به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

روش صدور سند مالكيت به نام وارث

 روش صدور سند مالكيت به نام وارث

 

هر گاه فردي كه سند مالكيت ملكي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث مي توانند با ارائه مدارك زير:الف- تقاضاي صدور سند مالكيتب- گواهي حصر وراثتج-فرم 19 مالياتيد- اصل سند مالكيت مورثاز ادراه ثبت محل وقوع ملك در خواست صدور سند مالكيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.توضيح:حصر وراثت حكمي است كه بعد از فوت مورث حسب تقاضاي احد يا تمامي ورثه بعد از طي تشريفات قانوني لازم از طرف مرجع قضايئ صالحه (دادگاه حقوقي) صادر مي شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات كامل ورثه متوفي اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعيين مي شود.
فرم 19 مالياتي گواهي است كه از طرف اداره امور اقتصادي و دارائي محل صادر مي شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهي مالياتي آنان مي نمايد كه در گواهي مذكور مشخصات ملكي كه ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارد بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارك ياد شده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و سوابق و مدارك ابزاري را جهت بررسي و اقدام به دفتر املاك ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدي متقاضي يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام مي نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر ارسال مي گردد.
متصدي دفتر املاك پس از بررسي سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهي نامه حصر واثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملك بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده10 آئين نامه قانون ثبت، ثبت مي نمايد.
آنگاه بر طبق ماده 121 آئين نامه ثبت براي هر يك از ورثه يك پيش نويس سند مالكيت تهيه و حدود كليه ملك را در يكي از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور مي نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه اي كه حدود كلي در آن نوشته شده مي كند و پس از گواهي دفتر بازداشتي پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسي و كنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالكيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالكيت جديد مشاعي و ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد.
متصدي دفتر املاك حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالكيت جديد مشاعي را تحرير و سند مالكيت مورث را باطل و ضميمه پرونده مي نمايد.در وقت مراجعه متقاضي پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالكيت به حسابداري ارجاع مي شود متقاضي يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالكيت را به حساب در آمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداري نزد بانك ملي مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم مي دارند.
آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاك مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاك و اسناد مالكيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال مي شود و او بعد از بررسي اجمالي آنها را امضاء مي نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگاني ارسال و در آنجا بشرحيكه قبلاً توضيح داده شد اسناد بعد از نخ كشي و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
تذكرات:در صورتيكه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازي به مطالبه فرم 19 مالياتي نيست.
چنانچه وراث گواهي معتبر مبني بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نمايند سند مالكيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام كليه ورثه با توجه به گواهي حصر وراثت و يا توافق نامه رسمي مستند به حصر وراثت صادر مي شود در غير اين صورت با اقرار ورثه مبني بر عدم توانايي پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهد شد.
هر گاه بعضي از ورثه با تسليم رو نوشت گواهي حصر وراثت و ساير مدارك ضروري تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود از ما ترك مورث را بنمايد و اعلام دارند كه سند مالكيت مورث نزد احدي از ورثه يا شخص ديگري است كه از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع مي نمايد ادراه ثبت مكلف است به شخص ياد شده اخطار نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ رؤيت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذكر شده سند مالكيت به نام ورثه صادر مي شود و در غير اين صورت مراتب يك بار در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي مي گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهي سند را ارائه ننمود سند مالكيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر مراتب ابطال سند مالكيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه و در ان تصريح مي شود كه هر يك موقع سند مورث به دفتر خانه ارائه شد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند (بتصره 3 ذيل اصلاح بتصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك ).

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image