به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني

 

اغلب ديده شده در اثر كثرت كار و حجم زياد پرونده هاي ثبتي و بعضاً بي دقتي متصديان مربوطه در قسمت بايگاني پرونده هاي ثبتي مفقود مي شوند چون تشكيل پرونده المثني مستلزم انجام تشريفات قانوني نسبتاً طولاني مي باشد و اين امر موجب بروز نارضايتي مراجعين و تاخير كار آنها مي گردد لذا تاكيد مي نمايد همكاران ثبتي به ويژه متصديان بايگاني نهايت سعي و دقت خود را در حفظ و حراست از پرونده ها بنمايد و آنها را هنگام مطالبه ساير كارمندان در قبال اخذ رسيد روي كارتي كه معمولاً داخل هر پرونده ثبتي موجود است تحويل داده و تاريخ تحويل و مشخصات كارمند را روي كارت قيد نمايند و در صورتيكه به نظر رسيد پرونده اي مفقود شده بدواً كليه كمد هاي بايگاني را كارتن گردشي نموده تا در صورتيكه پرونده اشتباهاً ضبط شده باشد در رديف خود قرار دهند مع الوصف چنانچه ضمن رعايت تمهيدات ذكر شده پرونده اي مفقود گردد و عليرغم جستجوي زياد پيدا نشود بدين شرح بايستي مبادرت به تشكيل پرونده المثني نمود.تو ضيح اينكه روش زير مربوط به پرونده هاي ثبتي املاكي است كه داراي اظهار نامه هستند و تحديد حدود آنها به عمل آمده اعم از اينكه ثبت دفتر املاك شده و داراي سند مالكيت باشند يا نباشند مسئول بايگاني مراتب فقدان پرونده را طي نامه اي به رئيس اداره گزارش و در آن مشخصات كارمندي را كه پرونده دراختيار يا تحويل و يا تحت تصدي او بوده قيد و معرفي مي نمايد رئيس اداره دستور مي دهد كه گزارش در دفتر انديكاتور ثبت و كارمند متخلف كه موجب فقدان پرونده گرديده به دادسراي عمومي محل جهت تعقيب معرفي شود.(بند332 و333 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)مسئول بايگاني گزارش لازم مبني بر فقدان پرونده و معرفي كارمند متخلف را به دادسراي عمومي محل تهيه سپس رئيس اداره آن را امضاء و پس از درج شماره در دفتر انديكاتور به دادسراي عمومي محل ارسال مي شود.بعد از اين مرحله مسئول اداره دستور انجام تشريفات لازم براي تشكيل پرونده المثي را خطاب به بايگاني صادر مي نمايد.مسئول بايگاني در اجراي دستور صادره ضمن اعلام مراتب فقدان پرونده به دفاتر اسناد رسمي تابعه از آنها مي خواهد چنانچه هر گونه معامله اي نسبت به ملكي كه پرونده آن مفقود شده در ان دفترخانه صورت گرفته رو نوشت اداري از سند و فتوكپي مصدق خلاصه معامله آن را همراه با ساير مدارك موجود ظرف مدت 15 روز به ثبت محل ارسال دارند و تاكيد مي نمايد در صورت عدم پاسخ لازم يا ارسال مدارك در خواستي ظرف مهلت مقرر مسئوليت ناشي از اقدامات بعدي در صورت بروز اشكال متوجه دفتر خانه خواهد بود و نيز با برري سوابق آگهي هاي نوبتي وتحديدي و ملاحظه ته سوش قبوض اعتراض و مراجعه به دفتر بازداشتي اطلاعات لازم را در خصوص چگونگي وضعيت ملك مربوطه كسب مي نمايدسپس مراتب انجام شده را طي گزارشي به استحضار رئيس اداره مي رساند.مسئول ادراه پس از بررسي اقدامات انجام شده در صورتيكه قنصي را ملاحظه ننمايد دستور انتشار آگهي فقدان پرونده را صادر مي كند.مسئول بايگاني آگهي فقدان پرونده را كه مشخصات پرونده وملك ومالك در آن تصريح مي شود تهيه و به امضاي رئيس اداره مي رساند.آگهي پس از درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور براي چاپ در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار تعيين شده به اداره ارشاد اسلامي محل فرستاده مي شود. پس از ارسال آگهي به روزنامه مسئول بايگاني حسب دستور رئيس اداره گزارش جامعي از چگونگي فقدان پرونده و نحوه اقدامات انجام شده و وضعيت ملك را عنوان ثبت منطقه تهيه مي نمايد در اين گزارش كه بايد فاقد هر گونه ابهام باشد مشروح اقداماتي كه انجام شده بايستي مرقوم گردد.گزارش پس از امضاء رئيس اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به ثبت منطقه ارسال و سوابق تا وصول دستور ثبت منطقه به بايگاني ارسال و نگهداري مي شود .پس از دريافت دستور ثبت منطقه مبني بر جواز و چگونگي تشكيل پرونده المثني و ثبت آن در دفتر انديكاتور مسئول بايگاني با توجه به دستور واصله و سوابق تنظيمي پرونده المثني را تشكيل و ضمن اخبار موضوع فقدان پرونده اصلي و تشكيل پرونده ثبتي لامثين با خط قرمز در دفتر توزيع اظهار نامه پرونده را در رديف خود ضبط مي نمايد.بديهي است چنانچه بعد از تشكيل پرونده المثني پرونده اصلي پيدا شود سوابق المثني با قيد موضوع ضميمه پرونده اصلي مي گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image