به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش تعويض اسنادمالكيت غيرقابل استفاده اعم از سوخته، فرسوده و امثالهم

روش تعويض اسنادمالكيت غيرقابل استفاده اعم از سوخته، فرسوده و امثالهم

 

اغلب ديده شده كه در اثر بي توجهي مالك يا اتفاقات غير مترقبه از قبيل آتش سوزي يا سيل اسناد مالك غير قابل استفاده مي شوند در اين صورت مالك مي تواند با ارائه لاشه سند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي سند جديد را بنمايد.مسئول اداره پس از در يافت تقاضاي مالك و برسي و ملاحظه لاشه سند در صورتيكه تعويض آنرا ضروري تشخيص دهد دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و ان را جهت ضميمه نمودن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگاني و دفتر املاك ارجاع مي نمايد.تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و متصدي بايگاني پرونده را استخراج و به ضميمه تقاضا و لاشه سند جهت اقدام به دفتر املاك مي فرستد.مسئول مربوطه دردفتر املاك پس از بررسي پرونده وقت مراجعه بعدي جهت در يافت سند را به متقاضي اعلام و سپس دستور تحرير سند مالكيت جديد و ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد.متصدي دفتر املاك پس از اخذ گواهي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت ملك سند مالكيت جديد را تحرير و سند مالكيت اوليه را ابطال و مراتب را در ثبت دفتر املاك مربوطه اخبار مي نمايد.آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت و ثبت دفتر املاك را امضاء و پرونده جهت ضبط تا مراجعه متقاضي به بايگاني فرستاده مي شود.پس از مراجعه متقاضي بايگاني پرونده را جهت در يافت بهاء سند مالكيت به حسابداري ارسال مي دارد.متصدي حسابداري قبض مربوطه را صادر و جهت پرداخت به متقاضي تسليم و او پس از واريز بهاء سند در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را به حسابداري ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود. سپس حسابداري مراتب وصول بهاء سند را گواهي و پرونده را جهت تسليم سند به بايگاني ارسال مي دارد در آْنجا سند مالكيت نخ كشي و پلمپ و سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و آنگاه ضمن احراز هويت متقاضي كه با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي يا بد در قبال اخذ رسيد به او تحويل مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image