به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

روش رسيدگي نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت

روش رسيدگي نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت

 

هر گاه بعد از قبول درخواست ثبت ملك بنام فرد معيني، ديگري ادعا نمايد كه اداره ثبت در پذيرفتن تقاضا اشتباه نموده و متقاضي ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعي تصرف حين تقاضا شود بشرح زير نسبت به موضوع رسيدگي و مراتب جهت تعيين تكليف به ثبت منطقه گزارش مي شود تا در هيئت نظارت مطرح گردد(موضوع بند 2 از ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيات نظارت و شوراي عالي ثبت)بديهي است رسيدگي هيئت نظارت در اين مورد تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد(موضع تبصره 3 بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت)روش عملي رسيدگي به ادعاي معترض بشرح زير است:مدعي اين تقاضاي خود را همراه با مدارك ومستندات مربوطه به ثبت محل تسيلم دارد.رئيس ادراه پس از ملاحظه مدارك ابزاري دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور داده و آن را جهت رسيدگي به يكي از نمايندگان ارجاع مي نمايد.تقاضا بعد از ثبت در دفتر انديكاتور جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود.در بايگاني پرونده از رديف مربوطه خارج و به ضميمه تقاضا و مدارك ابزاري مدعي جهت رسيدگي نزد نماينده اقدام ارسال مي گردد.نماينده پرونده را بررسي و با توجه به محتويات آن و مدارك و مستندات مدعي مراتب را به ثبت منطقه گزارش مي نمايددر اين گزارش كه بايد مشروح جريان پرونده و نيز چگونگي ادعاي معترض و مستندات آن بصراحت نوشته شود نماينده بايستي نظريه ثبت محل را در خصوص اينكه ادعا موجه است يا خير صريحاً مرقوم دارد.رئيس ثبت گزارش را ملاحظه در صورتيكه آن را جامع تشخيص دهد امضاء مي نمايد.گزارش پس از درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور همراه با تصوير مستندات و مدارك مدعي به ثبت منطقه فرستاده مي شود.سپس پرونده تا وصول پاسخ از ثبت منطقه جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني برگشت مي گردد ثبت منطقه در صورتيكه با توجه به گزارش تحقيق محلي را ضروري تشخيص دهد مراتب را به ثبت محل اعلام مي دارد.پس از وصول پاسخ ثبت منطقه رئيس ثبت ضمن دستور در دفتر انديكاتور آن را به نماينده مربوطه اقدام بعدي ارجاع مي نمايد و عند اللزوم نقشه برداري را هم براي همكاري با نماينده تعيين مي كند.متصدي امور دفتري پاسخ ثبت منطقه را در دفتر انديكاتور ثبت نموده و براي ضميمه نمودن پرونده به بايگاني مي فرستد.در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و همراه با نامه ثبت منطقه جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال مي شود.نماينده در اجراي دستور ثبت منطقه ضمن تعيين وقت مناسب مراتب را به طرفين اخطار مي نمايد تا جهت معاينه و تحقيقات محلي در تاريخ تعيين شده در ثبت محل حضور يابد و خاطرنشان مي سازد اولاً عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود. ثانياً طرفين مي توانند تا قبل از وقت رسيدگي به اداره ثبت مراجعه و مدارك ابزاري طرف ديگر را ملاحظه و از مفاد آن اطلاع حاصل نمايند.اخطارها پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به طرفين به مامور ابلاغ تسليم و پرونده را جهت ضبط تا روز معاينه محل به بايگاني برگشت مي دهد. مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفين دعوي ابلاغ و نسخ ديدرا شده را با قيد تاريخ ابلاغ و گواهي طي گزارش به نظر رئيس اداره مي رساند.رئيس ثبت بعداز ملاحظه اخطارهاي ابلاغ شده در صورت حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آن را در پرونده مي دهد.با مراجعه مدعي يا طرف مقابل در روز تعيين شده و عندالزوم نقشه بردار به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايد. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده ونقشه بردار تعلق گيرد تمقاضي بايد آن را بطريقي هك شرح آن قبلاً گفته شد در حساب سپرده ثبت واريز نمايد.پس از حضور در محل وقوع ملك نماينده با معاينه محل تحقيقات جامعي را پيرامون اينكه ملك مورد ادعا حين تقاضاي ثبت در تصرف چه كسي بوده و در حال رسيدگي در تصرف كيست انجام و مراتب را به امضاء طرفين و شهود و گواهان و مجاورين و افراد ذينفع مي رساند و نفشه بردار نيز عنداللزوم نقشه ملك را ترسيم مي نمايد.سپس نماينده و نقشه بردار صورتجلسه را امضاء و مراتب را طي گزارشي بنظر رئيس اداره مي رسانند.رئيس ثبت پس زا ملاحظه گزارش نماينده و بررسي صورتجلسه تنظيمي و تطيبق آن با مندرجات پرونده در صورتيكه آن را جامع تشيخص داده دستور مي دهد تا مراتب را به ثبت منطقه گزارش نمايد. دراين گزارش كه درپاسخ نامه ثبت منطقه تهيه مي شود نماينده بايستي جريان كامل ملك و چگونگي ادعاي معترض و نحوه افدامات انجام شده و اجراي موارد مندرج رد بند 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض را به صراحت مرقوم و نظرنهائي ثبت محل را در خصوص موضوع اظهار نمايد.مسئول اداره گزارش را مطالعه در صورتيكه اشكالي بر آن متصور نباشد امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را به حسابداري مي دهد.متصدي دفتر انديكاتور پس از درج شماره گزارش را به ثبت منطقه ارسال مي دارد و پرونده را تا وصول راي هيئت نظارت جهت ضبط به بايگاني مي فرستد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image