب 28/06/1378:

ماده 69: شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند . در شكواييه موارد زير قيد شود :

الف – نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي

ب- موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است .

د- مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

ه- ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين در صورت امكان

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image