روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي

 روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي

 

با توجه به اينكه مقرر گريده دفاتر اسناد رسمي هنگام انجام هر گونه معامله اعم از شرطي و رهني و قطعي و امثال هم نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت مي باشند مراتب را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نماينده بنابراين پس از وصول استعلام از دفتر خانه بشرح زير عمل مي شود:توضيح-استعلام ورقه بهادار و متحد الشكلي است وسيله دولت چاپ و منتشر مي شود و سفيد آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمي تحويل مي گردد. پس از وصول استعلام رئيس اداره دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد و براي اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلام ارجاع مي نمايد.متصدي دفتر انديكاتور استعلام را در دفتر ثبت و جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني پرونده از رديف مربوطه خارج و همراه با استعلام به دفتر بازداشتي و پاسخ استعلامات فرستاده مي شود.متصدي دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات با ملاحظه ثبت و صفحه دفتر املاكي كه ملك در آن به ثبت رسيده و نيز بررسي پرونده ثبتي پاسخ لازم را كه معمولاً بصورت فرم مي باشد تهيه و آن را از نظر عدم بازداشت و بند(ز) و ساير اموريكه مقرر است گواهي مي نمايد.پاسخ استعلام تهيه شده توسط مسئول مربوطه امضاء و سپس با همان شماره اي كه استعلام هنگام ثبت در دفتر انديكاتور بر آن اختصاص يافته از دفتر صادر و به دفترخانه مربوطه ارسال مي گرددو پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني برگشت مي شود.تذكرات:الف-اعتبار پاسخ استعلاميه هائيكه محل وقوع دفتر خانه و اداره ثبت در يك شهر است يكماه و دواير شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست.(بند 28 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)ب- براي هر ملك يا يك صفحه دفتر املاك يك استعلاميه تنظيم مي شود و قيد چند شماره ملك روي يك استعلام جايز نيست.(بند31 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image