به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه داراي پلاكهاي فرعي مجزي شده از پلاك اصلي ..

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه داراي پلاكهاي فرعي مجزي شده از پلاك اصلي ..

 

روش تشکيل پرونده المثني براي املاکي که داراي پلاکهاي فرعي مجزي شده از پلاک اصلي هستند و نسبت به پلاک فرعي که در اثر تفکيک يا افزار پلاک اصلي جدا شده سند مالکيت صادر گرديده و پرونده پلاک اصلي آن هم موجود باشد گرچه شرح کامل و نحوه تشکيل پرونده ثبتي المثني در بحث قبل بطور مشروح بيان شد ولي چنانچه پرونده ثبتي ملکي که داراي پلاک فرعي مجزي شده از پلاک اصلي باشد و نسبت به پلاک فرعي که در اثر تفکيک يا افراز از پلاک اصلي جدا شده سند مالکيت صادر گرديده مفقود شود و پرونده پلاک اصلي هم که حاوي اظهارنامه و صورت جلسه تحديدي است موجود باشد، روش تشکيل پرونده المثني نسبت به اين قبيل پرونده ها بدين شرح است:مسئول بايگاني مراتب فقدان پرونده ثبتي را طي نامه اي به رئيس اداره گزارش و در آن مشخصات کارمندي را که پرونده در اختيار يا تحويل يا تحت تصدي او بوده قيد و معرفي مي نمايد. رئيس اداره دستور مي دهد که گزارش در دفتر انديکاتور ثبت و کارمند متخلف که موجب که موجب فقدان پرونده گرديده به دادسراي عمومي محل جهت تعقيب معرفي شود(بند 332 و 333 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) مسئول بايگاني گزارش لازم مبني برفقدان پرونده و معرفي کارمند متخلف را به دادسراي عمومي محل تهيه سپس رئيس اداره آن را امضاء ومتصدي دفتر پس از درج شماره در دفتر انديکاتور به دادسراي عمومي محل راسال مي دارد.بعد از اين مرحله مسئول اداره دستور انجام ت شريفات لازم براي تشکيل پرونده المثني را خطاب به بايگاني مي نمايد.مسئول بايگاني در اجراي دستور صادره ضمن اعلام مراتب فقدان پرونده به دفتر اسناد رسمي تابعه از آنها مي خواهد تا چنانچه هر گونه معامله اي نسبت به ملکي که پرونده ثبتي آن مفقود شده در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداري از سند و فتوکپي مصدق خلاصه معامله آن را همراه با تصوير ساير مدارک موجود ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه به ثبت محل ارسال دارندو خاطر نشان مي سازد در صورت عدم پاسخ يا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسئوليت ناشي از اقدامات بعدي درصورت بروز متوجه دفترخانه خواهد بود و نيز د صورت امکان فتوکپي مصدق کليه صفحات سند مالکيت را از مالک آن مطالبه و چنانچه درستون نقل و انتقالات آن وقوع معامله اي قيد شده باشد رونوشت اداري و فتوکپي مصدق خلاصه معامله و ساير مستندات انجام معامله را از دفتر خانه مربوطه درخواست مي نمايد. همچنين براي حصول اطمينان بيشتر تعهدي از مالک مبني بر عدم بازداشت يا وثيقه و انجاممعامله و اخذ گواهي لازم مبني بر وجود خلاصه معامله ثبت نشده را از متصدي مربوطه دردفتر املاک تحصيل مي نمايد.سپس مراتب اقدامات انجام شده را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه مي کند. مسئول اداره پس از بررسي اقدامات انجام شده در صورتيکه آنها را کافي تشخيص و از صحت آن اطمينان حاصل نمود ضمن دستور تهيه پيش نويس سند مالکيت المثني سوابق را برا ي اقدام بعدي به دفتر املاک ارجاع مي نمايد.متصدي دفتر املاک پيش نويس المثني سند مالکيت را برابر مندرجات ثبت دفتر املاک مربوطه تهيه و پس از گواهي دفتر بازداشتي سوابق را نزد رئيس اداره ارسال مي دارد.مسئول اداره پس از بررسي سوابق تشکيلي پيش نويس سند مالکيت را امضاء و سوابق را جهت تشکيل پرونده به بايگاني براي سوابق پرونده اي تشکيل و پس از قيد کلاسه و شماره پلاک در رديف مربوطه ضبط مي نمايند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image