به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش تحديد حدودعمومي

 روش تحديد حدودعمومي

 

هدف از تحديد عمومي تشخيص و تعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نسبت به املاكي است كه با آن املاك همسايگي دارد عمل تحديد حدود به عهده نماينده و نقشه بردار است كه با راهنمايي متقاضي ثبت و يا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودي كه در اظهارنامه ذكر شده و با توجه به ميزان مورد تصرف وي صورت مي گيرد و روش انجام آن بدين شرح است:پس از انتشار آگهي تحديدي و قبل از فرا رسيدن موعد تحديد رئيس اداره نماينده و نقشه برداري را جهت انجام عمليات تحديد حدود تعيين و دستور مي دهد ابلاغ لازم براي انها صادر شود.امور اداري ابلاغ لازم را صادر و پس امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به ضميمه يك نسخه از آگهي تحديد آن را به نماينده ونقشه بردار تسليم مي دارد، بديهي است چنانچه قطعاتي از املاك مورد تحديد خارج از شعاع30 كيلومتر باشد پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار و هزينه سفر آنها در تحديد عمومي به عهده ثبت محل مي باشد كه بايستي از اعتبار مربوطه پرداخت گردد.نماينده قبل از شروع عمليات تحديد پرونده هاي مندرج در آگهي تحديدي را از بايگاني تحويل گرفته و رسيد آنها را به بايگاني تسليم مي دارد.با شروع زمان عمليات تحديد نماينده به اتفاق نقشه بردار همه روزه نسبت به تحديد حدود املاك مندرج در آگهي به ترتيب تاريخ ضمن رعايت مواد68 الي75و78 الي81 آئين نامه قانون ثبت اقدام مي نمايند ترتيب تحديد حدود بدين نحو است كه ابتدا اندازه و متراژ و تعريف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعيين و مشخص مي گردد.صورت جلسه تحديد حدود املاك مورد تحديد همه روزه بايستي با خطي خوانا وبدون قلم خوردگي و صحيح تنظيم و به امضاء مالك و مجاوريني كه حضور دارند برسد نماينده و نقشه بردار نيز خود آن را امضاء بنمايند.نقشه بردار علاوه بر ترسيم نقشه ملك و تعيين مساحت آن موظف است كل ملك را بر مبناي قيمت منطقه اي ارزيابي و برگ ارزيابي را نيز تنظيم و به امضاء مالك رسانيده و خود نيز آن را امضاء نموده تا همراه با نقشه ملك و صورتجلسه تحديد ضمينه پرونده گردد.پس از انجام عمليات تحديد نماينده مجدد موظف است مورد تحديد را با مجاورين تطيبق و پيش نويس سند مالكيت هر پلاك را بطور جداگانه تهيه و ضميمه پرونده نمايد.در پيش نويس سند مالكيت كه وسيله نماينده تهيه مي شود علاوه بر قيد مشخصات كامل املاك و شماره پلاك و محل وقوع ملك و حدود و مشخصات آن جريان كامل پرونده بايستي در قسمت مربوطه از ابتدا تا عمليات تحديد ذكر و نماينده نظر نهائي خود را در خصوص صدور سند مالكيت اعلام و آن راپس از اتمام تنظيم پيش نويس اسناد مالكيت نماينده گزارش ختم عمليات تحديد را به رئيس ثبت ارائه و او نيز دستور ثبت صورت جلسات تحديدي در دفتر انديكاتور صادر مي نمايد. پس از ثبت صورت جلسات تحديدي در دفتر انديكاتور پرونده ها به ضميمه صورت جلسه تحديد و برگ ارزيابي و نقشه ملك و پيش نويس سند مالكيت به بايگاني تحويل داده مي شوند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image