اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

رای شماره 702 مورخ 2/5/1386 وحدت رویه هیات عمومی

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که بر هر یک از آنها واگذار می شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آئین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات اراضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در 7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آئین نامه مذکور و نیز در 13/2/1395 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی اجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آن را تایید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیراصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه بیست و یک دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تایید می گردد.» این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

 

                                              نقل از روزنامه رسمی شماره 18219 مورخ 26/6/1386

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image