به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش بازداشت املاك جاري (ثبت نشده) از مراجع صلاحيتدار

روش بازداشت املاك جاري (ثبت نشده) از مراجع صلاحيتدار

 

املاك جاري به املاكي طالاق مي شود كه ثبت دفتر املاك نشده اند يا به عبارت ديگر براي آنها سند مالكيت صادر نشده است اين قبيل املاك نيز حسب در خواست اجراي ثبت و يا مراجع صلاحيت دار ديگر كه معمولاً مراجع مختلف قضائي ار قبيل دادسراها ي عمومي و انقلاب يا محاكم و بازپرسي ها هستند قابل بازداشت مي باشند.پس از وصول دستور بازداشت كه بايد حاوي مشخصات ملك اعم از شماره ملك و نام مالك بوده وممهور به مهر مرجع تقاضا كننده باشد نامه را متصدي دفتر حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور مي نمايد سپس آن را به بايگاني ارسال ميدارد تا پرونده ثبتي مربوطه را ضميمه نمايند.در بايگاني پرونده ثبتي مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با نامه براي اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات ارسال مي گردد. در دفتر بازداشتي كه در اغلب واحدهاي ثبتي در شعبه دفتر املاك مستقر مي باشد متصدي مربوطه بايستي پرونده رابررسي و چنانچه ملك در بازداشت مرجع ديگري نباشد و يا در رهن و وثيقه بانك يا شخص يا دستگاهي قرار نگرفته باشد متعلق به فرد اعلام شده مورد نظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتي نمايد. در نامه مذكور كه عنوان مرجع درخواست كننده تهيه مي شود مشخصات كامل ملك اعم از شماره و محل وقوع آن و نيز نام مالك بايستي قيد شود و ملك در قبال موضوع و يا مبلغي كه مرجع در خواست كننده اعلام داشته بازداشت مي شود و سپس مراتب بازداشت در دفتر بازداشتي مرقوم مي گرددآنگاه دستور بازداشت در اظهارنامه قيد و اظهار نامه به مهر بازداشت شده ممهور مي شود.در صورتيكه ملك مورد معامله واقع شده باشد مهر بازداشت شده روي خلاصه معامله هم زده مي شود. نامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديكاتور در مقابل همان شماره اي كه تقاضا ورود ثبت شده خارج و به مرجع مربوطه ارسال مي شود و پيش نويس آن در پرونده ضبط و پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني ارسال مي گردد.بديهي است در صورتيكه اصل ملك قبلاً در بازداشت مرجع ديگري يا در رهن و وثيقه قرار گرفته باشد بايستي قبل از مبادرت به بازداشت مراتب به مرجع تقاضا كننده اعلام گردد تا در صورتيكه با توجه به موارد اعلامي موافق با بازداشت ملك باشند پس از اخذ نظريه موافق مازاد اول ملك به شرح فوق بازداشت مي گردد.قابل ذكر است كه بازداشت املاك مشاع نيز بشرحيكه توضيح داده شد بلا اشكال است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image