به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تنصیف مهریه در نکاح انقطاعی

 

 

 

 

تنصیف مهریه در نکاح انقطاعی

رای دادگاه در مورد تنصیف مهریه در نکاح انقطاعی

در این پرونده خانم........... فرزند.......... به طرفیت آقای .......... فرزند......... دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه به مبلغ ده میلیون ریال تسلیم نموده و اظهار داشته در تاریخ ........... به سبب عقد انقطاعی با خوانده برای مدت........... ازدواج کردم و مهریه این نکاح به اینجانب پرداخت نشده است و تقاضای الزام خوانده به پرداخت آن را دارم. خوانده در دفاع ضمن اقرار به اصل نکاح یادشده و مدت و مهریه آن اظهار نموده، من بدون انجام هر گونه مواقعه کل مدت نکاح را به زوجه بخشیدم. بنابراین مهریه ای بدهکار نیستم. دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مستنداً به ماده 1097 قانون مدنی زوجه را فقط مستحق خواهان محکوم به بیحقی است و در خصوص نصف مهریه دعوی وی وارد است و لذا دادگاه خوانده را به پرداخت نصف مهر المسمی یاد شده (مبلغ پنج میلیون ریال) در حق خواهان محکوم می نماید.این رای به استناد مواد 330،334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان ..........می باشد.

                                            رئیس/دادرس شعبه......دادگاه خانواده ..........

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image